Dòng sự kiện: RACA

Các Update của BNB Chain mang lại nhiều lợi ích cho hệ sinh thái RACA

Published by TaiPhan on  

RACA, một dự án quan trọng trên BNB Chain, đã nhận được một tin vui. BNB Chain vừa công bố update một tính năng mới vô cùng hứa hẹn để thúc đẩy cả hệ sinh thái và toàn bộ BNB Chain


Các Update của BNB Chain mang lại nhiều lợi ích cho hệ sinh thái RACA

RACA, một dự án quan trọng trên BNB Chain, đã nhận được một tin vui. BNB Chain vừa công bố update một tính năng mới vô cùng hứa hẹn để thúc đẩy cả hệ sinh thái và toàn bộ BNB Chain. Đó chính là dịch vụ Rollup-as-a-Service (RaaS), một công cụ mới giúp xây dựng các Blockchain Lớp 2 trên BNB Chain. RaaS mang đến cơ sở hạ tầng công nghệ cho các ứng dụng phức tạp, giúp mở rộng hệ sinh thái Lớp 2.

Rollup-as-a-Service là một bước tiến quan trọng trong thế giới blockchain, được thiết kế riêng cho các Dapps và dự án dựa trên blockchain. Nó giúp giảm chi phí và tối ưu hóa quy trình xây dựng và triển khai các mạng tổng hợp.

RaaS sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hệ sinh thái RACA khi các dự án trong các lĩnh vực như Game, DeFi, AI, DePin, DeSoc có thể tận dụng dịch vụ này thông qua hợp tác với các nhà cung cấp dịch vụ chuyên biệt như AltLayer, NodeReal và Movement Labs. RaaS trên BNB Chain cung cấp tính linh hoạt với các tùy chọn quản lý triển khai và không cần mã phức tạp.

Các chuỗi Lớp 2 được tạo ra thông qua RaaS trên BNB Chain sẽ được xây dựng trên BSC, một blockchain Layer 1 của BNB Chain. Điều này tạo điều kiện thuận lợi giúp thúc đẩy phát triển trung tâm DeFi.

Ngoài RaaS, Triển vọng BNB Chain trong năm 2024 còn tập trung vào mô hình đa chuỗi “One BNB”, kết nối BSC, opBNB và BNB Greenfield. Mô hình này có tiềm năng lớn để mang lại lợi ích cho hệ sinh thái RACA, giúp chuyển đổi các ứng dụng sang các Web3 framework trên chuỗi một cách thuận lợi.

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: BNB Chain và các lợi ích mới cho hệ sinh thái RACA
Nguồn: