Accounting Manager là gì? Bảng mô tả công việc Accounting Manager

Published by TaiPhan on  

Accounting Manager là kế toán trưởng. Có trách nhiệm tạo ra các quy trình để phân tích và báo cáo thông tin tài chính cho doanh nghiệp, quản lý nhân viên cấp dưới.

I. Accounting Manager là gì?

Accounting Manager là kế toán trưởng. Có trách nhiệm giám sát các kế toán viên cấp dưới. Tạo ra các hệ thống và quy trình để phân tích và báo cáo thông tin tài chính, đảm bảo doanh nghiệp tuân theo các yêu cầu pháp lý và quy định, đồng thời đề xuất các cải tiến cho các thủ tục kinh doanh.

Tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp, trưởng phòng kế toán cũng có thể chuẩn bị ngân sách hàng năm, theo dõi dữ liệu tài chính và đưa ra các đề xuất về các quyết định tài chính.

Accounting Manager là gì? Bảng mô tả công việc Accounting Manager

II. Bảng mô tả công việc kế toán trưởng

- Quản lý và giám sát hoạt động hàng ngày của bộ phận kế toán

- Theo dõi và phân tích dữ liệu kế toán và lập các báo cáo hoặc báo cáo tài chính.

- Thiết lập và thực thi các phương pháp, chính sách và nguyên tắc kế toán phù hợp.

- Quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày của bộ phận kế toán bao gồm:

+ Quy trình tháng và cuối năm

+ Các khoản phải trả / phải thu

+ Biên lai thu tiền mặt

+ Sổ sách.

+ Bảng lương và phúc lợi

+ Kho bạc, ngân sách

+ Dự báo tiền mặt

+ Phân tích phương sai thu và chi

+ Đối chiếu tài sản vốn

+ Bản điều chỉnh báo cáo tài khoản tin cậy

+ Hoạt động tài sản cố định

+ Hoạt động nợ

- Theo dõi và phân tích dữ liệu kế toán và lập các báo cáo hoặc báo cáo tài chính

- Thiết lập và thực thi các phương pháp, chính sách và nguyên tắc kế toán phù hợp

- Phối hợp và hoàn thành kiểm toán hàng năm

- Cung cấp các khuyến nghị

- Cải thiện hệ thống và thủ tục và bắt đầu các hành động khắc phục

- Chỉ định các dự án và nhân viên trực tiếp để đảm bảo tính tuân thủ và chính xác

- Đáp ứng các mục tiêu kế toán tài chính

- Thiết lập và duy trì các hồ sơ và hồ sơ tài chính để ghi lại các giao dịch

III. Các yêu cầu khi ứng tuyển vị trí Kế toán trưởng

- Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

- Kỹ năng máy tính nâng cao về MS Office, phần mềm kế toán và cơ sở dữ liệu

- Khả năng thao tác với lượng lớn dữ liệu

- Nắm rõ nguyên tắc, thông lệ, chuẩn mực, luật và quy định về sổ sách và kế toán

- Cẩn thận đến chi tiết và độ chính xác

- Khả năng chỉ đạo và giám sát

- Bằng cử nhân kế toán hoặc tài chính

IV. Mức lương cho vị trí kế toán trưởng

Mức lương cho vị trí kế toán trưởng sẽ từ 1300$ - 1500$. Tùy theo từng lĩnh vực và doanh nghiệp sẽ có mức lương khác nhau.

V. Con đường sự nghiệp kế toán trưởng

Chủ đề:kế toán trườngkế toánBảng mô tả công việc
Từ khóa: Accounting Manager là gì
Nguồn: