Manager là gì? Tất tần tật các công việc Manager phải làm

Published by TaiPhan on  

Manager là người quản lý thường từ vị trí Trưởng phòng trở lên. Có nhiệm vụ quản lý nhân viên cấp dưới bao gồm lập kế hoạch, chỉ đạo, theo dõi tiến độ công việc, đánh giá chất lượng và hiệu suất công việc của nhân viên. Xử lý các tình huống bất ngờ trong công việc.

I. Manager là gì?

Manager là một vai trò quản lý trong một công ty hoặc tổ chức. Có nhiệm vụ quản lý nhân viên cấp dưới bao gồm lập kế hoạch, chỉ đạo, theo dõi tiến độ công việc, đánh giá chất lượng và hiệu suất công việc của nhân viên. Xử lý các tình huống bất ngờ trong công việc. 

Manager là gì? Tất tần tật các công việc Manager phải làm

II. Vai trò của một Manager

Manager là một vai trò quản lý trong một công ty hoặc tổ chức. Manager có trách nhiệm quản lý một nhóm nhân viên, thực hiện các chiến lược kinh doanh, giải quyết vấn đề và đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng hẹn và đạt chất lượng cao.

Manager cũng cần có kỹ năng lãnh đạo, quản lý thời gian và nguồn lực, quản lý mối quan hệ với nhân viên và đối tác, và giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Các vai trò chính của Manager bao gồm:

- Lãnh đạo và quản lý nhân viên: Giao việc cho nhân viên, hỗ trợ và đánh giá hoạt động của nhân viên.

- Thiết lập và thực hiện chiến lược kinh doanh: Phân tích thị trường và quản lý hoạt động kinh doanh để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.

- Quản lý tài chính: Đảm bảo rằng tài chính của doanh nghiệp được quản lý hiệu quả và đạt mục tiêu.

- Giải quyết vấn đề: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

- Quản lý thời gian và nguồn lực: Sắp xếp và quản lý thời gian và nguồn lực để đảm bảo rằng công việc được hoàn thành đúng hẹn.

- Quản lý mối quan hệ với nhân viên và đối tác: Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với nhân viên và đối tác.

- Đảm bảo chất lượng dịch vụ: Đảm bảo rằng dịch vụ của doanh nghiệp đạt chất lượng cao đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng.

III. Các công việc Manager phải làm 

- Tuyển dụng  nhân viên.

- Đào tạo nhân viên mới.

- Huấn luyện và phát triển nhân viên hiện tại.

- Xử lý các vấn đề về hiệu suất và thúc đẩy năng suất làm việc.

- Hỗ trợ giải quyết vấn đề và ra quyết định.

- Thực hiện đánh giá hiệu suất kịp thời.

- Chuyển các mục tiêu của công ty thành các mục tiêu nhỏ hơn cho các  bộ phận và cá nhân.

- Theo dõi hiệu suất và bắt đầu hành động để củng cố kết quả.

- Theo dõi và kiểm soát chi phí và ngân sách.

- Theo dõi và báo cáo kết quả cho quản lý cấp cao.

- Lập kế hoạch và thiết lập mục tiêu cho các giai đoạn trong tương lai.

IV. Các nhiệm vụ chính một Manager phải đảm nhiệm

Quản lý là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất trong tất cả các công ty, bất kể loại hình, quy mô, thị trường hoặc lĩnh vực đang hoạt động . Là một doanh nhân, bạn cũng sẽ cần phải thực hành quản lý. Ở đây bạn có thể tìm thấy 11 nhiệm vụ quản lý quan trọng nhất.

Đôi khi các doanh nhân đồng thời ngoài nhiệm vụ kinh doanh của họ sẽ làm những công việc hoàn toàn khác được gọi là nhiệm vụ quản lý. Điều đó có nghĩa là họ cũng cần phải có một số loại kỹ năng quản lý cần thiết để thực hiện thành công các nhiệm vụ quản lý này.

Có rất nhiều nhiệm vụ mà người quản lý sẽ cần phải hoàn thành khi làm việc hàng ngày với mục đích là mang lại hiệu quả trong công ty.

Hãy nhớ rằng, bạn đang xây dựng một doanh nghiệp, không phải sản phẩm. Dưới đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của người quản lý.

1. Huấn luyện (Coaching)

Một trong những nhiệm vụ quản lý quan trọng nhất là huấn luyện. Người quản lý phải là người chỉ cho cấp dưới hoặc các thành viên trong nhóm của họ về hướng đi đúng đắn mà tổ chức đang hướng đến, cũng như các kỹ năng cần thiết trong công việc.

Mục tiêu là phát triển kinh doanh, đạt được các mục tiêu cấp trên đề ra.

2. Lập kế hoạch

Lập kế hoạch là một trong những chức năng quản lý và là một trong những công việc quan trọng hàng ngày của người quản lý.

Người quản lý là người hoạch định tương lai của công ty và suy nghĩ về tất cả các hoạt động trong tương lai mà các thành viên tổ chức phải hoàn thành. Vì vậy, lập kế hoạch trở thành một trong những nhiệm vụ quản lý quan trọng nhất.

3. Tác nhân thay đổi

Trên thực tế, bạn không thể tìm thấy dù chỉ một ngày trong doanh nghiệp của mình mà không có những thay đổi.
Một quá trình thay đổi thành công sẽ đòi hỏi những tác nhân thay đổi mạnh mẽ, những người sẽ khởi xướng và tạo điều kiện cho toàn bộ quá trình.

Bạn phải lập kế hoạch và quản lý toàn bộ quá trình thay đổi (Innovation là gì ?) nếu muốn mang lại kết quả như mong muốn. Các nhà quản lý đồng thời phải đảm bảo rằng công ty sẽ tiếp tục duy trì mức độ thành công hiện tại và chuẩn bị thực hiện thay đổi để mang lại thành công lơn hơn trong tương lai.

4. Dự báo tương lai

Dự báo là một nhiệm vụ quản lý khác sẽ cung cấp một bức tranh về tương lai sẽ như thế nào từ quan điểm kinh doanh.

Nhiệm vụ quản lý này rất quan trọng vì nếu bạn thực hiện nó một cách đúng đắn, bạn sẽ có một tầm nhìn rõ ràng cho tương lai. Bằng cách đó, bạn có thể chuẩn bị tốt hơn cho tương lai.

5. Tạo động lực cho nhân viên

Nhân viên phải được thúc đẩy nếu bạn muốn đạt được kết quả tốt nhất từ công việc của họ. Tất cả nhân viên đều cần một số yếu tố thúc đẩy họ sẽ giúp mang lại kết quả tốt hơn trong công ty. Nhưng, những yếu tố tạo động lực này ở mỗi nhân viên là khác nhau.

Một trong những nhiệm vụ quản lý là tối ưu hóa các quy trình tạo động lực và tối đa hóa hiệu suất làm việc (KPI là gì ?) của nhân viên. Vì vậy, tạo và lan truyền động lực là một nhiệm vụ rất quan trọng của nhà quản lý.

6. Tổ chức

Tổ chức cũng là một trong những chức năng quản lý ngoài việc lập kế hoạch và tạo động lực. Nếu không có một số cấp độ tổ chức, công ty của bạn sẽ trở nên hỗn loạn.

Doanh nghiệp có nhiều nhân viên hơn sẽ có những ý tưởng khác nhau, cách làm việc khác nhau và thói quen cá nhân khác nhau.

Tổ chức là một nhiệm vụ quản lý sẽ làm cho mọi sự khác biệt của tổ chức hoạt động như một thể thống nhất.

7. Nhân sự

Nhân sự là một nhiệm vụ quản lý khác. Bởi vì các thành viên tổ chức, hay đơn giản là con người là một trong những nguồn lực quý giá nhất đối với các công ty ngày nay, nhiệm vụ này trở nên quan trọng đối với các nhà quản lý.

Lựa chọn nhân viên phù hợp cho công ty là trọng tâm của việc tạo điều kiện cho các thành công trong tương lai của công ty. Một đội ngũ tốt hơn đồng nghĩa với việc hiệu suất làm việc sẽ cao hơn, doanh thu tốt hơn và doanh nghiệp sẽ phát triển mạnh hơn trong tương lai. 

8. Kiểm soát

Kiểm soát cũng là một trong những chức năng của quản lý như lập kế hoạch, tạo động lực, tổ chức và bố trí nhân viên.

Nhiệm vụ này sẽ cung cấp cho bạn bức tranh về những sự cố, sai lầm và thất bại có thể xảy ra giữa những gì bạn đã lên kế hoạch và kết quả thực tế từ việc thực hiện các kế hoạch của bạn.
Mục đích là giảm thiểu sự sai lệch giữa kế hoạch và thực tế.

9. Thương lượng

Một nhiệm vụ quản lý quan trọng khác là đàm phán. Trong thế giới kinh doanh, có hai loại đàm phán: Đàm phán nội bộ và Đàm phán bên ngoài.

Đàm phán nội bộ được thực hiện khi các nhà quản lý đàm phán với các thực thể từ bên trong doanh nghiệp và đàm phán bên ngoài được thực hiện khi các nhà quản lý đàm phán với các thực thể bên ngoài công ty như nhà cung cấp, khách hàng và cộng đồng.

Các kỹ năng đàm phán tốt hơn của các nhà quản lý sẽ làm tăng năng lượng tiềm năng kinh doanh chung của công ty.

10. Ủy quyền

Các nhà quản lý thành công biết cách giao nhiệm vụ cho đúng người.

Giao nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm một cách chuẩn xác là điều khác biệt giữa những nhà quản lý thành công với những người điều hành trung bình và dưới trung bình.

Quá trình ủy quyền là sự kết hợp của các kiến thức và kinh nghiệm khác nhau sẽ giúp hiệu suất công việc tốt hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn.

11. Đại diện

Nhiệm vụ cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng của nhà quản lý là thực hiện vai trò đại diện của công ty.
Các nhà quản lý đại diện cho các công ty mà họ quản lý.

Cách họ nhìn, cách họ nói chuyện, cách họ đi và cách họ suy nghĩ sẽ xây dựng hình ảnh của công ty trong mắt những người từ bên ngoài doanh nghiệp.

IV. Những kiểu Manager khác nhau

Các Manager thường chịu trách nhiệm về một chức năng hoặc bộ phận cụ thể trong tổ chức. Từ bộ phận kế toán đến Marketing, bán hàng, hỗ trợ khách hàng, kỹ thuật, chất lượng và tất cả các nhóm khác, người quản lý có thể trực tiếp lãnh đạo nhóm của mình hoặc lãnh đạo một nhóm giám sát giám sát các nhóm nhân viên.

V. Các kỹ năng một Manager phải có

Các nhà quản lý cần phát triển và trau dồi các kỹ năng sau:

1. Khả năng lãnh đạo

Người quản lý phải có khả năng thiết lập các ưu tiên và thúc đẩy các thành viên trong nhóm của bạn. Điều này liên quan đến nhận thức về bản thân, tự quản lý, nhận thức xã hội và quản lý mối quan hệ. Người quản lý cần phải tỏa ra năng lượng, sự đồng cảm và sự tin tưởng. 

Và, hãy nhớ rằng các nhà lãnh đạo hiệu quả làm việc hàng ngày để phát triển các thành viên trong nhóm thông qua phản hồi và huấn luyện tích cực, mang tính xây dựng.

2. Giao tiếp

Người quản lý phải có kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong tất cả các mối quan hệ của mình, bao gồm một đối một, nhóm nhỏ, nhóm lớn, email, làm việc từ xa và mạng xã hội. Các nhà quản lý giỏi nhận ra rằng khía cạnh quan trọng nhất của giao tiếp là lắng nghe.

3. Hợp tác

Người quản lý đóng vai trò như một hình mẫu để làm việc cùng nhau. Bạn ủng hộ các nỗ lực liên chức năng và mô hình hóa các hành vi hợp tác để làm gương cho các thành viên trong nhóm của bạn.

4. Tư duy phản biện

Người quản lý cố gắng hiểu vị trí và cách các dự án của bạn phù hợp với bức tranh toàn cảnh hơn để nâng cao hiệu quả của bạn. Người quản lý xem xét các ưu tiên dựa trên các mục tiêu lớn hơn của tổ chức. 

Họ chuyển sự hiểu biết này thành các mục tiêu có ý nghĩa cho các thành viên trong nhóm của họ, những người cần hiểu công việc của họ cần phải làm để góp phần tạo nên thành công chung của doanh nghiệp.

5. Tài chính

Các nhà quản lý phải cố gắng tìm hiểu cách thức đầu tư các quỹ của công ty và đảm bảo rằng những khoản đầu tư này mang lại lợi nhuận tốt cho công ty. 

Trong khi bạn không cần phải là một kế toán để trở thành một nhà quản lý, điều bắt buộc là bạn phải học và áp dụng những kiến thức cơ bản về tài chính. Ví dụ, có bao nhiêu nhân viên có thể sản xuất ra sản phẩm chất lượng nhất với chi phí ít nhất?

6. Quản lý dự án

Gần như mọi sáng kiến trong tổ chức đều biến thành dự án. Và, các dự án có thể trở nên phức tạp và khó sử dụng. 

Các nhà quản lý ngày nay hiểu và tận dụng các phương pháp quản lý dự án để đảm bảo hoàn thành kịp thời và kiểm soát để các sáng kiến trở thành hiện thực và mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:Managerquản lýdoanh nghiệp
Từ khóa: Manager là gì? Tất tần tật các công việc Manager phải làm
Nguồn: