Vai trò của phòng Marketing trong doanh nghiệp

Published by TaiPhan on  

Các công việc bộ phận Marketing phải làm Xác định, quản lý và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp, thực hiện các chiến dịch Marketing, tối ưu hóa website

Bộ phận Marketing đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh và sứ mệnh của một tổ chức. Nó đóng vai trò là bộ mặt của doanh nghiệp, điều phối và sản xuất tất cả các tài liệu đại diện cho doanh nghiệp. Công việc của Bộ phận Marketing là tiếp cận khách hàng tiềm năng, khách hàng, nhà đầu tư, cộng đồng, đồng thời tạo ra một hình ảnh nhận diện thương hiệu (Awareness là gì?) cho công ty một cách mạnh mẽ và tích cực.

Tùy thuộc vào công ty của bạn, nhiệm vụ của bộ phận Marketing có thể bao gồm một hoặc nhiều nhiệm vụ sau:

1. Xác định, quản lý và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp

Điều này liên quan đến việc xác định doanh nghiệp là ai, đại diện cho điều gì, và các hành động như thế nào. Việc này giúp xác định trải nghiệm mà doanh nghiệp muốn mang đến cho khách hàng và đối tác khi họ tương tác với doanh nghiệp.

2. Thực hiện quản lý và triển khai các chiến dịch Marketing

Bộ phận Marketing sẽ chủ động xác định các sản phẩm và dịch vụ cần tập trung vào trong suốt chu kỳ bán hàng của doanh nghiệp, sau đó sáng tạo và sản xuất các tài liệu và thông tin về doanh nghiệp để quảng bá rộng rãi.

3. Chuẩn bị Content và các tài liệu quảng cáo

Bộ phận Marketing nên tạo các tài liệu mô tả và quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ cốt lõi của bạn. Chúng phải được cập nhật khi các sản phẩm và dịch vụ đó phát triển.

4. Tạo nội dung cung cấp tối ưu hóa công cụ tìm kiếm cho trang web của bạn

Trang web của bạn thường là nơi đầu tiên (và có thể là duy nhất) khách hàng tiếp cận khi tìm kiếm thông tin về doanh nghiệp. Bộ phận Marketing sẽ chịu trách nhiệm cập nhật nội dung Web, tối ưu hóa website để đảm bảo website của doanh nghiệp có thứ hạng cao trong kết quả tìm kiếm để người dùng dễ dàng nhìn thấy doanh nghiệp của bạn.

5. Giám sát và quản lý phương tiện truyền thông xã hội

Bộ phận Marketing sẽ quản lý và duy trì các trang truyền thông xã hội của doanh nghiệp. Họ cũng sẽ quản lý các tài khoản và theo dõi cẩn thận những gì được nói về doanh nghiệp trên Internet.

6. Chuẩn bị các thông điệp truyền thông nội bộ

Nhân viên của doanh nghiệp cần hiểu rõ các giá trị, mục tiêu và các ưu tiên doanh nghiệp đang hướng tới . Marketing thường chịu trách nhiệm truyền thông nội bộ trong công ty thông qua các bản tin hoặc mạng nội bộ trong doanh nghiệp.

Khi công ty của bạn có chiến dịch xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, thì bộ phận Marketing sẽ có nhiệm vụ phát ngôn hoặc cố vấn cho giám đốc điều hành cách trả lời mang các thông điệp mà công ty đang hướng đến.

7. Thực hiện nghiên cứu khách hàng và thị trường

Nghiên cứu giúp bạn xác định thị trường mục tiêu và cơ hội, đồng thời giúp bạn hiểu cách nhìn nhận về sản phẩm và dịch vụ của mình.

8. Lựa chọn, cung cấp thông tin và giám sát tiến độc của Agency bên ngoài

Marketing thường chịu trách nhiệm lựa chọn và quản lý các agency bên ngoài, khi thực hiện các chiến dịch truyền thông lớn mà bộ phận Marketing nội bộ không thực hiện được. Cung cấp hỗ trợ các tài liệu thông tin cần thiết của doanh nghiệp cho đơn vị Agency. 

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:Marketingdoanh nghiệpthương hiệu
Từ khóa: Vai trò của phòng Marketing trong doanh nghiệp
Nguồn: