Dòng sự kiện: RACA

USM kết hợp các công nghệ quan trọng cho metaverse

Published by TaiPhan on  

Hệ sinh thái RACA, tương tự như ý kiến của Buterin, ủng hộ một metaverse mở, được xây dựng bởi cộng đồng, nhằm mở rộng ý niệm về WEB3 và giải phóng sự sáng tạo và đổi mới cho người dùng.


USM kết hợp các công nghệ quan trọng cho metaverse

Vitalik Buterin, một trong những người sáng lập Ethereum, gần đây đã phê phán về hướng phát triển của một số các công ty trong lĩnh vực metaverse. Ông cho rằng thuật ngữ này đã trở thành một "thương hiệu" và không còn đúng với mục đích ban đầu là mở rộng thế giới ảo.

Hệ sinh thái RACA, tương tự như ý kiến của Buterin, ủng hộ một metaverse mở, được xây dựng bởi cộng đồng, nhằm mở rộng ý niệm về WEB3 và giải phóng sự sáng tạo và đổi mới cho người dùng, vượt qua các rào cản từ xã hội và thế giới vật chất.

Theo Buterin, để metaverse hoạt động hiệu quả, cần phải kết hợp nhiều yếu tố khác nhau của thế giới ảo, như tiền điện tử, thực tế ảo và một số yếu tố của trí tuệ nhân tạo. RACA đã và đang phát triển với USM, kết hợp các công nghệ khác nhau để mang lại trải nghiệm độc đáo cho cộng đồng.

Tại USM, chúng tôi hợp tác với các giao thức DeFi, trường đại học và nghệ sĩ để tạo ra trải nghiệm độc đáo, kết nối và tích hợp các yếu tố của thế giới vật chất vào thế giới ảo, mở rộng trí tưởng tượng với hình đại diện, thiết bị và vô số vật phẩm độc đáo.

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: USM kết hợp các công nghệ quan trọng cho metaverse
Nguồn: