Net Income là gì ? Tại sao Net Income lại quan trọng

Published by TaiPhan on  

Net income là thu nhập ròng, còn được gọi là lợi nhuận hoặc thu nhập sau thuế, đây là tiền lợi nhuận doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ hết các khoản chi phí và thuế.

Net Income là gì ? Tại sao Net Income lại quan trọng

I. Net income là gì?

Net Income là thu nhập ròng. Thu nhập ròng còn được gọi là lợi nhuận hoặc thu nhập sau thuế, đây là tiền lợi nhuận doanh nghiệp thu được sau khi đã trừ hết các khoản chi phí và thuế. 

Trong bảng báo cáo thu nhập, thì con số thu nhập ròng rất quan trọng và sẽ được ghi ở dòng cuối cùng của bảng báo cáo, nên thu nhập ròng còn được gọi là Bottom line (dòng mấu chốt). 

Trong một doanh nghiệp, nếu tổng chi phí của doanh nghiệp vượt quá tổng doanh thu thì được coi là đã bị lỗ ròng. Nếu doanh thu và chi phí bằng nhau, công ty sẽ hòa vốn.

II. Cách tính Net income (thu nhập ròng)

Thu nhập ròng  = Doanh thu thuần + Lợi nhuận thuần từ hoạt động tài chính khác + Các khoản thu nhập bất thường khác – Giá vốn bán hàng – Chi phí khác (chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng và các khoản chi phí khác) – Thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp.

Ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất có doanh thu 300.000 USD vào năm 2021. Để tạo nên khoản doanh thu đó, bao gồm những chi phí như sau:

Chi phí hoạt động: 30.000 USD

Thiết bị máy móc: 50.000 USD

Thuế thu nhập: 20.000 USD

Lãi vay: 10.000 USD

Vậy theo công thức như trên: 

Thu nhập ròng = 300.000 –  30.000 – 50.000 – 10.000 – 20.000 = 190.000 USD.

III. Tại sao thu nhập ròng lại quan trọng 

Thu nhập ròng thường được gọi là lợi nhuận doanh nghiệp. Đây là chỉ số rất quan trọng đối với một nhà đầu tư. Lợi nhuận doanh nghiệp là một trong những chỉ số quan trọng nhất  để đánh giá về sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp. 

Vì dựa vào chỉ số này nhà đầu tư sẽ biết được doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả hay không, lợi nhuận hàng quý, hàng năm của doanh nghiệp là bao nhiêu so với chi phí đã bỏ ra, để có thể đưa ra quyết định đầu tư hay không.

Vì thu nhập ròng là một con số cực kỳ quan trọng để đánh giá khả năng tồn tại và sức khỏe tổng thể của một doanh nghiệp. Do đó, các chủ doanh nghiệp cần theo dõi cẩn thận thu nhập ròng của họ để hiểu rõ hơn về tỷ suất lợi nhuận ròng của doanh nghiệp và tìm cách để tạo ra doanh thu cao hơn.

IV. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập ròng

Lợi nhuận của Doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố sau:

- Chi phí hoạt động của doanh nghiệp: trong quá trình hoạt động sản xuất nếu chi phí hoạt động của doanh nghiệp càng cao thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ bị giảm.

- Giá gốc sản phẩm: Yếu tố này đóng vai trò chủ yếu quyết định đến chi phí hoạt động của doanh nghiệp. Theo đó, giá nhập vào của sản phẩm, nguyên vật liệu càng thấp thì lãi ròng sẽ càng cao. Bởi vậy, trong việc tìm kiếm nguồn hàng, nguyên vật liệu sản xuất doanh nghiệp nên đa dạng để tìm ra nguồn hàng ưu đãi nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: Đây là yếu tố cố định đã được quy định rõ trong luật, không thể tăng giảm theo nguyện vọng riêng của doanh nghiệp. 

Để có lãi, doanh nghiệp phải tìm cách nâng giá bán sản phẩm, giảm chi phí hoạt động và giảm chi phí nguồn nguyên vật liệu. Đây là các cách giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng lợi nhuận hiệu quả.

V. Bản báo cáo kết quả kinh doanh

Bản báo cáo kết quả thu nhập ròng

Tổng doanh thu (Total Revenue): Đây là tổng số tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc bán hàng hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

- Giá vốn hàng hóa (Cost of Goods Sold): Đây là chi phí nguyên vật liệu, sản phẩm công ty nhập vào trong quá trình sản xuất, kinh doanh. 

- Doanh thu thuần (Gross Profit): Đây là phần doanh thu còn lại sau khi lấy tổng doanh thu trừ đi phần chi phí về giá vốn. Doanh thu thuần thể hiện sự chênh lệch giữa giá vốn và giá bán sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

- Chi phí hoạt động (Operating Expense): Bao gồm tất cả các chi phí trong quá trình hoạt động sản xuất, bán hàng, quản lý của doanh nghiệp.

- Chi phí khác (Interest Expenses): Tất cả những chi phí nhưng không liên quan  trực tiếp đến các hoạt động quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thuế (Taxes): Thuế được tính trên phần thu nhập còn lại,

VI. Cách tính Net Income trên Exel


Chủ đề:Net IncomeLợi nhuậndoanh nghiệp
Từ khóa: Net Income là gì
Nguồn: