Offer

IPO là gì? Lợi ích của công ty khi IPO là gì? (Update 2022)

IPO (Initial Public Offering) là hoạt động phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một công ty khi được niêm yết trên sàn chứng khoán nhằm huy động vốn từ...

Offer là gì? Offer letter dùng đề làm gì?

Offer là lời đề nghị. Khi vượt qua vòng phỏng vấn, ứng viên thường nhận được Offer Letter từ nhà tuyển dụng. Đây là thư mời làm việc có các chi tiết về công việc,...
«  1  »