Sự khác nhau giữa Sales và Marketing

Published by TaiPhan on  

Marketing có nhiệm vụ quảng bá và thu hút khách hàng tiềm năng đến với công ty. Sales sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tiềm năng để tư vấn và bán được hàng.

I. Sự khác biệt giữa Sales và Marketing là gì?

Marketing có nhiệm vụ quảng bá và thu hút khách hàng tiềm năng đến với công ty và sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Trong khi đó, Sales (Sales là gì?) sẽ tiếp xúc trực tiếp với khách hàng tiềm năng để tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng dịch vụ của công ty nhằm chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng của doanh nghiệp. 

Sales và Marketing là hai chức năng kinh doanh trong một tổ chức. Chúng đều tác động đến việc tạo ra khách hàng tiềm năng và doanh thu. Sales đề cập đến tất cả các hoạt động dẫn đến việc bán hàng hóa và dịch vụ. Và Marketing là quá trình làm cho mọi người quan tâm đến hàng hóa và dịch vụ được bán.

Sự khác nhau giữa Sales và Marketing

Sales là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả các hoạt động bán hàng hóa hoặc dịch vụ. Nhân viên bán hàng chịu trách nhiệm quản lý mối quan hệ với khách hàng tiềm năng và cung cấp giải pháp tư vấn khi họ cần và mục tiêu cuối cùng là bán được hàng. 

Marketing bao gồm tất cả các hoạt động giúp khách hàng biết đến và quan tâm đến doanh nghiệp. Các nhà tiếp thị  sẽ nghiên cứu và phân tích thị trường để hiểu sở thích của khách hàng tiềm năng. Các bộ phận tiếp thị có trách nhiệm chạy các chiến dịch để thu hút mọi người đến với thương hiệu, sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

Có một số khác biệt chung giữa tiếp thị và bán hàng. 

Ví dụ, Marketing tập trung nỗ lực vào công chúng nói chung hoặc các nhóm người có số lượng lớn hơn, trong khi bán hàng nhắm vào các nhóm người nhỏ hơn.

II. Marketing và Sales

Để tạo ra mối gắn kết giữa Marketing và Sales, chúng ta cần hiểu các yếu tố cốt lõi của từng bộ phận.

1. Quá trình

Cho dù bạn đang viết một kế hoạch Marketing hay Sales, cả hai đều sẽ bao gồm thông tin chi tiết về lịch sử của công ty cũng như các mục tiêu và sáng kiến tổng thể của công ty. Sau đó, các kế hoạch đi sâu vào các khía cạnh cụ thể cho từng bộ phận.

Kế hoạch Marketing sẽ quảng bá sản phẩm gì, giá của nó, sản phẩm sẽ được bán cho ai và nó sẽ được bán ở đâu. Đây còn được gọi là 4P của tiếp thị: 

- Sản phẩm

- Giá cả

- Địa điểm

- Khuyến mãi. 

Các mục tiêu được đặt ra, các kênh tiếp thị được chọn và ngân sách được lập cho các chiến dịch mà nhóm Marketing dự định thực hiện.

Kế hoạch Sales bao gồm các chi tiết về quy trình bán hàng, cấu trúc đội ngũ, thị trường mục tiêu và mục tiêu. Ngoài ra, kế hoạch bán hàng phác thảo kế hoạch hành động, công cụ và nguồn lực sẽ được sử dụng để đạt được những mục tiêu này.

2. Mục tiêu

Các mục tiêu chính mà Marketing và Sales đặt ra là gì? Cả hai bộ phận đều có nhiệm vụ chính là tạo ra doanh thu cho công ty.

Mục tiêu chính của Marketing là nhìn ra bức tranh toàn cảnh và quảng bá công ty, sản phẩm hoặc dịch vụ và thương hiệu. Các bộ phận Marketing chịu trách nhiệm định giá sản phẩm và truyền đạt cách sản phẩm đáp ứng nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Và mục tiêu của nó thường dài hạn hơn vì các chiến dịch có thể kéo dài trong nhiều tháng.

Đối với Sales, trọng tâm là đạt được các mục tiêu về hạn ngạch và khối lượng bán hàng - và những mục tiêu này có xu hướng ngắn hạn hơn. Các mục tiêu bán hàng thường được đo lường hàng tháng. Mục tiêu được xác định và quản lý bán hàng tính toán số lượng bộ phận, nhóm và cá nhân bán hàng của họ cần bán để đáp ứng mục tiêu tổng thể.

3. Công cụ và Tài nguyên

Cơ sở dữ liệu CRM là một công cụ có thể được sử dụng bởi bộ phận bán hàng, tiếp thị và toàn bộ công ty. Cơ sở dữ liệu giúp tất cả các phòng ban quản lý mối quan hệ với các địa chỉ liên hệ, bất kể họ đang ở giai đoạn nào của vòng đời khách hàng.

Phương tiện truyền thông xã hội cũng có thể được tận dụng đối với cả Marketing và Sales. Đối với tiếp thị, phương tiện truyền thông xã hội có thể được sử dụng để quảng bá nội dung và để bán hàng, nó có thể được sử dụng như một phần của chiến lược bán hàng trên mạng xã hội.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:SalesMarketingdoanh nghiệp
Từ khóa: Sự khác nhau giữa Sales và Marketing
Nguồn: