General Manager Marketing là gì? Các công việc GM Marketing phải làm

Published by TaiPhan on  

GM Marketing là Giám đốc Marketing, là người đứng đầu bộ phận Marketing. Có nhiệm vụ xây dựng các chiến lược Marketing cho sản phẩm và dịch vụ để nâng cao giá trị thương hiệu và tạo ra doanh thu cho công ty


I. General Manager Marketing là gì?

GM Marketing là Giám đốc Marketing, là người đứng đầu bộ phận Marketing. Có nhiệm vụ xây dựng các chiến lược Marketing cho sản phẩm và dịch vụ để nâng cao giá trị thương hiệu và tạo ra doanh thu cho công ty.

General Manager Accounting là gì? Các công việc GM Accounting phải làm

II. Trách nhiệm của GM Marketing 

- Lãnh đạo bộ phận Marketing  và cùng làm việc, bàn thảo với Giám đốc điều hành (CEO) để phát triển các chiến lược nhằm thúc đẩy và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường.

- Phát triển và quản lý các mối quan hệ chiến lược với các công ty đối tác để có thể tận dụng các nguồn tài nguyên mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

- Phát triển và hoàn thiện định hướng chiến lược giúp đạt được hiệu quả cao trong việc triển khai các chiến dịch marketing và sự kiện.

- Thúc đẩy các chương trình Digital Marketing và hoạt động media trên các nền tảng số để nâng cao hình ảnh và định vị thương thiện đối với khách hàng trên thị trường. Định hướng các chiến lược phát triển Content Marketing, các tài sản kỹ thuật số, chiến dịch và trang web để hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.

- Áp dụng kinh nghiệm chiến lược Marketing trong việc tư vấn, lựa chọn các hoạt động Marketing để hỗ trợ các sự kiện để mang lại các lợi ích cho thương hiệu và sản phẩm.

- Lãnh đạo và quản lý các mối quan hệ đối tác chiến lược của công ty với các bên liên quan trong ngành sự kiện, để đảm bảo các hoạt động Marketing, tổ chức sự kiện được diễn ra thành công. 

III. Các công việc GM Marketing phải làm

1. Quản lý maketing

- Lên kế hoạch, chỉ đạo các hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu cho công ty.

- Phát triển kế hoạch Marketing cho dịch vụ và sản phẩm, cùng với các chiến lược hỗ trợ truyền.

- Giám sát việc phát triển và thực hiện các chiến dịch Marketing để quảng bá sản phẩm và dịch vụ.

- Xây dựng các chiến lược marketing, giám giám sát phát triển và thực hiện một loạt các các chương trình và hoạt động Digital Marketing. Quản lý và nâng cao chất lượng trải nghiệm người dùng ở các kênh truyền thông của công ty như Website, Fanpage để mang lại sự tin tưởng và thoải mái cho khách hàng khi truy cập. 

- Họp và làm việc với Giám đốc điều hành (CEO) để xác định các vấn đề liên quan đến Marketing và các cơ hội cần nắm bắt. Hoạch định các kế hoạch và ngân sách để thực hiện các mục tiêu liên quan đến việc phát triển các chiến lược Marketing. Cũng như quản lý ngân sách Marketing để đảm bảo các nguồn lực được triển khai hiệu quả nhằm đáp ứng các mục tiêu đã đề ra.

- Phát triển các chiến lược Marketing sáng tạo và đổi mới cho công ty nhằm tối ưu hiêu quả cao nhất từ việc đầu tư vào các hoạt động tổ chức các sự kiện. 

- Thực hiện chiến dịch và đánh giá thương hiệu nghiêm ngặt bao gồm hiệu quả thị trường, nghiên cứu theo dõi thương hiệu, phân tích phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và phân tích theo dõi cạnh tranh.

General Manager Marketing là gì? Các công việc GM Marketing phải làm

2. Nghiên cứu thị trường 

- Nghiên cứu thị trường và đánh giá thương hiệu bao gồm giá trị thương hiệu hiện tại, phân tích phân khúc thị trường, xác định thị trường mục tiêu và phân tích đối thủ cạnh tranh. 

- Phân tích kết quả nghiên cứu để đưa ra các định hướng cụ thể nhằm bổ sung nguồn lực hợp lý giúp nâng cao giá trị thương hiệu. Cải tiến quy trình đánh giá, xây dựng KPI giúp cho các hoạt động Marketing hiệu quả cao hơn góp phần nâng cao hiệu quả của các hoạt động kinh doanh.

3. Quản lý mối quan hệ

- Phát triển, thúc đẩy và duy trì mối quan hệ làm việc chiến lược với các bên liên quan ở cấp cao nhất bao gồm các đối tác truyền thông và Agency quảng cáo để đảm bảo rằng các chiến dịch và chiến lược tiếp thị được quản lý hiệu quả.

4. Quản lý và đào tạo nhân viên

- Đào tạo, cố vấn và phát triển Team Marketing để nhân viên có thể hoàn thành tốt các KPI đã đề ra. 

- Theo dõi , đánh giá thường xuyên và đưa ra những định hướng kịp thời về cách làm việc, giải quyết các vấn đề về hiệu suất làm việc để giúp nhân viên đạt được kết quả tốt nhất. 

- Đảm bảo các thành viên trong Team đều có cơ hội được Training để xây dựng kỹ năng và năng lực của họ.

- Dẫn dắt các thành viên trong Team thông qua quá trình quản lý và phát triển hiệu suất, truyền động lực. Khuyến khích sự đóng góp của nhân viên bằng cách lập mục tiêu, góp ý và hướng dẫn cách thực hiện.

5. Quản lý hoạt động và tài chính

- Dẫn dắt và quản lý các hoạt động của Bộ phận Marketing bao gồm thực hiện các báo cáo hoạt động, tài chính, nhân sự.

- Quản lý ngân sách và đưa ra các yêu cầu cần thiết về nguồn lực cho các hoạt động của bộ phận Marketing.

- Phát triển và triển khai các quy trình và hệ thống kinh doanh mới để tăng hiệu quả và cải thiện việc cung cấp dịch vụ.

- Thiết lập và duy trì các hệ thống kiểm soát và phản hồi có liên quan để giám sát hoạt động của đơn vị kinh doanh và đảm bảo tất cả các yêu cầu báo cáo là chính xác và được báo cáo đúng hạn.

- Đảm bảo các hoạt động trong bộ phận Marketing tuân thủ tất cả các chính sách và quy định của công ty, bao gồm cả các yêu cầu về kế hoạch vận hành, An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp.

6. Xây dựng văn hóa làm việc

- Đưa ra định hướng hoạt động và lãnh đạo để thiết lập và duy trì văn hóa làm việc nhóm, thúc đẩy tinh thần làm việc, trách nhiệm nhằm đạt được kết quả cao.

- Thúc đẩy làm việc theo nhóm và đạt được mục đích chung bằng cách khuyến khích tất cả các đồng nghiệp thảo luận và chia sẻ ý tưởng mới.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của CEO

Chủ đề:General Manager MarketingGM là gì
Từ khóa: General Manager Marketing là gì
Nguồn: