GM là gì? Bảng JD Công việc GM

Published by TaiPhan on  

GM (General Manager) là nhà quản lý cấp cao. GM có trách nhiệm tạo ra doanh thu và kiểm soát chi phí của doanh nghiệp. GM có thể là CEO hoặc giám đốc bộ phận.

I. GM là gì?

GM (General Manager) là nhà quản lý cấp cao. GM có trách nhiệm cải thiện hiệu quả và tạo ra doanh thu và kiểm soát chi phí khi quản lý hoạt động chung của một công ty hoặc bộ phận.

Tổng giám đốc (GM) chịu trách nhiệm về toàn bộ hoặc một phần hoạt động của bộ phận hoặc hoạt động của công ty, bao gồm cả việc tạo ra doanh thu và kiểm soát chi phí.

Các nhiệm vụ GM bao gồm quản lý nhân viên, giám sát ngân sách, đưa ra các chiến lược tiếp thị của công ty và nhiều khía cạnh khác của doanh nghiệp.

GM thường báo cáo với các nhà quản lý cấp cao hơn và giám sát các nhà quản lý cấp dưới.

II. Trách nhiệm của GM

Bảng mô tả công việc (JD là gì ?) của một GM là lập kế hoạch, chỉ đạo và điều phối hoạt động của một tổ chức hoặc một đơn vị kinh doanh trong một tổ chức. Thay vì tập trung vào một lĩnh vực quản lý chức năng, chẳng hạn như nhân sự, mua sắm hoặc quản trị, bạn sẽ giám sát tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp hoặc đơn vị kinh doanh.

GM chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của một doanh nghiệp, bao gồm hoạt động hàng ngày, chức năng hành chính và tài chính.

GM giám sát các nhà quản lý cấp thấp hơn. Các nhà quản lý cấp thấp hơn này có thể phụ trách một số bộ phận nhỏ hơn và báo cáo trực tiếp cho GM. GM đưa ra các chỉ đạo cụ thể cho từng trưởng bộ phận. 

GM có nhiệm vụ giám sát việc tuyển dụng , đào tạo và huấn luyện các nhà quản lý cấp dưới. GM có thể đưa ra các biện pháp khuyến khích cho người lao động và đánh giá hiệu quả của các bộ phận trong khi đưa ra các kế hoạch chiến lược cho doanh nghiệp dựa trên các mục tiêu của công ty.

Để đạt được mục tiêu, GM sẽ cộng tác với các nhà quản lý và giám đốc điều hành cấp cao hơn và với các nhân viên mà họ giám sát. Người này chịu trách nhiệm lập ngân sách các nguồn lực cho Marketing, cung cấp, thiết bị và tuyển dụng. Vì họ có trách nhiệm cao, nhiệm vụ phức tạp và cần có nhiều kinh nghiệm liên quan, GM kiếm được nhiều tiền hơn so với nhân viên cấp thấp.

III. Trình độ chuyên môn GM phải có

Một GM thường có kinh nghiệm ở vị trí quản lý cấp thấp hơn trước khi được thăng chức lên vị trí GM. GM có thể thăng tiến bằng cách chuyển sang các vị trí điều hành cao nhất hoặc đến các công ty lớn hơn và có uy tín hơn.

Họ phải hiểu rõ về các bộ phận của mình hoặc hoạt động của công ty, có kỹ năng quản lý và lãnh đạo nhân viên và đưa ra các quyết định đúng đắn cho công ty. Họ cũng phải có kỹ năng lập ngân sách, lập kế hoạch và chiến lược.

IV. GM có mấy loại?

Một GM có thể giữ nhiều chức danh khác nhau. Nhìn chung, vai trò của họ giống nhau, đó là giám sát hoạt động chung và quản lý các chức năng cấp cao, chẳng hạn như tài chính, tiếp thị và nhân sự. 

Trong C-suite, giám đốc điều hành (CEO) được coi là GM giám sát toàn bộ công ty. Ở cấp bộ phận, thì GM sẽ là quản lý, giám sát một bộ phận cụ thể.

Ví dụ: Tại các công ty công nghệ, GM đôi khi được gọi là giám đốc sản phẩm. GM của một địa điểm ngân hàng nhất định được gọi là giám đốc chi nhánh. Trong một công ty dịch vụ, cung cấp dịch vụ tư vấn hoặc các dịch vụ tương tự, GM có thể có chức danh Đối tác quản lý hoặc giám đốc điều hành. Các công ty bán sản phẩm tập trung vào người tiêu dùng có xu hướng gọi giám đốc thương hiệu.

V. Sự khác biệt giữa GM và Giám đốc vận hành (Operations Manager)

Trong khi GM chịu trách nhiệm về tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp, thì một giám đốc vận hành chỉ chịu trách nhiệm về hoạt động và sản xuất. Trách nhiệm của GM có phạm vi rộng hơn và bao gồm nhân sự, tiếp thị và chiến lược. Vai trò của người quản lý hoạt động có xu hướng cụ thể hơn và kinh nghiệm của họ là trong một ngành cụ thể.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:GMJDCEO
Từ khóa: GM là gì? Bảng JD Công việc GM
Nguồn: