HR Assistant là gì? Các công việc HR Assistant phải làm?

Published by TaiPhan on  

HR Assistant là trợ lý nhân sự. Có nhiệm vụ xử lý các công việc hành chính và nhân sự như lưu trữ hồ sơ và xử lý bảng lương, chấm dứt hợp đồng, chấm công…

I. HR Assistant là gì?

HR Assistant là trợ lý nhân sự. Có nhiệm vụ xử lý các công việc hành chính và nhân sự hàng ngày của một tổ chức.

Trợ lý Assitant hỗ trợ các nhà quản lý nhân sự tuyển dụng, duy trì hồ sơ và xử lý bảng lương, chấm dứt hợp đồng, chấm công, báo cáo hiệu suất và thông tin về bồi thường và phúc lợi, đồng thời cung cấp hỗ trợ văn thư cho tất cả nhân viên.

HR Assistant là gì? Các công việc HR Assistant phải làm?

II. Các công việc HR Assistant phải làm

- Hỗ trợ tất cả các thắc mắc hoặc yêu cầu liên quan đến nhân sự nội bộ và bên ngoài.

- Bảo quản hồ sơ của nhân viên.

- Hỗ trợ quá trình tuyển dụng bằng cách tìm kiếm ứng viên, thiết lập thời gian phỏng vấn và chuẩn bị hợp đồng lao động.

- Xử lý bảng lương, bao gồm đảm bảo kỳ nghỉ và thời gian ốm đau được theo dõi trong hệ thống. Trả lời câu hỏi về bảng lương. Tạo điều kiện giải quyết mọi sai sót trong bảng lương

- Tham gia vào các nhiệm vụ quyền lợi, chẳng hạn như giải quyết yêu cầu, đối chiếu các báo cáo lợi ích và phê duyệt hóa đơn thanh toán- Giám sát việc hoàn thành hồ sơ bồi thường và phúc lợi.

- Hỗ trợ các thủ tục quản lý hiệu suất.

- Lên lịch các cuộc họp, phỏng vấn, sự kiện nhân sự và duy trì chương trình nghị sự.

- Điều phối các buổi đào tạo và hội thảo.

- Thực hiện định hướng và cập nhật hồ sơ của nhân viên mới.

- Sản xuất và gửi báo cáo về hoạt động nhân sự trong công ty.

- Xử lý bảng lương và giải quyết mọi sai sót trong bảng lương.

- Hoàn thành thủ tục giấy tờ chấm dứt hợp đồng.

- Ngoài các nhiệm vụ hành chính, HR Assistant cũng thường tham gia vào việc tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới. Do đó, các nhiệm vụ điển hình bao gồm đăng tin tuyển dụng, thu thập thông tin về những ứng viên mới, liên hệ và thông báo cho ứng viên về tình trạng tuyển dụng của họ.

HR Assistant cũng thường chịu trách nhiệm giải quyết mọi việc từ lên lịch cho bữa tiệc nghỉ lễ ở văn phòng đến sắp xếp việc đi lại cho các giám đốc điều hành công ty.

III. Các yêu cầu khi ứng tuyển vị trí HR Assistant

- Bằng cử nhân về Nhân sự hoặc có liên quan (chủ yếu).

- Am hiểu về luật lao động.

- Kỹ năng quản trị nhân sự và quản lý con người hiệu quả.

- Tiếp xúc với thực tiễn trả lương.

- Hiểu biết đầy đủ về các chức năng nhân sự và các phương pháp hay nhất.

- Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và bằng lời nói tốt.

- Làm việc tốt dưới áp lực và đáp ứng thời hạn chặt chẽ.

- Có trình độ tin học tốt với khả năng sử dụng email, MS Office và các công cụ liên lạc và kinh doanh liên quan.

- Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian tuyệt vời.

- Có kỹ năng tốt trong việc giải quyết vấn đề, bao gồm khả năng xác định các vấn đề và giải quyết các chương trình một cách kịp thời.

- Phải có khả năng đọc và giải thích thông tin một cách hiệu quả, trình bày dữ liệu số một cách dễ hiểu, thu thập và phân tích thông tin một cách khéo léo.

- Phải có khả năng sắp xếp thứ tự ưu tiên và lập kế hoạch cho các hoạt động công việc để sử dụng thời gian một cách hiệu quả.

- Sự chú ý tỉ mỉ đến từng chi tiết.

IV. Mức lương cho vị trí HR Assistant

Mức lương cho vị trí HR Assistant thường có mức lương trung bình từ 8 triệu – 12 triệu.

V. Con đường sự nghiệp HR Assistant


Chủ đề:HR AssistantHành chính văn phòng
Từ khóa: HR Assistant là gì
Nguồn: