Dòng sự kiện: RACA

RACA Thúc Đẩy Thành Tựu Mới Cho BNB Chain: Vượt Qua Ethereum Về Khối Lượng Giao Dịch

Published by TaiPhan on  

Cộng đồng RACA đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển này, trở thành một trong những loại tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất trên BNB Chain.


RACA Vượt Qua Ethereum Về Khối Lượng Giao Dịch trên BNB Chain

Trong một diễn biến bất ngờ, BNB Chain đã ghi nhận khối lượng giao dịch trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) vượt quá 700 triệu USD lần đầu tiên kể từ ngày 2 tháng 5, theo dữ liệu từ nền tảng phân tích Artemis.

Cộng đồng RACA đã đóng góp rất nhiều vào sự phát triển này, trở thành một trong những loại tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất trên BNB Chain. Điều này được thể hiện qua dữ liệu từ các công cụ tổng hợp DeFi, cho thấy sự tham gia tích cực của người dùng.

DEX là một phần quan trọng của hệ sinh thái tiền điện tử, cho phép người dùng giao dịch tài sản trực tiếp mà không cần qua trung gian. Với những dự án như RACA dẫn đầu và thúc đẩy sự phát triển của blockchain, BNB Chain, dựa trên nền tảng Binance Smart Chain, đã chứng kiến khối lượng giao dịch tăng lên mỗi ngày.

Thành công này là kết quả của cam kết mạnh mẽ của RACA đối với cộng đồng và sự phát triển của thị trường tiền điện tử. Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra các giải pháp blockchain và metaverse sáng tạo, nhằm khai thác tối đa tiềm năng của công nghệ Web3.

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: RACA Thúc Đẩy Thành Tựu Mới Cho BNB Chain: Vượt Qua Ethereum Về Khối Lượng Giao Dịch
Nguồn: