Quản lý xây dựng chính sách tiền thưởng Bonus cho nhân viên

Published by TaiPhan on  

Chương trình tiền thưởng được quản lý tốt sẽ mang lại những động lực làm việc tích cực chonhân viên, cải thiện năng suất đạt được mục tiêu của doanh nghiệp.


Quản lý xây dựng chính sách tiền thưởng Bonus cho nhân viên

I. Lợi ích của các chương trình tiền thưởng 

Các chương trình Bonus tiền thưởng được quản lý tốt sẽ mang lại những tác động tích cực đến hành vi của nhân viên, cải thiện năng suất bằng cách tăng động lực và giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu tổng thể của họ.

Thông qua việc sử dụng các chế độ thưởng, nhân viên được khen thưởng nếu có hành vi tốt và đạt hoặc thậm chí vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, các chế độ tiền thưởng được thiết kế kém có thể trở nên kém hiệu quả hơn theo thời gian và khiến nhân viên coi các khoản tiền thưởng như mức lương bình thường của họ thay vì một khoản tiền mang lại cảm giác phấn kích và thích thú, gây tốn kém chi phí kinh doanh mà không gặt hái được kết quả như mong muốn.

II. Xây dựng các chương trình tiền thưởng hợp lý

Các chế độ thưởng có thể dựa trên hiệu suất của cá nhân, hiệu suất của nhóm, hiệu quả kinh doanh tổng thể hoặc sự kết hợp của các yếu tố này. Nếu các chương trình tiền thưởng dựa trên hiệu suất của cả cá nhân và nhóm sẽ rất phức tạp, công ty cần xây dựng chế độ thưởng thật cụ thể v rõ ràng.

Việc xây dựng những kế hoạch này có thể phức tạp hơn nhiều so với những gì mà các doanh nghiệp thường nhận ra vì họ cần phải xem xét tất cả các khía cạnh của việc trả lương và khen thưởng cho nhân viên.
Điều quan trọng cần lưu ý là các chế độ tiền thưởng PHẢI bao gồm các quy định rõ ràng về những khoản tiền thưởng được trả trong thời gian thông báo, thời gian thử việc, nghỉ thai sản, khi nghỉ phép và trong quá trình xử lý kỷ luật.

III. Cách đo lường hiệu suất của nhân viên

Khi xây dựng một chương trình thưởng cho nhân viên, doanh nghiệp cần quyết định mức thưởng sẽ dựa trên các chỉ số hoạt động nào.

Các chỉ số hiệu suất cá nhân thường chỉ được xây dựng xung quanh số lượng bán hàng và giá trị của mỗi lần bán hàng hoặc tổng doanh thu được tạo ra bởi nhân viên. Tuy nhiên, các yếu tố liên quan khác cũng cần chú ý, chẳng hạn như:

- Mức độ chuyên cần, đi muộn và số lần vắng mặt không có kế hoạch.

- Các quy trình kỷ luật nổi bật.

- Thái độ làm việc và hiệu suất làm việc với các đồng nghiệp trong nhóm.

- Chất lượng tổng thể của công việc.

- Mức độ hài lòng của khách hàng.

- Năng suất tổng thể có thể nhìn thấy trong tổng số lần bán hàng.

- Các dự án của nhóm đã hoàn thành đúng Deadline.

- Các mục tiêu phải thực tế nhưng đầy thách thức và thúc đẩy các cá nhân không chỉ cải thiện tổng doanh số bán hàng mà còn cải thiện chất lượng công việc và hành vi của họ.

Quản lý xây dựng chính sách tiền thưởng Bonus cho nhân viên

IV. Xác định thời gian của chương trình tiền thưởng

Nó cần được quyết định trước khi thực hiện vào ngày chính xác mà nhân viên có thể kiếm được tiền thưởng bằng cách đạt được mục tiêu của họ. Thông thường, các doanh nghiệp chọn thời gian theo tháng, quý, hoặc năm, tùy theo mục tiêu tổng thể của họ.

Hơn nữa, thời gian nhân viên được đánh giá và nhận tiền thưởng cần được nêu rõ ràng để nhân viên không bao giờ cảm thấy bối rối hoặc có cảm giác bị lừa.

V. Nhận tiền thưởng và luật việc làm

Tiền thưởng được coi là thu nhập có thể thay đổi của nhân viên và phụ thuộc vào năng lực và hiệu suất làm việc của nhân viên.

Các chế độ tiền thưởng phải được đảm bảo đáp ứng đúng như cam kết với nhân viên trong hợp đồng lao động, khi họ đạt được các mục tiêu KPI đã đề ra. 

Các chương trình thưởng bất chợt không theo kế hoạch thông báo từ đầu năm, sẽ mang lại sự linh hoạt hơn cho người sử dụng lao động, tuy nhiên thường bị coi là kém hiệu quả hơn trong việc tạo động lực và tăng năng suất.

Với các kế hoạch tùy ý này, người lao động cần phải có một mức độ tin tưởng nhất định đối với người sử dụng lao động. Nếu nhân viên không tin rằng họ sẽ được đối xử công bằng và không tin rằng họ sẽ được thưởng như những gì công ty đã hứa, điều đó có thể gây ra sự không hài lòng ở nơi làm việc.

Xây dựng chế độ lương thưởng cho nhân viên sẽ rất có lợi cho doanh nghiệp, tuy nhiên cần phải lên kế hoạch và xây dựng các quy tắc được nhận thưởng một cách chi tiết, rõ ràng. Mới khiến nhân viên tin tưởng, và thúc đẩy được tinh thần làm việc hăng xay, nâng cao hiệu suất làm việc của nhân viên.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:BonusTiền thưởngCông tyNhân viên
Từ khóa: Quản lý xây dựng chính sách tiền thưởng Bonus cho nhân viên
Nguồn: