Offer là gì? Offer letter dùng đề làm gì?

Published by TaiPhan on  

Offer là lời đề nghị. Khi vượt qua vòng phỏng vấn, ứng viên thường nhận được Offer Letter từ nhà tuyển dụng. Đây là thư mời làm việc có các chi tiết về công việc, lương thưởng và lợi ích.

I. Offer là gì?

Offer là lời đề nghị. Khi vượt qua vòng phỏng vấn, ứng viên thường nhận được Offer Letter từ nhà tuyển dụng. Đây là thư mời làm việc có các chi tiết về công việc, lương thưởng và lợi ích. 

Offer có thể được gửi đến cho ứng viên bằng cách trực tiếp hoặc bằng văn bản, và ứng viên có thể phẩn hồi bằng cách chấp nhận lời đề nghị hoặc từ chối. 

Offer là gì

II. Offer Letter dùng để làm gì

Offer Letter là lời mời một nhân viên tiềm năng làm việc ở một vị trí cụ thể cho công ty. Thư mời làm việc thường chứa các chi tiết bao gồm tiền lương, lợi ích, trách nhiệm công việc, tên và chức danh của người quản lý trực tiếp. 

Thư mời cũng có thể bao gồm giờ làm việc dự kiến, ngày bắt đầu mong muốn và các chi tiết bổ sung quan trọng mà nhân viên tương lai cần biết.

III. Tại sao Offer Letter lại quan trọng

Thư mời làm việc cho phép bạn trình bày rõ ràng các thông tin thực tế về lời đề nghị, vạch ra trách nhiệm của công việc và nêu bật các chi tiết liên quan về công ty. Trong trường hợp ứng viên yêu cầu đàm phán về các vấn đề như tiền lương hoặc kỳ nghỉ, thư mời làm việc đóng vai trò là điểm tham chiếu quan trọng. 

Nếu ứng viên chấp nhận lời đề nghị, lá thư sẽ giúp thúc đẩy giao tiếp và giúp định hướng cho nhân viên mới về môi trường kinh doanh trước khi họ thực sự bắt đầu ngày làm việc đầu tiên.

III. Chi tiết thông tin Offer Letter 

Một số lời mời làm việc bằng lời nói và không chính thức. Tùy thuộc vào phạm vi và mức độ phức tạp của vị trí, một lời mời làm việc bằng lời nói có thể đủ, nhưng trong nhiều trường hợp, một thư mời làm việc nên được chuẩn bị và gửi cho ứng viên giúp thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp. 

Những nhân viên tiềm năng nhận được lời mời làm việc bằng lời nói có thể yêu cầu lời đề nghị đó bằng văn bản.

 Thư mời làm việc xác nhận các thông tin chi tiết về việc làm như:

- Mô tả công việc

- Chức vụ

- Cấu trúc báo cáo

- Ngày bắt đầu làm việc

- Tiền lương

- Thông tin quyền lợi và tính đủ điều kiện

- Xác nhận đề nghị và xác nhận chấp nhận

Email mời làm việc có thể giống như sau:

Ứng viên cần phải xem xét các điều khoản của lời mời làm việc và chấp nhận hoặc từ chối. Những lời mời làm việc từ cấp độ sơ cấp đến cấp trung bình có thể không linh hoạt vì họ có thể đã thiết lập mức lương và phúc lợi tiêu chuẩn.

IV. Offer khác với hợp đồng như thế nào

Hiểu được sự khác biệt giữa thư mời làm việc và hợp đồng là một trong những cách quan trọng để giúp bạn thành công trong sự nghiệp. Vì các điều khoản được liên kết chặt chẽ với nhau, nhiều sinh viên tốt nghiệp gần đây có xu hướng nghĩ chúng thay thế cho nhau trong khi thực tế, thư mời làm việc và hợp đồng có một số điểm khác biệt quan trọng.

1. Thư mời làm việc

Sau khi vượt qua thành công quá trình phỏng vấn và nhận được lời đề nghị bằng lời nói, bạn sẽ sớm nhận được thư mời. Thư mời làm việc chính thức bao gồm các thông tin sau:

- Chức vụ

- Ngày bắt đầu

- Tiền lương

- Tên của Người quản lý

- Lợi ích nhân viên

- Mối quan hệ công việc

Thư mời làm việc là cách của nhà tuyển dụng để cho bạn biết chính xác công việc yêu cầu và những gì bạn có thể mong đợi khi chấp nhận vị trí việc làm này. Khi bạn nhận được thư mời làm việc, bạn thường có thời gian từ 1 đến 3 ngày để suy nghĩ và quyết định có chấp nhận lời mời làm việc này hay không.

2. Hợp đồng

Tương tự như thư mời làm việc, hợp đồng đưa ra các chi tiết của một vai trò và bao gồm nhiều phần thông tin quan trọng giống nhau. Tuy nhiên, không giống như thư mời làm việc, hợp đồng thường có một khoảng thời gian cụ thể kèm theo và được sử dụng trong trường hợp nhà tuyển dụng đang thuê ai đó trong một khoảng thời gian nhất định. 

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:Offerletterthư mờiviệc làm
Từ khóa: Offer là gì? Offer letter dùng đề làm gì?
Nguồn: