Dòng sự kiện: RACA

RACA công bố hợp tác lớn với ChainGPT

Published by TaiPhan on  

RACA vừa công bố một mối quan hệ hợp tác quan trọng với ChainGPT. Đây là một chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain, cung cấp các giải pháp Web3-AI cá nhân hóa.


RACA công bố mối quan hệ hợp tác lớn với ChainGPT

RACA vừa công bố hợp tác quan trọng với ChainGPT. Đây là một chuyên gia trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain, cung cấp các giải pháp Web3-AI cá nhân hóa! Bằng việc tận dụng công nghệ AI và LLM của mình, ChainGPT sẽ có sự hỗ trợ rất lớn cho các nhà phát triển, người tham gia giao dịch tiền điện tử, người tạo NFT và nhiều cá nhân khác.

Mối quan hệ này cho thấy cam kết của RACA trong việc phát triển hệ sinh thái Crypto, tận dụng mọi cơ hội trong lĩnh vực metaverse, web3, dAppsDeFi. Nhiều dự án mới được hỗ trợ từ sự hợp tác này với ChainGPT sẽ được công bố trong thời gian tới.

ChainGPT không chỉ là một mô hình trí tuệ nhân tạo đơn thuần, nó còn hình thành một hệ sinh thái bao gồm các công cụ hỗ trợ AI, giúp các cá nhân, nhà phát triển blockchain và doanh nghiệp giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực tiền điện tử và blockchain.

RACA đang tạo ra một lĩnh vực mở rộng, hợp tác và đa chuỗi, kết hợp các giao thức tài chính phi tập trung quan trọng trong hệ sinh thái tiền điện tử. Chúng tôi tin rằng tương lai của thế giới ảo sẽ phát triển theo hướng đa dạng và đa chuỗi, thúc đẩy sự hợp tác giữa các dự án.

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: RACA công bố mối quan hệ hợp tác lớn với ChainGPT
Nguồn: