Dòng sự kiện: RACA

Bitcoin Halving có thể thúc đẩy hệ sinh thái RACA

Published by TaiPhan on  

RACA đã phát triển nhanh chóng kể từ khi ra mắt, với việc tạo ra các giải pháp mới, công bố quan hệ đối tác và chiếm được lòng tin của người chơi lớn trên thị trường.


Bitcoin Halving có thể thúc đẩy hệ sinh thái RACA

Joonmo Kwon, người sáng lập và Giám đốc điều hành của Delabs Games - một nền tảng trò chơi Web3, gần đây đã công bố rằng sự kiện Bitcoin Halving có thể đẩy mạnh ngành công nghiệp trò chơi Web3, và như vậy, hệ sinh thái như RACA có thể nhận được động lực mới từ làn sóng tiền điện tử này trên thị trường.

Theo Kwon, "Sự kiện Bitcoin Halving có thể mang lại nguồn tài trợ và thúc đẩy đáng kể cho các dự án trò chơi Web3 nhờ sự gia tăng của thị trường và dòng vốn chảy vào thị trường Crypto."

Kwon lưu ý rằng khi thị trường altcoin và vốn hóa thị trường tăng lên, lãi suất và dòng vốn đổ vào token trò chơi cũng sẽ tăng lên.

Trong tình hình này, trò chơi blockchain đang ở một vị trí khác biệt so với các chu kỳ halving trước đó, và điều này có thể tạo ra động lực mới cho toàn bộ hệ sinh thái RACA sau sự kiện halving.

RACA đã phát triển nhanh chóng kể từ khi ra mắt, với việc tạo ra các giải pháp mới, công bố quan hệ đối tác và chiếm được lòng tin của người chơi lớn trên thị trường.


Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: Bitcoin Halving có thể thúc đẩy hệ sinh thái RACA
Nguồn: