Trademark là gì? Trademark và Brand khác nhau thế nào?

Published by TaiPhan on  

Trademark là nhãn hiệu đã được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và được bảo vệ bởi luật pháp. Người khác không được sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm của doanh nghiệp mình.

I. Trademark là gì?

Trademark là nhãn hiệu đã được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ và được bảo vệ bởi luật pháp. Người khác không được sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm của doanh nghiệp mình.

Trademark (Nhãn hiệu độc quyền) xác định một sản phẩm thuộc về một công ty cụ thể và công nhận quyền sở hữu nhãn hiệu của công ty đó. Nhãn hiệu thường được coi là một dạng sở hữu trí tuệ và có thể được đăng ký hoặc không.

Trademark là gì? Trademark và Brand khác nhau thế nào?

Mỗi nhà sản xuất đều có thể đặt tên cho sản phẩm do mình làm ra. Tuy nhiên, tên sản phẩm không được trùng với tên của một sản phẩm khác đã được đăng ký bản quyền. 

Ví dụ: 

Công ty ở Trung Quốc sản xuất ra một dòng điện thoại di động, rồi đặt tên cho chiếc dòng di động này là Iphone 12. Điều này không được phép, họ đã vi phạm quyền về sở hữu trí tuệ. Vì Iphone 12 là tên một dòng điện thoại của Apple đã được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ.

Họ có thể đặt bất kì tên nào mà họ muốn, nhưng không được giống với những tên đã được các hãng di động khác đăng ký bản quyền. 

II. Trademark có công dụng gì

Một nhãn hiệu (brand) được đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ, sẽ được gọi Trademark. Trên thị trường có rất nhiều loại bột giặt có nhãn hiệu khác nhau như OMO, Tide, Aba,  Surf.… Mỗi nhãn hiệu đã được đăng ký bản quyền và thuộc quyền sở hữu của một công ty cụ thể nào đó như

- OMO : là nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của Cty Unilever.

- Tide: là nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của Cty P&G.

- Aba: là nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của Cty Đại Việt Hương.

- Surf:  là nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của Cty Unilever.

Trademark sẽ giúp phân biệt một cách hợp pháp một sản phẩm hoặc dịch vụ với tất cả những sản phẩm hoặc dịch vụ khác cùng loại và công nhận quyền sở hữu thương hiệu của một công ty cụ thể.

Các nhãn hiệu có thể được đăng ký hoặc không và được biểu thị bằng các ký hiệu ® và ™ tương ứng.

III. Lợi ích của Trademark

Nhãn hiệu được đăng kí bản quyền (Trademark) không chỉ giúp phân biệt sản phẩm về mặt pháp lý và kinh doanh mà còn giúp người tiêu dùng phân biệt được sản phẩm của công ty này và sản phẩm của công ty khác.

Nhãn hiệu có thể là logo công ty, Tên sản phẩm, Slogan… nó giúp xác định nguồn gốc, chủ sở hữu của sản phẩm mang thương hiệu đó.

Việc đăng ký bản quyền nhãn hiệu của sản phẩm sẽ giúp ngăn chặn người khác sử dụng tên của sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty hoặc cá nhân mà không được cho phép. 

Luât pháp cũng cấm bất kỳ nhãn hiệu nào được đặt tên có khả năng gây nhầm lẫn với nhãn hiệu hiện có. Điều này có nghĩa là doanh nghiệp không thể sử dụng Logo hoặc tên nhãn hiệu nếu tên đó trông hoặc nghe tương tự hoặc có ý nghĩa tương tự với tên đã được đăng ký, đặc biệt nếu các sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan. 

Ví dụ: 

Một công ty nước ngọt không đươc sử dụng Logo giống với Logo của Coca-Cola và nó không thể sử dụng một cái tên giống như Coke.

IV. Đăng ký bản quyền cho nhãn hiệu

Các nhãn hiệu tại Hoa Kỳ được đăng ký thông qua Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Hoa Kỳ (USPTO) và được xác định bằng biểu tượng ®. Nhưng nhãn hiệu không cần phải được đăng ký để cung cấp cho công ty hoặc cá nhân quyền bảo vệ. Các nhãn hiệu chưa đăng ký có thể được nhận dạng bằng ký hiệu ™. Bằng cách sử dụng biểu tượng này, người sử dụng nhãn hiệu cho biết họ đang sử dụng luật chung để bảo vệ lợi ích của mình.

Luật quản lý nhãn hiệu không bao giờ hết hiệu lực. Điều này có nghĩa là chủ sở hữu có quyền đối với nhãn hiệu trong suốt thời gian tồn tại của sản phẩm hoặc dịch vụ.
Chủ đề:Trademarkbrand
Từ khóa: Trademark là gì? Trademark và Brand khác nhau thế nào?
Nguồn: