Sales Manager là gì? JD Sales Manager cần phải làm

Published by TaiPhan on  

Sales Manager là trưởng phòng kinh doanh. Sales Manager chịu trách nhiệm lập kế hoạch, quản lý các chiến lược bán hàng của công ty và nâng cao doanh số bán hàng.

I. Sales Manager là gì?

Sales Manager là trưởng phòng kinh doanh. Sales Manager chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thực hiện, quản lý và giám sát chiến lược bán hàng của công ty. 

Sales Manager có trách nhiệm đưa ra chiến lược để tìm kiếm khách hàng tiềm năng và cơ hội bán hàng mới và nâng cao doanh số bán hàng.

Sales Manager phải là người nhiệt huyết và năng động, có trách nhiệm thúc đẩy sự thành công trong kinh doanh của doanh nghiệp, bằng cách thực hiện các chiến lược bán hàng bền vững và mạnh mẽ. Mục tiêu chính là chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng của công ty.

II. Các  trách nhiệm Sales Manager phải đảm nhận

- Chỉ đạo và giám sát các chính sách, mục tiêu và sáng kiến bán hàng của tổ chức.

- Đưa ra các chiến lược bán hàng ngắn hạn và dài hạn.

- Đánh giá hiệu quả của các chương trình bán hàng hiện tại. 

- Đề xuất các cải tiến sản phẩm hoặc dịch vụ để cải thiện sự hài lòng của khách hàng và tiềm năng bán hàng.

- Hiểu rõ các khái niệm, thông lệ và thủ tục của lĩnh vực này. 

- Dựa vào kinh nghiệm dày dặn và khả năng phán đoán để lập kế hoạch và hoàn thành mục tiêu. 

- Lãnh đạo và chỉ đạo công việc của nhân viên cấp dưới. 

- Thực hiện các báo cáo cho Giám đốc bán hàng (Sales Director). 

- Đưa ra các kế hoạch thúc đẩy khách hàng mua hàng và biết cách khai thác những nhu cầu và mong muốn đó một cách hiệu quả.

>> Xem thêm: Sales là gì? Các công việc Sales phải làm 

III. Các công việc cụ thể Sales Manager phải làm

Dưới đây là bảng mô tả các công việc chi tiết (JD là gì?) của Sales Manager phải làm

- Chuẩn bị ngân sách và phê duyệt chi tiêu

- Theo dõi sở thích của khách hàng để xác định trọng tâm của nỗ lực bán hàng.

- Phân tích thống kê bán hàng.

- Bán dự án và xác định lợi nhuận của sản phẩm và dịch vụ.

- Xác định tỷ lệ chiết khấu hoặc kế hoạch giá đặc biệt.

- Giải quyết các khiếu nại của khách hàng về bán hàng và dịch vụ.

- Phát triển kế hoạch để có được khách hàng hoặc khách hàng mới thông qua các kỹ thuật bán hàng trực tiếp, gọi điện thoại và các chuyến thăm tiếp thị giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp.

- Chỉ định khu vực bán hàng và đặt hạn ngạch bán hàng.

- Lập kế hoạch và điều phối các chương trình đào tạo cho nhân viên kinh doanh.

- Thiết lập các mục tiêu KPI bán hàng bằng cách dự báo và phát triển hạn ngạch bán hàng hàng năm cho các khu vực. Dự kiến khối lượng bán hàng và lợi nhuận dự kiến cho các sản phẩm hiện có và sản phẩm mới.

- Thực hiện các chương trình bán hàng bằng cách phát triển các kế hoạch hành động bán hàng.

- Lập kế hoạch để đảm bảo đạt được mục tiêu của bộ phận và cá nhân, phù hợp với chính sách và chiến lược bán hàng của công ty.

- Quản lý, phát triển, huấn luyện, kiểm soát và thúc đẩy nhân viên  bán hàng. Giúp nhân viên cấp dưới phát triển kỹ năng của họ để đảm bảo đạt được tiêu chuẩn chuyên môn cao và đạt được mục tiêu doanh số hàng tháng và mục tiêu KPI.

- Quản lý nhần viên kinh doanh cấp dưới, đánh giá hiệu suất, khen thưởng.

- Đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của đội ngũ bán hàng và quản lý chương trình bán hàng cho phù hợp.

- Cung cấp hỗ trợ tại chỗ cho các cộng tác viên bán hàng khi họ tạo khách hàng tiềm năng và chốt giao dịch mới.

- Gặp gỡ khách hàng để thảo luận về nhu cầu đang phát triển của họ và đánh giá chất lượng mối quan hệ của công ty với khách hàng.

- Phát triển và triển khai các sáng kiến, chiến lược và chương trình bán hàng mới để nắm bắt thông tin chính về khách hàng.

- Cung cấp báo cáo hàng ngày về kết quả bán hàng tại hiện trường và thông báo dữ liệu cho cấp trên.

- Liên tục đánh giá các kênh phân phối kinh doanh hiện tại, phát triển và đánh giá hiệu suất và quản lý xung đột đảm bảo phù hợp với các kế hoạch đã đề ra.

IV. Các kỹ năng Sales Manager cần có

- Đáp ứng các mục tiêu bán hàng.

- Đàm phán.

- Bán cho nhu cầu của khách hàng.

- Động lực.

- Lập kế hoạch bán hàng.

- Xây dựng mối quan hệ.

- Training.

- Quản lý quy trình.

- Kiến thức thị trường

- Phát triển ngân sách.

- Nhân sự.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:Sales ManagerSalesManager
Từ khóa: Sales Manager là gì? JD Sales Manager cần phải làm
Nguồn: