Dòng sự kiện: RACA

USM và tương lai: Metaverse đã và đang thay đổi thế giới

Published by TaiPhan on  

Hệ sinh thái RACA rất đồng tình với quan điểm này và đã tích hợp một số công cụ và xây dựng các mối quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của metaverse thông qua nền tảng USM.


USM và tương lai: Metaverse đã và đang thay đổi thế giới

Trong sự kiện WebSummit, một trong những sự kiện công nghệ lớn nhất thế giới, Yat Siu, người đứng đầu của Animoca Labs, đã tuyên bố rằng metaverse không chỉ còn tồn tại mà còn đang phát triển rất mạnh mẽ.

Hệ sinh thái RACA rất đồng tình với quan điểm này và đã tích hợp một số công cụ và xây dựng các mối quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy sự phát triển của metaverse thông qua nền tảng USM.

Cam kết của RACA là phát triển metaverse và các công nghệ liên quan, như blockchain, để giúp mọi người thay đổi cuộc sống của họ, tạo điều kiện cho sự sáng tạo và tự do.

Animoca Labs cho biết hàng triệu người đang tham gia metaverse và tạo ra thu nhập từ đó. Siu nhấn mạnh rằng metaverse không chỉ là Meta - mà thực sự là một nền kinh tế thịnh vượng, hiện có giá trị lên đến 42 tỷ USD.

Một trong những ưu điểm lớn của Web3, theo quan điểm của người điều hành, là khả năng trao quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân cho cá nhân, điều mà Web2 hiện tại không thể làm được. RACA tin vào tiềm năng của điều này và cam kết trao quyền cho cộng đồng thông qua các công cụ của Web3.

Chủ đề:RacaRaca3UsmInvestmentBlockchain
Từ khóa: USM và tương lai: Metaverse đã và đang thay đổi thế giới
Nguồn: