Usm

USM Metaverse tiết lộ khả năng vô tận trong metaverse và Web3

USM Metaverse mở ra một thế giới vô tận trong metaverse và công nghệ Web3. Tại đây, cộng đồng được khuyến khích sử dụng trí tưởng tượng phong phú của mình để khám...

Hoạt động trên dApps như RACA tăng hơn 77%

RACA và USM đã ghi nhận mức tăng hơn 77% về hoạt động, đưa tổng số ví người dùng hàng ngày lên con số 7 triệu.

USM và tương lai: Metaverse đã và đang thay đổi thế giới

Hệ sinh thái RACA rất đồng tình với quan điểm này và đã tích hợp một số công cụ và xây dựng các mối quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy sự phát...

USM kết hợp các công nghệ quan trọng cho metaverse

Hệ sinh thái RACA, tương tự như ý kiến của Buterin, ủng hộ một metaverse mở, được xây dựng bởi cộng đồng, nhằm mở rộng ý niệm về WEB3 và giải phóng sự sáng tạo và đổi mới cho...

Metaverse sẽ thống trị internet: RACA đang dẫn đầu trong lĩnh vực này

Internet trong tương lai sẽ chứng kiến sự gia tăng của trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR) được liên kết với các nền tảng metaverse như USM của hệ sinh thái RACA.

Sự tăng trưởng của RACA giúp nâng cao hiệu suất của BNB chain

Sự phát triển của RACA đã giúp thúc đẩy hiệu suất của Chuỗi BNB, đây là chuỗi khối lớn thứ hai trong thị trường tiền điện tử. Và khối lượng giao dịch, bao gồm cả RACA, đang tăng...

Metaverses, như USM, sẽ tạo ra hàng tỷ đô la

Ngành Metaverse như USM sẽ tạo ra hàng tỷ đô la, theo một báo cáo từ Strategy và PwC. Đến năm 2030, các dự án metaverse này dự kiến sẽ được đầu tư khoảng 15 tỷ...

RACA và USM dẫn đầu trong thị trường nghìn tỷ đô la

RACA và USM đang dẫn đầu trong thị trường có giá trị hàng tỷ đô la. Gần đây, Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã công bố một báo cáo nổi bật...
«  1  »