Company Profile là gì? Company Profile cần những thông tin gì?

Published by TaiPhan on  

Company Profile là Hồ sơ công ty. Đây là một tài liệu mô tả tóm tắt các thông tin về doanh nghiệp, các hoạt động và dịch vụ đang kinh doanh. Nhằm mục đích giới thiệu doanh nghiệp đến khách hàng, đối tác, thu hút nhà đầu tư và huy động vốn.

I. Company Profile là gì?

Company Profile là Hồ sơ công ty. Đây là một tài liệu mô tả tóm tắt các thông tin về doanh nghiệp, các hoạt động và dịch vụ đang kinh doanh. Nhằm mục đích giới thiệu doanh nghiệp đến khách hàng, đối tác, thu hút nhà đầu tư và huy động vốn.

Đây là một tài liệu công khai, vì vậy nên cẩn thận về các thông tin được trình bày, không nên để bất kỳ thông tin nhạy cảm hoặc bí mật của công ty, chẳng hạn như chi tiết tài chính doanh nghiệp.

Company Profile là gì? Company Profile cần những thông tin gì?

II. Tác dụng của Company Profile

Mục đích của hồ sơ công ty là để tạo ấn tượng đầu tiên cho đối tác, khách hàng và thu hút nhà đầu tư. Cho các đối tác hoặc nhà đầu tư hiểu bạn là ai và bạn làm gì, có những gì khác biệt so với những đối thủ khác.

II. Company Profile cần những thông tin gì

1. Các thông tin chi tiết cần có trong Company Profile

Hồ sơ công ty là một phần trong kế hoạch kinh doanh của công ty cung cấp cái nhìn tổng quan về công ty cho khách hàng và nhà đầu tư tiềm năng. Nó thường bao gồm các thông tin chi tiết sau:

- Tên của người sáng lập và chức danh của các thành viên chủ chốt của công ty.

- Tên chính thức của công ty, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail, Website URL của công ty.

- Hoạt động kinh doanh tổng thể của công ty.

- Chiến lược tổng thể của công ty, bao gồm mục đích và tuyên bố sứ mệnh của nó.

- Cấu trúc của công ty: công khai, tư nhân hay hợp danh.

- Ai phục vụ trong ban giám đốc, nếu có một hội đồng quản trị.

- Số lượng và loại nhân viên hoặc nhà thầu độc lập trong công ty.

- Dữ liệu tài chính cơ bản liên quan đến công ty, bao gồm doanh thu hàng năm, lợi nhuận và tài sản chính của công ty.

- Nơi công ty kinh doanh.

- Các hoạt động và sứ mệnh của công ty, bao gồm những gì làm cho nó khác biệt với các công ty khác

- Cách mà công ty thông báo cho cổ đông về bức tranh tài chính của mình.

- Những thành tựu mà công ty đã đạt được gần đây.

- Các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của công ty.

2. Những lưu ý khi viết Company Profile

Hồ sơ công ty tốt nên cần có những thông tin như mô tả lịch sử ngắn gọn của công ty, ngày thành lập. Danh sách tất cả chủ sở hữu, giám đốc và cổ đông. Và phần quan trọng nhất của hồ sơ công ty là bản tóm tắt ngắn gọn về các dịch vụ được cung cấp.

Ví dụ: nếu bạn đang viết hồ sơ công ty cho một công ty Marketing, bạn nên đề cập đến công ty đó chuyên về các chiến dịch quảng cáo, phương tiện truyền thông trực tuyến, mạng xã hội, viết quảng cáo và thiết kế đồ họa. Danh sách thành tích và giải thưởng giành được cũng nên trình bày trong hồ sơ công ty.

Tuyên bố về tầm nhìn và sứ mệnh của công ty cũng như tất cả các chi tiết liên hệ cũng nên được đưa vào. Một hồ sơ công ty chi tiết cũng có thể bao gồm một bản đồ hình ảnh của tất cả các nhân viên và cách họ làm việc cùng nhau.

III. Các mẫu Company Profile

Bây giờ bạn đã biết những gì cần đưa vào hồ sơ công ty của mình, hãy xem các mẫu Company Profile sau đây, để có thêm ý tưởng.


Wiindi.net


Chủ đề:Company ProfileCompanyProfilekinh doanhdoanh nghiệp
Từ khóa: Company Profile là gì? Company Profile cần những thông tin gì?
Nguồn: https://blog.hubspot.com/marketing/company-profile