8 Trách nhiệm chính của CDO trong doanh nghiệp

Published by TaiPhan on  

Các trách nhiệm chính của CDO là Tạo ra giá trị cho kinh doanh từ dữ liệu, Tạo ra nền văn hóa dữ liệu, Phân tích dữ liệu, Sử dụng dữ liệu nâng cao.

Dữ liệu đang tạo ra những thay đổi lớn trong việc hoạch định kinh doanh của doanh nghiệp. Các tổ chức xem dữ liệu là tài sản của doanh nghiệp được chuẩn bị tốt hơn để nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro hơn những doanh nghiệp chưa đánh giá tầm quan trọng của dữ liệu đặc biệt là trong thời kỳ công nghệ 4.0 như hiện nay. 

Mục đích của bài viết này là làm rõ hơn vai trò và trách nhiệm của các CDO (CDO là gì ?). Chúng ta hãy xem xét các trách nhiệm cốt lõi mà CDO phải làm. Đây là những điều cần thiết mà một CDO thành công phải có.

8 Trách nhiệm chính của CDO trong doanh nghiệp

I. Tạo ra giá trị cho kinh doanh từ dữ liệu

CDO có trách nhiệm dựa trên dữ liệu để tìm ra cơ hội mang lại giá trị cho doanh nghiệp, Sales. Để tìm ra những cơ hội đó, cần có các cuộc thảo luận giữa các thành viên trong ban giám đốc. CDO phải trả lời được các câu hỏi sau:

- Làm thế nào mang lại giá trị cho doanh nghiệp từ dữ liệu?

- Dữ liệu có thể cho chúng ta biết điều gì?

- Chúng ta có muốn kiếm tiền từ dữ liệu không và nếu có, chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào?

- Liệu chúng ta có sử dụng dữ liệu cho sự đổi mới để dẫn đầu so với đối thủ cạnh tranh không? Nếu có, chúng ta sẽ làm điều này như thế nào?

- Làm cách nào chúng ta có thể sử dụng dữ liệu để thúc đẩy doanh thu?

- Làm thế nào chúng ta có thể sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa quy trình và giảm chi phí?

- Những quyết định thông thường nào chúng ta đưa ra có thể được tự động hóa?

II. Tạo ra một nền văn hóa dữ liệu

Trở thành một nền văn hóa dữ liệu là thay đổi tư duy, cách suy nghĩ và các thực hành đã ăn sâu. Nó là một quá trình tiến hóa tác động đến tất cả các khía cạnh của một tổ chức. Đó là một quá trình chậm chạp và gian khổ, bắt đầu bằng việc sử dụng dữ liệu để tạo ra giá trị rất rõ ràng cho tổ chức. Hãy xem xét một số cách để thúc đẩy nỗ lực này về phía trước.

III. Thúc đẩy Phân tích Dữ liệu Tự phục vụ

CDO's gỡ bỏ các nút thắt CNTT trong việc truy cập dữ liệu và cung cấp quyền truy cập sẵn sàng vào dữ liệu doanh nghiệp, đồng thời cân bằng luồng dữ liệu miễn phí với các biện pháp bảo vệ cần thiết để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Hướng dẫn các đơn vị kinh doanh để họ không phải đợi CNTT hoàn thành các dự án dữ liệu của họ.

IV. Quan hệ đối tác C-Suite

Làm việc như một đối tác ngang hàng trong C-suite vì dữ liệu tác động đến tất cả mọi người. Vai trò chính của CDO là trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong toàn bộ tổ chức. Dữ liệu chỉ trở thành tài sản của doanh nghiệp khi thành tựu dữ liệu cộng hưởng với CEO, CFO, CIO, CTO, v.v. Lắng nghe nhu cầu của họ và phản hồi.

V. Kiến thức về dữ liệu

Là khả năng hiểu dữ liệu mà bạn đang làm việc, chuẩn bị dữ liệu theo những cách phù hợp để phân tích, tiến hành phân tích theo những cách cung cấp thông tin kinh doanh có ý nghĩa và giàu thông tin, đồng thời trình bày kết quả phân tích một cách trực quan.

VI. Sử dụng Dữ liệu nâng cao và phân tích

Danh sách sau đây trình bày các bước mà một tổ chức thực hiện khi hoàn thiện các phương pháp xử lý dữ liệu của mình. Bảng bên dưới cho thấy tám cấp độ trưởng thành của dữ liệu và phân tích, trong đó mỗi cấp độ trưởng thành tăng lên sẽ tương ứng với các cơ hội mở rộng để nhận giá trị từ dữ liệu. Một CDO cần phải thông thạo từng lĩnh vực để lập kế hoạch và dẫn dắt sự phát triển của quá trình hoàn thiện dữ liệu.

1. Lưu trữ hồ sơ

Cấp độ cơ bản nhất của quản lý dữ liệu sử dụng dữ liệu đơn giản như một bản ghi kỹ thuật số của các giao dịch và sự kiện kinh doanh.

2. Báo cáo

Sử dụng dữ liệu để tạo báo cáo về các thực thể, sự kiện và kết quả kinh doanh — từ tài liệu tham khảo nội bộ và báo cáo quản lý đến báo cáo doanh nghiệp, tuân thủ và doanh nghiệp bên ngoài.

3. Biết điều gì đã xảy ra

Sử dụng dữ liệu để phân tích mô tả và nghiên cứu về kết quả kinh doanh (biết điều gì đã xảy ra), để định lượng kết quả (biết bao nhiêu) và để xem kết quả trong lịch sử (biết khi nào).

4. Hiểu các mẫu & xu hướng

Sử dụng dữ liệu để phân tích và trực quan hóa để hiểu mối tương quan và kết nối giữa các biến số kinh doanh và để xem hành vi theo thời gian của các số liệu kinh doanh khác nhau.

5. Hiểu Nguyên nhân & Kết quả

Sử dụng dữ liệu để phân tích nhân quả, để hiểu lý do tại sao mọi thứ xảy ra và xác định các điểm đòn bẩy để tác động đến sự thay đổi — biết cách tạo ra nhiều kết quả mong muốn hơn và giảm hoặc loại bỏ điều không mong muốn.

6. Nhìn vào tương lai

Sử dụng khai thác dữ liệu và phân tích dự đoán để hiểu các điều kiện và sự kiện có thể xảy ra trong tương lai cũng như thông báo và hướng dẫn các chiến lược và chiến thuật định hình tương lai của tổ chức.

7. Thúc đẩy học tập về tổ chức

Sử dụng khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và máy học để thích ứng với các điều kiện kinh doanh đang thay đổi, đề xuất và / hoặc tự động hóa các quyết định và hành động, đồng thời tăng hiệu quả và năng lực.

8. Thúc đẩy đổi mới (Innovation là gì?)

Sử dụng phân tích dữ liệu để khơi dậy những đổi mới nhằm tạo sự khác biệt cho tổ chức trong thị trường cạnh tranh.

VII. Bảo vệ dữ liệu

Bảo vệ dữ liệu là rất quan trọng để bảo vệ chống lại sự xâm nhập, tham nhũng và mất mát dữ liệu. Bảo vệ là quan trọng và tiếp tục là mối quan tâm của quản trị dữ liệu, tuy nhiên, vi phạm dữ liệu đang xảy ra với tốc độ ngày càng nhanh.

Tuân thủ quy định là yếu tố quan trọng trong  việc bảo vệ dữ liệu,đối với các tổ chức dịch vụ tài chính nên thật sự tập trung vào việc bảo vệ dữ liệu thật tốt.

VIII. Cải thiện chất lượng dữ liệu

Trong những năm trước đây, các doanh nghiệp ngần ngại nhận trách nhiệm cải thiện chất lượng dữ liệu. Họ coi đó là vai trò của các chuyên gia CNTT. Trên thực tế, toàn bộ quy trình chất lượng dữ liệu thường được giao cho CNTT. Đã qua rồi thời điểm thoái thác và không ai chịu trách nhiệm về chất lượng dữ liệu trong doanh nghiệp.

Chất lượng dữ liệu được kết nối trực tiếp với giá trị dữ liệu và rủi ro dữ liệu và doanh nghiệp cần có toàn quyền sở hữu để đảm bảo rằng dữ liệu đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty về chất lượng. Điều này đi đôi với việc đầu tư vào quản lý dữ liệu và cam kết quản lý dữ liệu như một trách nhiệm bắt buộc phải có trong doanh nghiệp.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:8 Trách nhiệm chính của CDO trong doanh nghiệp
Từ khóa: 8 Trách nhiệm chính của CDO trong doanh nghiệp
Nguồn: