Sự khác biệt giữa các vị trí CEO, CFO, CCO, CTO trong công ty?

Published by TaiPhan on  

CEO là vị trí quản lý cấp cao nhất trong công ty. CEO là vị trí đứng đầu nhóm điều hành, phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo cho HĐQT

Sự khác biệt giữa các vị trí CEO, CFO, CCO, CTO trong công ty?

I. CEO – Giám đốc điều hành

CEO là vị trí quản lý cấp cao nhất trong công ty. CEO là vị trí đứng đầu nhóm điều hành, phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo cho HĐQT. Tham gia với HĐQT trong việc phát triển chiến lược và định hướng của công ty hoặc thực hiện chiến lược, tầm nhìn và sứ mệnh. 

Đưa ra các quyết định chiến lược quan trọng và các quyết định thương mại quan trọng trong khi quản lý công ty. Tìm hiểu thị trường để tìm kiếm các cơ hội chiến lược, theo dõi rủi ro. Là người đại diện cho công ty ngoại giao với các đối tác bên ngoài và đóng vai trò là đầu mối giao tiếp giữa Hội đồng quản trị và công ty bên dưới. 

CEO sẽ đảm bảo điều hành công ty để đạt được các mục tiêu chiến lược. Trong một công ty nhỏ, Giám đốc điều hành CEO có thể đảm nhiệm các hoạt động kinh doanh hàng ngày. Mức lương sẽ thay đổi tùy theo ngành, quy mô công ty và tốc độ tăng trưởng.

II. CFO - Giám đốc tài chính

Giám đốc Tài chính sẽ phụ trách điều hành Tài chính của công ty, báo cáo với Giám đốc điều hành CEO. Chịu trách nhiệm đảm bảo tài chính và chi tiêu phù hợp với các đối tượng và mục tiêu chiến lược của công ty. 

Giám đốc tài chính xem xét tình hình tài chính và đưa ra các khuyến nghị hoặc thực hiện các chiến lược để hưởng lợi từ các điểm mạnh tài chính hoặc để giảm thiểu điểm yếu.

Thiết lập ngân sách, giám sát và báo cáo chi tiêu, chịu trách nhiệm lập AFS. CFO thường là cánh tay phải của CEO và có thể trở thành CEO tiếp theo. Mức lương sẽ thay đổi theo ngành, quy mô công ty và mức tăng trưởng

III. CCO - Giám đốc vận hành

CCO là giám đốc vận hành, sẽ phụ trách điều hành, triển khai và giám sát hệ thống  vận hành của công ty, báo cáo cho Giám đốc điều hành CEO. 

Chịu trách nhiệm về thực hiện các chiến lược do CEO đề ra, đưa ra các kế hoạch hoạt động và quản lý quá trình thực hiện nhằm tạo điều kiện cho bộ máy hoạt động trơn tru và đạt được các mục tiêu đề ra, giảm thiểu rủi to. 

CCO là vị trí quản lý cấp cao chỉ sau CEO trong công ty. Đây cũng là vị trí cuối cùng để có thể thăng tiến lên vị trí CEO. Mức lương sẽ thay đổi tùy theo ngành, quy mô công ty và tốc độ tăng trưởng.

IV. CTO - Giám đốc Công nghệ

CTO là Giám đốc Công nghệ , phụ trách điều hành và triển khai hệ thống CNTT của công ty, báo cáo cho CEO. Chịu trách nhiệm về chiến lược CNTT, Đầu vào ngân sách, giám sát và báo cáo về hoạt động CNTT, chịu trách nhiệm điều hành CNTT một cách hiệu quả nhằm tạo cơ sở cho việc đạt được các mục tiêu hoạt động của công ty. Mức lương sẽ thay đổi theo ngành, quy mô công ty và mức tăng trưởng

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:CEOCFOCCOCTOGiám đốc điều hành
Từ khóa: Sự khác biệt giữa các vị trí CEO, CFO, CCO, CTO trong công ty?
Nguồn: