Dòng sự kiện: RACA

Web3 games sẽ là động lực thúc đẩy lĩnh vực Crypto

Published by TaiPhan on  

Web3 Game đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ, thúc đẩy sự phổ biến rộng rãi của tiền điện tử.


Web3 games sẽ là động lực thúc đẩy lĩnh vực Crypto

Web3 Game đã trở thành một lực lượng mạnh mẽ, thúc đẩy sự phổ biến rộng rãi của tiền điện tử. Kể từ sự bùng nổ của thị trường vào năm 2017, các trò chơi dựa trên blockchain ngày càng chiếm được nhiều thị phần trong cộng đồng tiền điện tử. Chúng không chỉ đánh dấu một mô hình mới cho trò chơi, cho phép người chơi "earn to play" và sở hữu tài sản trong Game, mà còn mở ra cơ hội cho tự do kinh tế toàn cầu.

Jeff Zirlin từ Sky Mavis gần đây đã nêu rõ tiềm năng cách mạng của Game Web3 trong việc thúc đẩy việc sử dụng tiền điện tử và tạo ra sự tự do kinh tế trên phạm vi toàn cầu. RACA, một phần của hệ sinh thái này, tin tưởng vào tầm nhìn này và đang phát triển sản phẩm và dịch vụ để khuyến khích sự sáng tạo trong cộng đồng và tạo ra một môi trường tương tác mới giữa thế giới thực và kỹ thuật số.

" Web3 Game sẽ là động lực chính trong việc áp dụng tiền điện tử một cách phổ biến và sẽ mở ra cơ hội cho tự do kinh tế trên toàn cầu. Chúng ta chỉ mới ở giai đoạn ban đầu của quá trình này, nhưng từ những dấu hiệu mà chúng tôi đang thấy ở Sky Mavis, chúng tôi có những kỳ vọng lớn," Zirlin chia sẻ.

Hệ sinh thái RACA đại diện cho một phần của tầm nhìn mới về tương lai và cùng với USM, nó đang hướng tới mở rộng cách mạng này thông qua việc tạo ra những cơ hội mới cho toàn bộ cộng đồng.

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: Web3 games sẽ là động lực thúc đẩy lĩnh vực Crypto
Nguồn: