letter

Offer là gì? Offer letter dùng đề làm gì?

Offer là lời đề nghị. Khi vượt qua vòng phỏng vấn, ứng viên thường nhận được Offer Letter từ nhà tuyển dụng. Đây là thư mời làm việc có các chi tiết về công việc,...
«  1  »