Manta Network

Triển khai AI Tools trên Manta Network

Manta Network, Celestia, ORA và Hyperbolic đang hợp tác để mang lại sự phát triển AI toàn diện cho Manta Pacific. 

Các thông tin về Tokenomics của MANTA

$MANTA ban đầu sẽ có tổng cung: 1,000,000,000 $MANTA được phân bổ cho các danh mục được nêu trong biểu đồ và bảng dưới đây.

Manta Network mở rộng tại các thị trường chính ở châu Á: Hàn Quốc và Hồng Kông

Manta Network đang thực hiện những bước quan trọng để mở rộng tầm ảnh hưởng và khả năng hoạt động ở châu Á, tập trung đặc biệt vào Hàn Quốc và Hồng Kông.
«  1  »