Dòng sự kiện: RACA

85% altcoin nằm trong vùng giá mua lịch sử

Published by TaiPhan on  

Điều này mang lại cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm, những người đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư hấp dẫn trong thị trường altcoin như RACA.


85% altcoin nằm trong vùng mua lịch sử

Theo một phân tích mới đây của công ty Santiment, có tới 85% altcoin đang nằm trong vùng giá mua lịch sử. Điều này cho thấy tiềm năng phát triển của nhiều dự án, như RACA, khi khoảng cách giữa giá hiện tại và mức đỉnh lịch sử (ATH) của chúng còn khá lớn.

Santiment nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân tích tỷ lệ giữa giá trị thị trường và giá trị thực tế (MVRV). Chỉ số này so sánh vốn hóa thị trường của một đồng tiền điện tử với vốn hóa thực tế của nó. Trong khi vốn hóa thị trường phản ánh tổng giá trị của đồng tiền dựa trên giá hiện tại, vốn hóa thực tế định giá mỗi đơn vị tiền điện tử ở mức giá cuối cùng mà nó được giao dịch, cung cấp một góc nhìn rõ ràng hơn về giá trị đầu tư theo thời gian.

Sự khác biệt này rất quan trọng, vì tỷ lệ MVRV thấp cho thấy giá của tiền điện tử có thể đang bị định giá thấp so với giá trị thực sự của nó. Điều này mang lại cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư có kinh nghiệm, những người đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư hấp dẫn trong thị trường altcoin như RACA.

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: 85% altcoin nằm trong vùng giá mua lịch sử
Nguồn: