Dòng sự kiện: RACA

Khối lượng giao dịch RACA tăng 778% và giá tăng 92%

Published by TaiPhan on  

RACA, một trong những loại tiền ảo chính trên BNB Chain, đã vượt qua Bitcoin (BTC) trong 30 ngày qua và tăng lên hơn 92% nhờ các mối quan hệ đối tác và sự phát triển trong hệ sinh thái của nó.


Khối lượng giao dịch RACA tăng 778% và giá tăng 92%

RACA, một trong những loại tiền ảo chính trên BNB Chain, đã vượt qua Bitcoin (BTC) trong 30 ngày qua và tăng lên hơn 92% nhờ các mối quan hệ đối tác và sự phát triển trong hệ sinh thái của nó.

Theo dữ liệu từ Coingecko, RACA đã tăng 92,6% trong 30 ngày qua, vượt qua tất cả 10 loại tiền ảo lớn nhất trên thị trường. Chỉ trong 14 ngày qua, giá tăng hơn 78% và tăng hơn 45% trong 7 ngày qua.

Theo Coinmarketcap, một công cụ theo dõi lớn trên thị trường tiền ảo, khối lượng giao dịch của RACA đã tăng hơn 778%. Dữ liệu chỉ ra rằng từ ngày 24 tháng 2, khối lượng giao dịch RACA là khoảng 5.969.854 USD. Nhưng với sự gia tăng này, khối lượng giao dịch đã tăng lên 52.459.219 USD vào ngày 3 tháng 3.

Giá trị thị trường của RACA cũng tăng hơn 78,2%, từ 57.084.759 USD lên hơn 101.752.421 USD trong khoảng thời gian này. Sự tăng này được thúc đẩy chủ yếu bởi các thông báo quan trọng, đặc biệt là việc RACA tiếp cận gần hơn với hệ sinh thái Bitcoin, thông qua các đối tác và sự phát triển của các giải pháp Lớp 2, liên quan đến việc ra mắt điện thoại tiền ảo đầu tiên kết nối với chuỗi khối Bitcoin.

Lưu ý rằng điều này không phải là lời khuyên đầu tư. Tất cả các nhà đầu tư cần thực hiện nghiên cứu riêng trước khi đầu tư và đánh giá mức độ rủi ro.

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: RACA, một trong những loại tiền ảo chính trên BNB Chain, đã vượt qua Bitcoin (BTC) trong 30 ngày qua và tăng lên hơn 92% nhờ các mối quan hệ đối tác và sự phát triển trong hệ sinh thái của nó.
Nguồn: