Dòng sự kiện: RACA

Tesla Cybertruck Airdrop của RACA: Phần 4

Published by TaiPhan on  

Tesla Cybertruck Airdrop mùa thứ 4 của RACA đã chính thức khởi động sau ba mùa airdrop trước đó. Những người nắm giữ Cybertruck NFT sẽ được tham gia airdrop độc quyền, nhận được 3.000 USDT.


Tesla Cybertruck Airdrop của RACA

Tesla Cybertruck Airdrop mùa thứ 4 của RACA đã chính thức khởi động sau ba mùa airdrop trước đó.

Những người nắm giữ Cybertruck NFT sẽ được tham gia airdrop độc quyền, nhận được 3.000 USDT. Đây là một phần của kế hoạch tổng cộng 24 mùa airdrop.

Trong mùa này, sẽ có 5 người chiến thắng, mỗi người nhận 3.000 USDT, tổng cộng là 15.000 USDT. Sáng kiến này là một phần của cam kết của RACA trong việc thưởng cho cộng đồng và khuyến khích tham gia từ các thành viên đam mê công nghệ blockchain.

Sau đợt airdrop này, còn 20 đợt khác sẽ được tiến hành, tổng cộng là 24 đợt. Tất cả người nắm giữ RACA Cybertruck NFT sẽ có cơ hội lựa chọn nhận airdrop USDT hoặc chọn xe Tesla Cybertruck, thể hiện sự cam kết của RACA đối với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử và các sản phẩm được phát hành cho cộng đồng.

Tiếp tục theo dõi để cập nhật thông tin và airdrop tiếp theo.

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: Tesla Cybertruck Airdrop của RACA: Phần 4
Nguồn: