Logistics Manager là gì? Tất tần tật các công việc Logistics Manager phải làm

Published by TaiPhan on  

Logistics Manager là Trưởng phòng kho vận. Chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ vận chuyển và điều hành hoạt động vận chuyển, bao gồm đặt hàng, vận chuyển và giao hàng.

I. Logistics Manager là gì?

Logistics Manager là Trưởng phòng kho vận. Đây là một nhà quản lý trong lĩnh vực vận chuyển và giao hàng (Logistics là gì ?). Họ chịu trách nhiệm cho việc quản lý và điều hành các hoạt động vận chuyển hàng hóa, bao gồm đặt hàng, vận chuyển và giao hàng.

Logistics Manager là gì? Tất tần tật các công việc Logistics Manager phải làm

Các nhiệm vụ của Logistics Manager bao gồm: quản lý đội ngũ vận chuyển và giao hàng, đảm bảo rằng hoạt động vận chuyển diễn ra một cách hiệu quả và trong thời gian sớm nhất, tìm kiếm các cơ hội để giảm chi phí vận chuyển, và liên lạc với các bên liên quan để xác định yêu cầu vận chuyển.

Logistics Manager cần có kiến thức sâu sắc về quản lý vận chuyển và giao hàng, cũng như kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề và giao tiếp tốt. Họ cũng cần có kiến thức về luật pháp và các quy định liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

II. Vai trò Logistics Manager là gì ?

Logistics Manager chịu trách nhiệm cho việc điều phối vận chuyển, lưu kho, quản lý tài sản và các hoạt động liên quan đến logistic để đảm bảo rằng hàng hóa được giao đến đúng thời hạn, đúng địa điểm và trong tình trạng tốt nhất.

III. Các công việc Logistics Manager phải làm là gì ?

Các công việc chính của Logistics Manager bao gồm:

- Quản lý vận chuyển: điều phối các hoạt động liên quan đến vận chuyển, bao gồm lựa chọn nhà cung cấp vận chuyển, quản lý hợp đồng vận chuyển và đảm bảo rằng hàng hóa được giao đến đúng thời hạn.

- Quản lý kho hàng: quản lý việc lưu trữ hàng hóa, bao gồm nhập kho, xuất kho và quản lý các tài sản kho.

- Tư vấn về logistic: tư vấn cho các phòng ban về các vấn đề liên quan đến logistic và hỗ trợ họ trong việc quản lý các hoạt động vận chuyển.

- Định hướng chi phí: quản lý và định hướng chi phí liên quan đến logistic, bao gồm việc quản lý ngân sách và tìm kiếm các giải pháp giúp tiết kiệm chi phí.

- Định hướng mức độ chất lượng: đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến logistic được thực hiện với mức độ chất lượng cao nhất.

- Quản lý nhân viên: quản lý và huấn luyện nhân viên trong phòng logistic để đảm bảo luôn tuân thủ đầy đủ các quy tắc giúp đảm bảo sự chính xác và chất lượng trong quá trình làm việc.

IV. Các kỹ năng của một Logistics Manager cần có là gì?

Một Logistics Manager cần có các kỹ năng sau:

- Quản lý tài nguyên: có khả năng quản lý tài nguyên vận tải, nhân sự, kho lưu trữ và hệ thống thông tin vận chuyển.

- Tính toán kế hoạch: có khả năng tính toán và kế hoạch chi phí vận chuyển và lưu trữ, bao gồm tốc độ, số lượng và chi phí.

- Quản lý dự án: có khả năng quản lý các dự án vận tải và lưu trữ, bao gồm định hướng, quản lý thời gian và chi phí.

- Điều hành vận tải: có khả năng điều hành vận chuyển hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm giao hàng, bao gồm quản lý tài xế, xe và hàng hóa.

- Quản lý rủi ro: có khả năng phát hiện và giải quyết các rủi ro liên quan đến vận chuyển và lưu trữ, bao gồm cả rủi ro về thời gian và chi phí.

- Năng lực tương tác: có khả năng tương tác với các bên liên quan, bao gồm nhà cung cấp, khách hàng và các đối tác vận tải.

- Kỹ năng quản lý: có khả năng quản lý nhân viên và phân công công việc hiệu quả.

V. Những phẩm chất của một Logistics Manager là gì ?

Một Logistics Manager cần có các phẩm chất sau:

- Khả năng quản lý và sắp xếp các hoạt động vận chuyển hàng hóa một cách hiệu quả và đảm bảo rằng hàng hóa được giao đúng hẹn.

- Năng lực tổ chức và quản lý nhân viên vận chuyển.

- Có khả năng ngoại giao để tìm kiếm các đối tác vận chuyển tiết kiệm và đáng tin cậy.

- Sự tự tin và trình bày tốt khi giao tiếp với đối tác và khách hàng.

- Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề kỹ thuật về vận chuyển.

- Có kiến thức về luật pháp và quy định liên quan đến vận chuyển hàng hóa.

VI. Con đường sự nghiệp của Logistics Manager như thế nào

Để trở thành Logistics Manager, người ta thường cần phải qua một quá trình học tập và kinh nghiệm lâu dài. Bao gồm:

- Học vấn: Hầu hết các Logistics Manager đều có bằng đại học hoặc chuyên ngành liên quan đến vận tải hoặc quản lý.

- Kinh nghiệm làm việc: Người ta cần có kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và quản lý để trở thành Logistics Manager.

- Sự nâng cao trình độ: Logistics Manager thường cần phải đào tạo và nâng cao trình độ của mình để giữ kịp với các xu hướng mới và công nghệ trong lĩnh vực.

- Nhiệm vụ của Logistics Manager bao gồm quản lý vận chuyển, giao nhận và lưu kho hàng hóa, đảm bảo rằng hàng hóa đến đúng địa điểm vào lúc yêu cầu, và giảm chi phí vận tải cho công ty.

Chúc bạn thành công.Chủ đề:LogisticLogistic DirectorLogistics ManagerLogistics Coordinator
Từ khóa: Logistics Manager là gì? Tất tần tật các công việc Logistics Manager phải làm
Nguồn: