CFO là gì? Các công việc CFO phải làm

Published by TaiPhan on  

CFO (Chief Financial Officer) là Giám đốc tài chính. CFO có chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính, xử lý mọi thứ liên quan đến dòng tiền và kế hoạch tài chính.

I. CFO là gì?

CFO (Chief Financial Officer) là Giám đốc tài chính. CFO là vị trí điều hành cấp cao chịu trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính, xử lý mọi thứ liên quan đến dòng tiền và kế hoạch tài chính. 

Nhiệm vụ của CFO bao gồm theo dõi dòng tiền và lập kế hoạch tài chính cũng như phân tích điểm mạnh và điểm yếu tài chính của công ty và đề xuất các hành động khắc phục.

Vai trò của giám đốc tài chính tương tự như thủ quỹ hoặc kiểm soát viên vì họ chịu trách nhiệm quản lý các bộ phận tài chính và kế toán và đảm bảo rằng các báo cáo tài chính của công ty là chính xác và hoàn thành kịp thời. Nhiều loại có chỉ định CMA.

CFO là gì. Các công việc CFO phải làm

II. Trách nhiệm của CFO phải làm

- Giám đốc tài chính giám sát các vấn đề về thuế cho công ty của họ.

- Thông thường, giám đốc tài chính là vị trí cao thứ ba trong một công ty, đóng một vai trò quan trọng trong các sáng kiến chiến lược của công ty.

III. Cách làm việc của Giám đốc Tài chính (CFO)

Giám đốc tài chính báo cáo cho giám đốc điều hành (CEO) . Bên cạnh đó, CFO sẽ đóng góp các ý kiến quan trọng trong các khoản đầu tư của công ty, cấu trúc vốn và cách công ty quản lý thu nhập và chi phí của mình. 

Giám đốc tài chính làm việc với các nhà quản lý cấp cao khác và đóng một vai trò quan trọng trong thành công chung của công ty, đặc biệt là về lâu dài.

Ví dụ: khi bộ phận tiếp thị muốn khởi động một chiến dịch mới, giám đốc tài chính có thể giúp đảm bảo chiến dịch khả thi hoặc đưa ra ý kiến về nguồn vốn có sẵn cho chiến dịch.

Giám đốc tài chính (CFO) có thể hỗ trợ Giám đốc điều hành (CEO) trong việc dự báo, phân tích chi phí-lợi ích. Trong ngành tài chính, giám đốc tài chính (CFO) là vị trí cấp cao nhất và trong các ngành khác, nó thường là vị trí cao thứ ba trong một công ty. Giám đốc tài chính có thể trở thành Giám đốc vận hành (COO), Giám đốc điều hành (CEO) hoặc Chủ tịch của một công ty.

IV. Lợi ích của việc trở thành giám đốc tài chính (CFO)

Vai trò CFO xuất hiện từ việc tập trung vào việc tuân thủ và kiểm soát chất lượng cho đến việc lập kế hoạch kinh doanh và thay đổi quy trình, và họ là cánh tay phải của CEO. Giám đốc tài chính (CFO) đóng một vai trò quan trọng trong việc ảnh hưởng đến chiến lược của công ty.

Hoa Kỳ là một trung tâm tài chính quốc tế và tăng trưởng kinh tế toàn cầu làm tăng tăng trưởng việc làm trong ngành tài chính Hoa Kỳ. Các công ty tiếp tục tăng lợi nhuận dẫn đến nhu cầu về CFO rất lớn. 

Wiindi.net
Chủ đề:CFOCEOgiám đốctài chính
Từ khóa: CFO là gì? Các công việc CFO phải làm
Nguồn: