Dòng sự kiện: RACA

Sự tăng trưởng của RACA giúp nâng cao hiệu suất của BNB chain

Published by TaiPhan on  

Sự phát triển của RACA đã giúp thúc đẩy hiệu suất của Chuỗi BNB, đây là chuỗi khối lớn thứ hai trong thị trường tiền điện tử. Và khối lượng giao dịch, bao gồm cả RACA, đang tăng lên, đặc biệt là trong USM metaverse.


Sự tăng trưởng của RACA giúp nâng cao hiệu suất của BNB chain

Sự phát triển của RACA đã giúp thúc đẩy hiệu suất của Chuỗi BNB, đây là chuỗi khối lớn thứ hai trong thị trường tiền điện tử. Dữ liệu từ DappRadar cho thấy số lượng địa chỉ liên quan đến các ứng dụng phi tập trung (DApps) trên Chuỗi BNB tăng 6,4%, và khối lượng giao dịch, bao gồm cả RACA, đang tăng lên, đặc biệt là trong USM metaverse.

Về Tổng giá trị bị khóa (TVL) của Chuỗi BNB, theo dữ liệu của DefiLlama, chúng ta thấy TVL tăng đều kể từ giữa tháng 12 năm 2023. Mặc dù có một số giảm nhẹ trong vài ngày gần đây, nhưng dữ liệu cho thấy sự tăng trưởng trở lại vào ngày 25 tháng 1, thể hiện sự tăng cường niềm tin của người dùng vào blockchain và các dự án như RACA trong hệ sinh thái này.

Gần đây, dữ liệu từ Google Trends cung cấp cho thấy số lượt tìm kiếm cụm từ "RACA" đã có sự tăng lên đáng kể với hơn 400%. Ngoài khả năng nhận dạng tìm kiếm trực tuyến, RACA còn nổi bật là một trong những loại tiền điện tử được đề cập nhiều nhất trên BNBChain, củng cố tác động của nó trong hệ sinh thái BNBChain.

Được hỗ trợ bởi DWF Labs, OKX Blockdream Ventures và Tachyon của Consensys Mesh, RACA đóng vai trò là nhà cung cấp giải pháp cơ sở hạ tầng cho web 3.0. 

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: Sự tăng trưởng của RACA giúp nâng cao hiệu suất của BNB chain
Nguồn: