Thầu là gì ? Nhà thầu là gì? Nhà thầu phụ là gì? Đấu thầu là gì?

Published by TaiPhan on  

Nhà thầu là một công ty xây dựng đảm nhận xây dựng trọn gói công trình. Nhà thầu phụ là nhà thầu đảm nhận hoàn thiện một hạng mục nhỏ trong một dự án lớn do nhà thầu chính đảm nhận.


Thầu là gì ? Nhà thầu là gì? Nhà thầu phụ là gì? Đấu thầu là gì?

I. Thầu là gì?

Thầu là nhận xây dựng trọn gói công trình cho khách hàng theo yêu cầu đã đề ra. Khách hàng chỉ cần đưa bản thiết kế nhà, nhà thầu sẽ lo toàn bộ việc xây dựng theo đúng thiết kế. 

II. Nhà thầu là gì?

Nhà thầu là một công ty xây dựng đảm nhận xây dựng trọn gói công trình theo yêu cầu. Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ quá trình xây dựng bao gồm cung cấp toàn bộ vật tư, nhân công, thiết bị, máy móc xây dựng,  các dịch vụ cần thiết và giám sát quá trình xây dựng dự án. 

Nhà thầu xây dựng sẽ lập kế hoạch cung cấp vật liệu, nhân công và điều phối các hoạt động xây dựng theo từng giai đoạn, nhằm hoàn thiện dự án theo đúng bản thiết kế và phải hoàn thành dự án trong thời gian và ngân sách đã đưa ra. 

III. Nhà thầu phụ là gì?

Nhà thầu phụ là nhà thầu đảm nhận hoàn thiện một hạng mục nhỏ trong một dự án lớn do nhà thầu chính đảm nhận. 

Nhà thầu chính sau khi nhận trách nhiệm xây dựng toàn bộ dự án, sẽ thuê các nhà thầu phụ để thực hiện một phần các công việc cụ thể của dự án đó mà nhà thầu chính không có khả năng thực hiện. 

Ví dụ: Nhà thầu chính sau khi chủ dự án giao trách nhiệm xây dựng toàn bộ một ngôi nhà 5 tầng với giá 10 tỷ. 

Để xây dựng một ngôi nhà có nhiều hạng mục cần phải hoàn thiện như:

- Xây phần thô

- Sơn

- Cửa nhôm kính.

- Sân vườn

- Nội thất.

- Hệ thống điện trong nhà.

Thông thường nhà thầu chính sẽ phụ trách xây phần thô, sơn. Sau đó, để ngôi nhà được hoàn thiện một cách chất lượng, nhà thầu chính sẽ thuê các nhà thầu phụ chuyên làm về hạng mục như Cửa nhôm kính, thi công sân vườn cây cảnh, hệ thống điện trong nhà, trang trí nội thất… để thực hiện các hạng mục này theo đúng yêu cầu bảng thiết kế đã đề ra.  

Nhà thầu chính sẽ thực hiện các nhiệm vụ tổng thể hơn và quản lý dự án, trong khi các nhà thầu phụ chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ cụ thể, chuyên biệt do nhà thầu chính giao.

Sự khác biệt là nhà thầu chính là đơn vị làm việc và chịu trách nhiệm trước gia chủ, trong khi đó các nhà thầu phụ thường chỉ đàm phán các thỏa thuận với những nhà thầu chính.

Thầu là gì ? Nhà thầu là gì? Nhà thầu phụ là gì? Đấu thầu là gì?

IV. Đấu thầu là gì?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu phù hợp sẽ xây dựng công trình. 

Ví dụ: Khi chủ dự án muốn xây dựng một khu resort 4 sao, họ sẽ thông báo cho tất cả các công ty xây dựng rằng họ muốn tìm đơn vị thầu xây dựng dự án này. 

Khi đó các công ty xây dựng này sẽ chuẩn bị các hồ sơ cần thiết thể hiện năng lực xây dựng của mình và gửi cho chủ dự án. Bộ hồ sơ đấu thầu gồm các thông tin sau:

- Thông tin về nhà thầu.

- Các giấy phép theo quy định.

- Các tài liệu chứng minh năng lực.

- Chứng minh khả năng tài chính.

- Các phương án đề xuất kỹ thuật .

- Đưa ra mức chi phí xây dựng dựa trên các yêu cầu của chủ dự án…

Sau đó chủ án sẽ lựa chọn công ty xây dựng có nhiều kinh nghiệm, uy tín và mức chi phí phù hợp nhất trong số đó để xây dựng dự án này.

Chủ đề:ThầuNhà thầuNhà thầu phụcĐấu thầu
Từ khóa: Thầu là gì ? Nhà thầu là gì? Nhà thầu phụ là gì? Đấu thầu là gì?
Nguồn: