Payslip là gì? Tầm quan trọng của Phiếu Lương

Published by TaiPhan on  

Payslip là phiếu lương. Nó cung cấp các thông tin như số ngày làm việc, mức lương cơ bản, các khoản phụ cấp, các khoản khấu trừ bắt buộc và tổng số tiền lương ròng mà nhân viên nhận được.

Lần cuối cùng bạn nhận được phiếu lương là khi nào? Bạn đã kiểm tra tất cả các chi tiết trên đó? Phiếu lương không phải là một thuật ngữ mới đối với hầu hết mọi người, đặc biệt là những người làm việc trong doanh nghiệp.I. Payslip là gì?

Payslip là phiếu lương. Trình bày đầy đủ các thông tin về số ngày làm việc, mức lương cơ bản, các khoản phụ cấp, các khoản khấu trừ bắt buộc và tổng số tiền lương ròng mà nhân viên nhận được. 

Đây là một loại giấy tờ do bộ phận hành chính nhân sự gửi cho người lao động. Phiếu lương chứa bảng phân tích chi tiết về tiền lương của nhân viên bao gồm tiền lương, phụ cấp, tăng ca (OT là gì?), các khoản khấu trừ bảo hiểm và mức lương thực nhận.

Payslip thông thường sẽ được gửi cho người lao động qua Email hoặc in ra giấy và phát trực tiếp. Nhân viên sẽ nhận được phiếu lương sau khi kế toán hoàn thành việc tính lương (Payroll) vào mỗi cuối tháng, hoặc cũng có thể được nhận sau ngày lãnh lương.

Điều cần thiết là bạn cần phải kiểm tra phiếu lương của bạn sau khi nhận được để đảm bảo khoản thanh toán và chi tiết trên phiếu lương là chính xác.

Payslip là gì? Tầm quan trọng của Phiếu Lương
Mẫu phiếu lương dành cho nhân viên.

II. Chi tiết trên phiếu lương

Mỗi công ty khác nhau sẽ có một phiếu lương khác nhau cho nhân viên của công ty. Dưới đây là một số thông tin mà hầu như công ty nào cũng trình bày trong phiếu lương.

1. Thông tin chi tiết về công ty

Thông tin chi tiết về công ty sẽ được đưa vào phiếu lương. Ví dụ:
- Tên công ty.
- Địa chỉ của công ty.
- Chữ ký hoặc con dấu của công ty.

2. Thông tin chi tiết về nhân viên

Dưới đây là thông tin chi tiết về nhân viên nên phản ánh trên phiếu lương:
- Tên nhân viên
- Số bảng lương
- Địa chỉ của nhân viên

Ngoài ra, còn có các chi tiết quan trọng khác như số an sinh xã hội, mã số thuế/mã số, số bảo hiểm, tài khoản ngân hàng, v.v.

3. Thu nhập và phụ cấp

Bất kỳ phiếu lương nào cũng phải thể hiện mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp mà nhân viên nhận được. Tuy nhiên, các khoản phụ cấp khác nhau tùy thuộc vào quy định của công ty cung cấp. 

Chi tiết các khoản thu nhập và phụ cấp bao gồm: 

- Mức lương cơ bản.
- Trợ cấp vị trí.
- Trợ cấp ngôn ngữ.
- Trợ cấp điện thoại.
- Trợ cấp ăn trưa.
- Trợ cấp đi lại.
- Trợ cấp nhà ở.
- Trợ cấp thâm niên.
- Tăng ca.
- Phụ cấp hiệu suất, v.v.
- Các trợ cấp khác.
- Tổng lương nhận được (Gross Salary)

4. Các khoản khấu trừ

Hầu hết nhân viên bị khấu trừ một phần tiền lương, khoản tiền này phải được đưa vào phiếu lương. Các khoản khấu trừ có thể khác nhau tùy thuộc vào công ty, nghề nghiệp.

Các khoản khấu trừ bao gồm:

- Lương chịu thuế.
- Người phụ thuộc.
- Thuế thu nhập cá nhân.
- Nghỉ phép không lương.
- Bảo hiểm xã hội: 8%.
- Bảo hiểm y tế: 1,5%.
- Bảo hiểm thất nghiệp: 1%.
- Phí công đoàn.
- Tổng tiền khấu trừ.

Lưu ý: bất kỳ khoản khấu trừ nào cũng phải được trình bày với số tiền chính xác.

5. Ngày thanh toán

Công ty của bạn phải ghi rõ trên phiếu lương ngày chính xác tiền lương của bạn được trả. 

6. Tổng lương và lương ròng

- Tổng lương ròng nhận được (Net salary).

- Trên mỗi phiếu lương đều ghi rõ Tổng số tiền lương ( Gross salary) và lương ròng (Net salary) mà nhân viên sẽ nhận được.

- Tổng số tiền lương ( Gross salary ): là tổng số tiền mà một nhân viên đã kiếm được trước khi khấu trừ các khoản phí vào lương của anh ta.

- Tiền lương ròng (Net salary): là số tiền thực tế mà một nhân viên nhận được sau khi trừ tất cả các khoản theo quy định như Bảo hiểm, phí công đoàn. Tiền lương ròng còn được gọi là "tiền lương mang về nhà."

III. Tầm quan trọng của Phiếu lương Payslip

* 4 lý do phiếu lương (Payslip) quan trọng đối với nhân viên

Chứng minh việc bạn làm việc: Phiếu lương là bằng chứng rõ ràng cho công việc hiện tại của bạn. Khi nộp đơn xin việc mới, bạn có thể được yêu cầu cung cấp phiếu lương để xác nhận bạn đang làm việc tại một công ty, tổ chức hoặc doanh nghiệp cụ thể và đang kiếm được một mức lương nhất định. Nó cũng có thể được sử dụng để thương lượng về mức lương trong quá trình tuyển dụng.

Chứng minh tài chính: Phiếu lương là một bằng chứng về sự ổn định tài chính của bạn khi bạn đang xin vay hoặc thế chấp. Khi bạn đăng ký vay tiền hoặc thực hiện giao dịch tài chính, phiếu lương là một trong những tài liệu quan trọng bạn cần nộp. Nó chứng minh rằng bạn có một nguồn thu nhập ổn định và khả năng trả nợ.

Tài liệu pháp lý: Phiếu lương cũng có thể được sử dụng như một tài liệu pháp lý khi cần thiết. Nó được công nhận là một tài liệu quan trọng và bạn có thể sử dụng phiếu lương làm bằng chứng để giải quyết các tranh chấp liên quan đến yêu cầu bồi thường tiền lương hoặc các vấn đề liên quan đến quyền lợi lao động.

Chứng minh thu nhập và tờ khai thuế: Phiếu lương cung cấp chứng minh về thu nhập của bạn và giúp bạn nộp tờ khai thuế. Nó chứa thông tin chi tiết về thu nhập của bạn, bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp và các khoản khấu trừ. Khi nộp tờ khai thuế, bạn có thể sử dụng phiếu lương làm tài liệu tham khảo để đảm bảo rằng bạn khai báo đúng và đầy đủ thu nhập của mình.

Tóm lại, phiếu lương (Payslip) là một tài liệu quan trọng đối với nhân viên. Nó chứng minh việc làm, sự ổn định tài chính, có giá trị pháp lý và cung cấp thông tin về thu nhập. Đối với nhân viên, nó hỗ trợ trong việc xin việc, tài chính cá nhân, và tuân thủ các quy định về thuế. Đối với người sử dụng lao động, phiếu lương đóng vai trò quan trọng trong việc xác minh thông tin, xử lý các vấn đề pháp lý và quản lý tài chính tổ chức.

* 2 lý do phiếu lương quan trọng đối với nhà tuyển dụng

- Phiếu lương cho nhân viên là xác nhận chính thức rằng bạn đã trả cho nhân viên của mình và số tiền bạn đã trả cho họ. Do đó, đây là tài liệu pháp lý mà bạn có thể sử dụng trong các trường hợp yêu cầu thanh toán đối với nhân viên của mình.

- Nó nâng cao tính minh bạch của người sử dụng lao động và người lao động về số tiền đã bị khấu trừ và lý do khấu trừ.

Chúc các bạn thành công.


Chủ đề:Paysliplươngphiếu lươngviệc làm
Từ khóa: Payslip là gì? Tầm quan trong của Phiếu Lương
Nguồn: