Manager

Project Manager là gì? Các công việc Project Manager phải làm

Project Manager là Người quản lý dự án. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch thực hiện, phân công công việc, giám sát tiến độ đảm bảo các công việc...

General Manager HR là gì? Các công việc GM HR phải làm

General Manager Human Resource là Giám đốc nhân sự, là người đứng đầu bộ phận nhân sự. Có trách nhiệm phát triển các chiến lược, chính sách nhằm tạo ra...

General Manager Accounting là gì? Các công việc GM Accounting phải làm

GM Accounting là Người đứng đầu bộ phận kế toán thường là Kế toán trưởng. Có trách nhiệm quản lý chung tất cả các hoạt động, giám sát, theo dõi...

General Manager Logistics là gì? Các công việc GM Logistics phải làm

General Manager Logistics là Giám đốc hậu cần, người đứng đầu bộ phận Logisctics. Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, chỉ đạo và quản lý các hoạt động hàng ngày về hậu cần...

General Manager Marketing là gì? Các công việc GM Marketing phải làm

GM Marketing là Giám đốc Marketing, là người đứng đầu bộ phận Marketing. Có nhiệm vụ xây dựng các chiến lược Marketing cho sản phẩm và dịch vụ để nâng cao giá trị...

Procurement Manager là gì? Tất tần tật các công việc Procurement Manager phải làm

Procurement Manager là người quản lý bộ phận mua sắm. Có trách nhiệm tìm nguồn cung ứng và mua các thiết bị, hàng hóa có chất lượng theo yêu cầu vận...

Account Manager là gì? Các công việc của Account Manager bạn cần biết

Account Manager là gì? Account Manager là vị trí quản lý bộ phận Account trong công ty Agency có nhiệm vụ tìm khách hàng, tư vấn, mang doanh thu về cho...

Manager là gì? Tất tần tật các công việc Manager phải làm

Manager là người quản lý thường từ vị trí Trưởng phòng trở lên. Có nhiệm vụ quản lý nhân viên cấp dưới bao gồm lập kế hoạch, chỉ đạo, theo dõi tiến độ công...

Brand Manager là gì? Các công việc Brand Manager phải làm

Brand Manager là Giám đốc thương hiệu. Có trách nhiệm vụ duy trì danh tiếng của thương hiệu và phát triển nó ngày càng lớn mạnh trên thị trường.

Retail Manager là gì? Các công việc Retail Manager phải làm

Retail Manager là Giám đốc bán lẻ. Chịu trách nhiệm quản lý cửa hàng bán lẻ. Chịu trách nhiệm về mọi khía cạnh của việc giám sát hàng ngày...

Sales Manager là gì? JD Sales Manager cần phải làm

Sales Manager là trưởng phòng kinh doanh. Sales Manager chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý các chiến lược bán hàng của công ty và nâng cao doanh số...

GM là gì? Bảng JD Công việc GM

GM (General Manager) là nhà quản lý cấp cao. GM có trách nhiệm tạo ra doanh thu và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. GM có thể là CEO hoặc giám đốc bộ...

Con đường sự nghiệp của Retail Store Manager

Retail Store Manager có trách nhiệm quản lý và giám sát mọi khía cạnh hàng ngày tại cửa hàng bán lẻ. Quản lý việc bán hàng,...

Retail Store Manager là gì? Các công việc Retail Store Manager phải làm?

Retail Store Manager là cửa hàng trưởng. Chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động hàng ngày của cửa hàng, đảm bảo cửa hàng hoạt động hiệu quả và an...

Facilities Manager là gì? Các công việc Facilities Manager phải làm

Facilities Manager là người quản lý cơ sở vật chất. Họ chịu trách nhiệm về an ninh, bảo trì và dịch vụ của các tòa nhà đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho các doanh...

Service manager là gì? Các công việc Service Manager phải làm

Service Manager là Giám đốc dịch vụ khách hàng. Có nhiệm vụ giám sát tất cả các dịch vụ để đảm bảo đáp ứng các nhu cầu kinh doanh. Giám sát dịch...
«  1 2  »