Dòng sự kiện: Manta Network

Các thông tin về Tokenomics của MANTA

Published by TaiPhan on  

$MANTA ban đầu sẽ có tổng cung: 1,000,000,000 $MANTA được phân bổ cho các danh mục được nêu trong biểu đồ và bảng dưới đây.

manta tokenomic

I. Hệ sinh thái Manta Network 

Đây là hệ sinh thái linh hoạt được xây dựng cho các ứng dụng phiên bản tiếp theo có khả năng mở rộng. Hiện tại, Manta Network cung cấp hai mạng lưới:

- Manta Pacific: mạng lưới L2 modul trên Ethereum cho các ứng dụng phiên bản tiếp theo, cung cấp môi trường chi phí gas có khả năng mở rộng và giá rẻ cho các ứng dụng phát triển vượt ra ngoài giới hạn của môi trường EVM truyền thống.

- Manta Atlantic: chuỗi ZK L1 nhanh nhất trên Polkadot, mang lại danh tính và thông tin xác nhận trên chuỗi được bảo mật bằng ZK cho web3 thông qua zkSBTs.

II. Tổng quan về $MANTA:

- Tổng cung của $MANTA tại Genesis: 1,000,000,000.

- Tốc độ phát hành hàng năm là 2%, bắt đầu từ Token Genesis.

- Quản trị: Người nắm giữ $MANTA có thể bỏ phiếu về các quyết định quản trị mạng trên Manta Pacific và Manta Atlantic.

- Đặt cọc: Đặt cọc $MANTA góp phần vào sự bảo mật tổng thể của Manta Atlantic.

- Ủy quyền Collator: Người nắm giữ $MANTA có thể ủy quyền tài sản của mình với các collator hoặc đặt cọc $MANTA để chạy collators của họ để bảo vệ mạng lưới.

- Phí mạng: Manta Atlantic sử dụng $MANTA để thanh toán các phí giao dịch.

- Tài sản lưu thông & Tài sản thế chấp: Token $MANTA có thể được sử dụng trong hệ sinh thái Manta để phục vụ như là tài sản lưu thông và tài sản thế chấp.

III. Công dụng của $MANTA trên Manta Pacific:

Manta Pacific được thiết kế để phát triển dựa trên các hoạt động trên chuỗi, tạo ra giá trị cho người nắm giữ token, những người đóng góp, nhà xây dựng và người dùng:

1. Tích lũy giá trị cho người nắm giữ token:

- Người nắm giữ token hưởng lợi từ việc tái triển khai sản lượng nguồn thu từ sequencer và tiết kiệm gas từ DA modul.
- Nguồn thu từ sequencer và tiết kiệm phí gas DA chủ yếu được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động trên chuỗi và các ứng dụng zk, thúc đẩy nhu cầu về không gian khối.

2. Nhà xây dựng và người đóng góp:

- Nhà xây dựng và người đóng góp nhận được lợi ích trực tiếp từ việc tài trợ nguồn thu trên chuỗi và thị trường mà nó tạo điều kiện cho.

- Một mối quan hệ cộng sinh nảy sinh khi một hệ sinh thái được tài trợ tốt thu hút nhà xây dựng, thúc đẩy sự phát triển của các công cụ, giáo dục, ứng dụng và cơ sở hạ tầng.

- Thu nhập được phân phối cho các dự án hệ sinh thái và tài trợ hàng hóa công cộng, liên tục khuyến khích, thúc đẩy sáng tạo, hỗ trợ các dự án giai đoạn đầu và thúc đẩy việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong hệ sinh thái Manta.

3. Người dùng và thành viên cộng đồng:

Các ưu đãi hệ sinh thái và cộng đồng liên tục và các ưu đãi dự án được tài trợ bằng $MANTA mang lại lợi ích cho người dùng và thành viên cộng đồng.

Giá trị mở rộng từ những lợi ích mà các hoạt động trên chuỗi và ứng dụng zk cung cấp.

4. Tạo ra thu nhập:
- Nhu cầu về không gian khối $MANTA tạo ra doanh thu.
- Tài trợ ban đầu từ sequencer tích lũy cho Quỹ Manta để phân phối lại.
- Tài trợ trong tương lai có thể tích lũy trực tiếp vào giao thức thông qua việc bán quyền tham gia vào mạng lưới sequencing phi tập trung của Manta.

IV. Công dụng của $MANTA trên Manta Atlantic:

$MANTA phục vụ các chức năng khác nhau trong hệ sinh thái Manta Atlantic:

1. Phí Sử Dụng Mạng:

- Giao dịch và thực thi hợp đồng/pallet gây ra phí sử dụng.

- 72% phí sử dụng mạng được phân bổ cho các dự án hệ sinh thái, nâng cao động cơ cho các ứng dụng được xây dựng trên Manta.

- 18% đi vào ngân sách, được quản trị để khuyến khích phát triển mạng và đấu thầu parachain trong tương lai.

- 10% được phân phối cho collators sản xuất các khối chứa giao dịch.

V. Phân Phối Token $MANTA:

$MANTA ban đầu sẽ có tổng cung: 1,000,000,000 $MANTA được phân bổ cho các danh mục được nêu trong biểu đồ và bảng dưới đây.

manta tokenomic

manta tokenomic

VI. Giới Thiệu Về Manta Network

Manta Network là  modul blockchain cho các ứng dụng zero-knowledge (ZK). Manta Pacific là hệ sinh thái L2 modul dành cho các ứng dụng EVM-native ZK và dApps muốn cung cấp chi phí thấp nhất và trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Tận dụng Manta’s Universal Circuits để cho phép ZK-as-a-Service và Celestia’s data availability cho tính linh hoạt để cung cấp phí gas thấp, Manta Pacific cung cấp môi trường lý tưởng cho các ứng dụng ZK-enabled. Tìm hiểu thêm về Manta Pacific tại đây.

Manta Network được tạo ra bởi một nhóm các nhà sáng lập có kinh nghiệm từ các viện đại học uy tín, bao gồm Harvard, MIT và Algorand. Manta Network đã nhận được đầu tư từ nhiều quỹ đầu tư web3 hàng đầu, bao gồm Binance Labs và Polychain Capital. Nó đã phát triển thông qua sự tham gia trong các chương trình tăng tốc web3 tốt nhất, bao gồm Alliance DAO và Berkeley Blockchain Xcelerator.


Chủ đề:MANTA
Từ khóa: Các thông tin về Tokenomics của $MANTA
Nguồn: