Bảng mô tả công việc ngành kế toán

Published by TaiPhan on  

Bảng mô tả công việc kế toán phải làm như Lập bảng cân đối kế toán, lập báo cáo lãi lỗ, làm các báo cáo tài chính, huẩn bị các bút toán tài sản, nợ phải trả.


Để đảm bảo việc chuẩn bị CV xin việc thật chuyên nghiệp, trình bày các thông tin quan trọng và hữu ích giúp gây ấn tượng với nhà tuyển dụng, ứng viên cần tìm hiểu kỹ các yêu cầu cụ thể trong bảng mô tả công việc của mỗi công ty. 

Bảng mô tả công việc ngành kế toán

Dưới đây là Bảng mô tả công việc (JD là gì) về những yêu cầu cụ thể về kinh nghiệm chuyên môn và các kỹ năng một kế toán cần phải có. 

I. Mô tả các công việc kế toán phải làm

- Lập bảng cân đối kế toán.

- Báo cáo lãi lỗ và các báo cáo tài chính khác. 

- Phân tích xu hướng, chi phí, doanh thu, cam kết tài chính và nghĩa vụ phát sinh để dự đoán doanh thu và chi phí trong tương lai. 

- Báo cáo tài chính của tổ chức cho ban quản lý và đưa ra các đề xuất về việc sử dụng tài nguyên, chiến lược thuế và các giả định về dự báo ngân sách.

- Có bằng cử nhân trong lĩnh vực chuyên môn và 2-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này hoặc trong lĩnh vực liên quan. 

- Quen thuộc với các khái niệm, thông lệ và thủ tục tiêu chuẩn trong một lĩnh vực cụ thể. 

- Dựa vào kinh nghiệm và khả năng phán đoán để lập kế hoạch và hoàn thành mục tiêu. 

- Thực hiện một loạt các nhiệm vụ. Làm việc dưới sự giám sát chung. Một mức độ nhất định của sự sáng tạo và vĩ độ là cần thiết. Thông thường báo cáo cho người giám sát hoặc quản lý.

II. Các trách nhiệm kế toán cần phải gánh vác

- Chuẩn bị các bút toán tài sản, nợ phải trả và tài khoản vốn bằng cách tổng hợp và phân tích thông tin tài khoản

- Ghi lại các giao dịch tài chính bằng cách nhập thông tin tài khoản

- Đề xuất các hành động tài chính bằng cách phân tích các lựa chọn kế toán

- Tóm tắt tình trạng tài chính hiện tại bằng cách thu thập thông tin; lập bảng cân đối kế toán, báo cáo lãi lỗ và các báo cáo khác

- Chứng minh các giao dịch tài chính bằng các tài liệu kiểm toán

- Duy trì các kiểm soát kế toán bằng cách chuẩn bị và đề xuất các chính sách và thủ tục

- Hướng dẫn nhân viên văn thư kế toán bằng cách điều phối các hoạt động và giải đáp thắc mắc

- Đối chiếu các chênh lệch tài chính bằng cách thu thập và phân tích thông tin tài khoản

- Bảo mật thông tin tài chính bằng cách hoàn thành sao lưu cơ sở dữ liệu

- Xác minh, phân bổ, đăng và đối chiếu các giao dịch

- Tạo báo cáo kế toán không có sai sót và trình bày kết quả của chúng

- Phân tích thông tin tài chính và tóm tắt tình trạng tài chính

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và tư vấn về quản lý

- Xem xét và đề xuất sửa đổi các hệ thống và thủ tục kế toán

- Tham gia thiết lập các tiêu chuẩn tài chính và trong quá trình dự báo

- Cung cấp đầu vào cho quá trình thiết lập mục tiêu của bộ phận

- Lập báo cáo tài chính và lập ngân sách theo đúng tiến độ

- Trực tiếp đánh giá nội bộ và bên ngoài để đảm bảo tuân thủ

- Lập kế hoạch, phân công và xem xét công việc của nhân viên

- Hỗ trợ quy trình chốt cuối tháng, cuối năm

- Xây dựng và lập thành văn bản các quy trình kinh doanh và chính sách kế toán để duy trì và củng cố các kiểm soát nội bộ

- Giao tiếp hiệu quả với khách hàng

- Đóng góp vào mối quan hệ khách hàng bền chặt thông qua các tương tác tích cực với nhân viên khách hàng

- Trao đổi với Người quản lý và / hoặc Giám đốc về tình trạng công việc và các vấn đề khách hàng phát sinh

III. Các yêu cầu về chuyên môn kế toán cần phải có

- Kiến thức chuyên môn về các thủ tục và nguyên tắc kế toán cơ bản

- Nhận thức về xu hướng kinh doanh

- Kinh nghiệm tạo báo cáo tài chính

- Có kinh nghiệm với các chức năng sổ cái tổng hợp và quy trình khóa sổ cuối tháng / cuối năm

- Kỹ năng quản trị và sử dụng phần mềm kế toán xuất sắc

- Độ chính xác và chú ý đến từng chi tiết

- Năng khiếu về các con số và kỹ năng định lượng

- Bằng Cử nhân trong lĩnh vực nghiên cứu phù hợp hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương

- Hiểu biết trung cấp về các chuẩn mực kế toán và báo cáo, có kinh nghiệm nghiên cứu vì nó liên quan đến các vấn đề kế toán

IV. Các kỹ năng chuyên môn kế toán phải có

- Kế toán

- Tài chính doanh nghiệp

- Kỹ năng báo cáo

- Sự chú ý đến chi tiết

- Định hướng thời hạn

- Báo cáo kết quả nghiên cứu

- Bảo mật

- Quản lý thời gian

- Quản lý nhập dữ liệu

- Toán học cơ bản

- Sự chính xác

- Lập kế hoạch và Tổ chức

- Lập lịch và Giám sát

- Kĩ năng giao tiếp

- Kỹ năng phân tích vấn đề và giải quyết vấn đề

- Sáng kiến

- Làm việc theo nhóm

- Bảo mật

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:bảng mô tả công việcJDkế toánviệc làmbáo cáo tì chính
Từ khóa: Bảng mô tả công việc ngành kế toán
Nguồn: