Warehouse Manager là gì? Bảng mô tả công việc Warehouse Manager

Published by TaiPhan on  

Warehouse Manager là gì? Warehouse Manager là người quản lý kho. Quản lý kho có trách nhiệm giám sát việc nhận, lưu trữ và gửi hàng hóa một cách hiệu quả. Đây là một phần rất quan trọng trong quy trình chuỗi cung ứng (Supply Chain).

I. Warehouse Manager là gì?

Warehouse Manager là người quản lý kho. Quản lý kho có trách nhiệm giám sát việc nhận, lưu trữ và gửi hàng hóa một cách hiệu quả. Đây là một phần rất quan trọng trong quy trình chuỗi cung ứng (Supply Chain).

Warehouse Manager sẽ tuyển dụng và quản lý con người, quy trình và hệ thống để đảm bảo hàng hóa được nhận và vận chuyển một cách thích hợp (Warehouse là gì ?), đồng thời đạt được các mục tiêu năng suất.

Ngoài ra, Quản lý kho còn chịu trách nhiệm về các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe của nhân viên tại nơi làm việc, cũng như an ninh của kho hàng. Các kho chuyên dụng có thể lưu trữ các sản phẩm được kiểm soát nhiệt độ, chẳng hạn như thực phẩm và dược phẩm, và các vật liệu nguy hiểm.

Warehouse Manager là gì

II. Bảng mô tả công việc của Warehouse Manager

- Điều phối và giám sát việc nhận, đặt hàng, lắp ráp và vận chuyển hàng hóa.

- Sử dụng không gian và thiết bị xử lý cơ học một cách hiệu quả, đảm bảo đáp ứng các mục tiêu về chất lượng, ngân sách và mục tiêu môi trường.

- Có hiểu biết rõ ràng về các chính sách và tầm nhìn của công ty cũng như cách nhà kho đóng góp vào những.

- Phối hợp sử dụng các hệ thống máy tính và tự động hóa khi cần thiết.

- Phản hồi và giải quyết các giao tiếp với khách hàng qua email và điện thoại.

- Luôn cập nhật hệ thống kiểm soát hàng tồn kho và đảm bảo hàng tồn kho là chính xác.

- Hoạch định các yêu cầu năng lực trong tương lai.

- Tổ chức tuyển dụng và đào tạo nhân viên, cũng như theo dõi hiệu suất và tiến độ của nhân viên.

- Động viên, tổ chức và khuyến khích làm việc theo nhóm trong lực lượng lao động để đảm bảo đạt hoặc vượt mục tiêu năng suất.

- Tạo báo cáo và thống kê thường xuyên hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng cho các trưởng nhóm ngắn gọn hàng ngày

- Thăm khách hàng để theo dõi chất lượng dịch vụ mà họ đang nhận được

- Duy trì các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn, vệ sinh và an ninh trong môi trường làm việc, ví dụ, đảm bảo rằng kho như hóa chất và thực phẩm được lưu trữ an toàn

- Giám sát việc bảo dưỡng phương tiện, máy móc và thiết bị theo kế hoạch

- Khi thích hợp, giám sát việc duy trì và vận hành hệ thống quản lý kho và hệ thống lưu trữ và truy xuất tự động.

IV. Các kỹ năng của một Warehouse Manager cần có là gì

Các kỹ năng của một Warehouse Manager cần có bao gồm:

- Quản lý tài sản: khả năng quản lý tài sản và hàng hóa trong kho.

- Lãnh đạo: khả năng lãnh đạo và quản lý nhân viên.

- Tính toán và chi phí: khả năng tính toán chi phí và đề xuất các biện pháp giảm chi phí.

- Kỹ năng quản lý thời gian: khả năng quản lý thời gian và đảm bảo hoạt động của kho được thực hiện đúng hẹn.

- Kỹ năng giao tiếp: khả năng giao tiếp và thuyết phục các đối tác, nhân viên và khách hàng.

- Kỹ năng sử dụng phần mềm: khả năng sử dụng các phần mềm quản lý kho và ERP.

- Tinh thần trách nhiệm: tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng đảm bảo hoạt động của kho chạy mượt mà.

- Kỹ năng tìm kiếm và giải quyết vấn đề: khả năng tìm kiếm và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của kho.

V. Những phẩm chất của một Warehouse Manager là gì ?

Một Warehouse Manager cần có các phẩm chất sau:

- Quản lý tài sản: khả năng quản lý và sắp xếp hợp lý các tài sản trong kho.

- Lập kế hoạch: khả năng lập kế hoạch và quản lý quy trình sản xuất.

- Năng lực quản lý nhân sự: khả năng quản lý, huấn luyện và phát triển nhân viên.

- Kỹ năng giao tiếp và hợp tác: khả năng giao tiếp với các bên liên quan và hợp tác với các phòng ban khác trong công ty.

- Kiểm soát chi phí: khả năng kiểm soát chi phí và giải quyết các vấn đề liên quan đến chi phí.

- Kỹ năng sử dụng công nghệ: khả năng sử dụng các công nghệ và các phần mềm quản lý kho hàng.

IV. Mức lương của vị trí Warehouse Manager

Mức lương vị trí Warehouse Manager sẽ có mức lương trung bình từ 1500$ - 2000$ tùy theo từng lĩnh vực và công ty khác nhau.

V. Con đường sự nghiệp Warehouse Manager

Con đường sự nghiệp của Warehouse Manager thường bắt đầu từ vị trí nhân viên kho hàng hoặc Trợ lý quản lý kho hàng. Sau đó, họ có thể tiến lên vị trí quản lý kho hàng trực tiếp. Tùy thuộc vào kinh nghiệm và thành tựu, họ có thể tiếp tục được thăng chức lên vai trò Giám đốc kho hàng hoặc Giám đốc vận hành.

Trong quá trình làm việc, Warehouse Manager cần phải cập nhật kiến thức về quản lý kho hàng và các công nghệ mới, để đảm bảo hoạt động kho hàng diễn ra một cách hiệu quả và đáng tin cậy.

Chủ đề:Warehouse ClerkWarehouseWarehouse SupervisorWarehouse ManagerWarehouse Lead
Từ khóa: Warehouse Manager là gì?
Nguồn: