Payslip là gì? Tầm quan trong của Phiếu Lương

Published by TaiPhan on  

Payslip là phiếu lương. Phiếu lương liệt kê các khoản thu nhập và các khoản khấu trừ hàng tháng. Trình bày đầy đủ các thông tin về lương cơ bản, trợ cấp đi lại…

I. Payslip là gì?

Payslip là phiếu lương.  Phiếu lương có ghi các khoản thu nhập (Income là gì?) và các khoản khấu trừ hàng tháng. Trình bày đầy đủ các thông tin về lương cơ bản, trợ cấp y tế, trợ cấp đi lại…

Đây là một loại giấy tờ do bộ phận hành chính nhân sự gửi cho người lao động. Phiếu lương chứa bảng phân tích chi tiết về tiền lương của nhân viên bao gồm tiền lương, phụ cấp, tăng ca (OT là gì?), các khoản khấu trừ bảo hiểm và mức lương thực nhận.

Payslip thông thường sẽ được gửi cho người lao động qua Email hoặc in ra giấy và phát trực tiếp. Người lao động có thể tải về định dạng phiếu lương dưới dạng pdf. 

Ngoài ra, một công ty bị ràng buộc về mặt pháp lý để phát hành phiếu lương theo định kỳ để làm bằng chứng về việc thanh toán lương cho nhân viên và các khoản khấu trừ được thực hiện.

Payslip là gì? Tầm quan trong của Phiếu Lương

II. Tầm quan trọng của Payslip

Phiếu lương là bằng chứng hợp pháp về thu nhập của người lao động. Nó giúp một người hiểu được mức lương của họ và các thành phần của nó. Ngoài ra, phiếu lương đóng vai trò như bằng chứng về việc làm. 

Phiếu lương cũng giúp khai thuế thu nhập và nộp đơn cho các khoản vay và thế chấp và thương lượng để được tăng lương khi nộp đơn xin việc. 

Hiểu biết về phiếu lương và các thành phần của tiền lương là rất quan trọng vì:

1. Lựa chọn thông minh

Phiếu lương hỗ trợ lựa chọn công việc một cách thông minh từ các công ty khác nhau trong khi chuyển đổi công việc. Nó cũng hoạt động như một tác nhân đàm phán để tăng lương trong khi thay đổi công việc mới.

2. Lập kế hoạch thuế

Các thành phần của phiếu lương có các cách xử lý thuế khác nhau. Có kiến thức về phiếu lương và các thành phần của nó có thể giúp nhân viên tận dụng các khoản khấu trừ thuế có sẵn. Do đó, nó cho phép họ lập kế hoạch thuế của họ một cách hiệu quả.

Do đó, có kiến thức về phiếu lương và các thành phần của nó có thể giúp nhân viên nắm rõ các thông tin về mức lương, tiền thuế phải đóng của chính mình.

III. Các thông tin cơ bản trong phiếu lương

Phiếu lương sẽ có các thông tin cơ bản như tên công ty, tên nhân viên, chỉ định và mã nhân viên, v.v. Các thành phần tiền lương chủ yếu là: 

1. Thu nhập 

Phần thu nhập trong phiếu lương có lương cơ bản và các khoản phụ cấp. 

2. Phụ cấp

Phụ cấp được trả để bù đắp tác động của lạm phát đối với lương của một người. Nó thường là 30-40% của lương cơ bản. Trợ cấp thường dựa trên chi phí sinh hoạt. 
Do đó, nó khác nhau đối với các vị trí khác nhau. Đối với thuế thu nhập, cơ bản và phụ cấp được coi là tiền lương. Do đó nó phải chịu thuế. Nó xuất hiện trong phần thu nhập của phiếu lương ngay sau khoản lương cơ bản.

3. Khấu trừ trong phiếu lương

Có 3 loại khấu trừ trong phiếu lương:

- Thuế nghề nghiệp

- Khấu trừ thuế tại nguồn

- Quỹ bảo trợ nhân viên

IV. Tại sao phiếu lương lại quan trọng?

Việc bảo quản phiếu lương cũng quan trọng như giấy chứng nhận lao động. Phiếu lương giúp nhân viên tìm kiếm các khoản vay, việc làm trong tương lai, lập kế hoạch thuế thu nhập, sử dụng các khoản trợ cấp của chính phủ và đóng vai trò như một tài liệu pháp lý về việc làm.

1. Bằng chứng về việc làm

Phiếu lương đóng vai trò là bằng chứng hợp pháp về việc làm. Trong khi nộp đơn xin thị thực du lịch hoặc các trường đại học và cao đẳng, người nộp đơn phải nộp bản sao phiếu lương làm bằng chứng hợp pháp về mức lương. 

2. Lập kế hoạch thuế thu nhập

Phiếu lương có ghi các khoản thu nhập và các khoản khấu trừ hàng tháng. Nó cũng bao gồm các thành phần được khấu trừ thuế. Phân chia thu nhập, tức là lương cơ bản, trợ cấp y tế, trợ cấp đi lại. Cũng như các khoản khấu trừ, tức là thuế nghề nghiệp. Giúp nhân viên biết được nghĩa vụ thuế của mình

3. Tìm kiếm việc làm trong tương lai

Phiếu lương là bằng chứng hợp pháp về công việc hiện tại và thang lương mà nhân viên hiện đang làm việc. Tài liệu này giúp đàm phán với các nhà tuyển dụng tiềm năng.

Ngoài ra, nhân viên có thể so sánh các đề nghị mà người sử dụng lao động mới đưa ra dựa trên phiếu lương trong quá khứ. Nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đánh giá lợi ích của công ty mới so với công ty cũ.

Vì vậy, phiếu lương đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tìm kiếm việc làm. Nó cũng giúp quyết định mức tăng mà một người sẽ nhận được. 

4. Các khoản vay hiện có và thẻ tín dụng

Phiếu lương có tất cả các chi tiết về lương. Nó là bằng chứng pháp lý về khả năng thanh toán tín dụng của một nhân viên. Hơn nữa, các khoản vay hiện có, thẻ tín dụng, thế chấp và các khoản vay khác dựa trên phiếu lương. 

Vì vậy, cần có giấy tờ này khi đăng ký vay vốn, thẻ tín dụng, thế chấp,… Các tổ chức cho vay và ngân hàng đảm bảo họ có bản sao của phiếu lương. Mức độ tín nhiệm của người đi vay được phân tích dựa trên báo cáo lương.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:Paysliplươngphiếu lươngviệc làm
Từ khóa: Payslip là gì? Tầm quan trong của Phiếu Lương
Nguồn: