Sales Consultant là gì? Các công việc Sales Consultant phải làm?

Published by TaiPhan on  

Sales Consultant là nhân viên tư vấn bán hàng. Nhiệm vụ của Sales Consultant là tìm kiếm khách hàng tiềm năng để bán các sản phẩm của công ty.

I. Sales Consultant là gì?

Sales Consultant là nhân viên tư vấn bán hàng. Có trách nhiệm tạo ra các cơ hội bán hàng thông qua nhiều kỹ thuật khác nhau. Nhiệm vụ của Sales Consultant là tìm kiếm khách hàng tiềm năng cho các sản phẩm của công ty.

Sales Consultant thường phải đi gặp gỡ khách hàng tại văn phòng công ty hoặc đi đến nơi làm việc của khách hàng, để tư vấn giải thích các tính năng của các sản phẩm khác nhau và lợi ích của việc sử dụng chúng.

Bên cạnh đó, Sales Consultant còn có thể tổ chức các buổi đào tạo về cách sử dụng sản phẩm cho khách hàng. Sales Consultant có thể làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau như đại lý xe hơi, các công ty phần mềm. Sau vài năm trong vài trò này, nhân viên Sales Consultant có thể thăng tiến lên vai trò quản lý.

II. Các công việc Sales Consultant phải làm?

- Tìm hiểu các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp, bao gồm cả các điều khoản bán hàng (ví dụ: các tính năng đặc biệt, chính sách đổi trả và bảo hành).

- Đề xuất và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho khách hàng dựa trên nhu cầu cá nhân của họ.

- Tiếp cận các khách hàng tiềm năng qua mail hoặc điện thoại hoặc gặp mặt trực tiếp để chuyển đổi thành cơ hội bán hàng.

- Mô tả sản phẩm và giải thích lợi ích và công dụng của chúng cho khách hàng tiềm năng.

- Duy trì kiến thức làm việc về các sản phẩm và dịch vụ khác nhau của công ty.

- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ và khách hàng tiềm năng để tạo tăng cơ hội bán hàng.

- Sử dụng dữ liệu để giúp khách hàng hiểu cách sản phẩm có thể giúp họ đạt được mục tiêu

- Hoàn thành các tác vụ quản trị, chẳng hạn như xử lý và ghi lại doanh số bán hàng.

- Phân tích xu hướng thị trường.

>> Xem thêm: Sales là gì? Các công việc Sales phải làm

III. Các yêu cầu cần thiết khi ứng tuyển vị trí Sales Consultant

- Có kinh nghiệm từ 1 đến 2 năm trong lĩnh vực bán hàng hoặc tiếp thị có liên quan.

- Có kinh nghiệm phát triển khách hàng tiềm năng và nghiên cứu khách hàng tiềm năng.

- Kỹ năng giao tiếp bằng lời nói và bằng văn bản tốt, bao gồm khả năng thuyết trình.

- Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và sự thoải mái khi gặp gỡ những khách hàng mới hàng ngày.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm có liên quan, bao gồm Microsoft Office và Salesforce.

- Khả năng liên hệ với khách hàng, hoàn thành công việc bán hàng và quản lý các công việc khác một cách độc lập

- Kỹ năng quản lý thời gian và ưu tiên để đáp ứng thời hạn và chốt doanh số bán hàng kịp thời.

- Sẵn sàng thích ứng và thực hiện các chiến lược tiếp thị và phương pháp bán hàng mới

- Tư duy nhanh chóng để cung cấp các giải pháp sáng tạo giải quyết nhu cầu và mối quan tâm của khách hàng.

IV. Mức lương Sales Consultant

Vị trí Sales Consultant có mức lương trung bình từ 500$ - 1000$, tùy theo từng lĩnh vực và doanh nghiệp.

V. Con đường sự nghiệp Sales Consultant

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:Sales Consultanttư vấn
Từ khóa: Sales Consultant là gì
Nguồn: