Nợ ngắn hạn là gì? 5 loại nợ ngắn hạn công ty thường gặp

Published by TaiPhan on  

Nợ ngắn hạn là khoản nợ công ty phải trả trong thời gian ngắn trong vòng một năm. Các loại nợ ngắn hạn bao gồm Các khoản vay ngắn hạn, Tiền lương, tiền thuê nhà, Thuế phải trả.


Nợ ngắn hạn là gì? 5 loại nợ ngắn hạn công ty thường gặp

I. Nợ ngắn hạn là gì?

Nợ ngắn hạn là khoản nợ công ty phải trả trong thời gian ngắn có thể trong vòng một năm. Các khoản Nợ ngắn hạn mà công ty phải trả thường được trình bày trong phần nợ hiện tại phải trong phần tổng nợ phải trả của bảng cân đối kế toán. Đây là một trong 3 báo cáo quan trọng trong bảng báo cáo tài chính.

II. Các loại nợ

Nợ công ty sẽ được chia thành 2 loại 

- Nợ tài chính.

- Nợ hoạt động.

1. Nợ tài chính 

Là các khoản nợ phát sinh từ việc công ty vay tiền để phục vụ cho việc mở rộng các hoạt động kinh doanh. Ví dụ: Cty vay một khoản tiền lớn ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để có tiền xây dựng một nhà máy mới. 

Nợ tài chính thường là nợ dài hạn vì số nợ phát sinh thường quá lớn để một công ty có thể hoàn trả toàn bộ trong vòng một năm.

2. Nợ hoạt động

Nợ hoạt động thường gọi là nợ ngắn hạn, phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh thông thường của công ty.

Ví dụ: Nợ ngắn hạn phổ biến nhất là khoản phải trả của một công ty, là khoản tiền mà công ty nợ các nhà cung cấp mà công ty sử dụng và số tiền đó thường được kỳ vọng sẽ được trả hết trong thời gian ngắn.

Nợ ngắn hạn là gì? 5 loại nợ ngắn hạn công ty thường gặp

III. Các loại nợ ngắn hạn

Nợ ngắn hạn có thể tồn tại dưới nhiều hình thức khác nhau. Các loại nợ ngắn hạn phổ biến bao gồm 

- Các khoản nợ phải trả.

- Các khoản vay ngắn hạn.

- Tiền lương, tiền thuê nhà.

- Thuế thu nhập phải trả.

1. Các khoản phải trả

Các khoản phải trả bao gồm tất cả số tiền mà một công ty nợ thông qua việc mua  hàng từ các nhà cung cấp. Nó cũng bao gồm các hóa đơn hàng tháng, chẳng hạn như hóa đơn điện nước và tiền thuê văn phòng.

2. Các khoản cho vay ngắn hạn

Một công ty thường cần vay ngắn hạn từ một ngân hàng hoặc tổ chức cho vay khác để giải quyết vấn đề dòng tiền. Nếu một công ty gặp khó khăn trong việc thu hồi nợ từ các khoản phải thu, điều đó có thể gây khó khăn cho việc trang trải các khoản phải trả của công ty. Công ty có thể vay trong một thời gian ngắn hạn, chẳng hạn như một khoản vay 90 ngày, khoản này sẽ được hoàn trả trong vòng ba tháng.

3. Các khoản thanh toán hợp đồng thuê

Thông thường đối với nhiều công ty là thuê văn phòng, nhà xưởng, kho thay vì mua. Các khoản tiền phải trả cho các hợp đồng thuê đó thường có thời gian ngắn trong vòng 12 tháng

4. Các loại thuế đến hạn 

Các loại thuế đến hạn công ty phải trả cũng là 1 loại nợ ngắn hạn, công ty phải trả số tiền thuế này đúng thời gian quy định của nhà nước.

5. Tiền lương

Tất cả các khoản tiền lương phải trả cho nhân viên trong năm hiện tại cũng được coi là nợ ngắn hạn.

6. Cổ tức bằng cổ phiếu 

Nếu một công ty đã tuyên bố, nhưng chưa trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông của mình, thì cổ tức đó là một phần nợ ngắn hạn của công ty.

Nợ ngắn hạn là gì? 5 loại nợ ngắn hạn công ty thường gặp

IV. Tại sao nợ ngắn hạn lại quan trọng

1.Vốn hoạt động

Một trong những ưu điểm của nợ ngắn hạn là đảm bảo công ty luôn có tiền mặt để đáp ứng nhu cầu hoạt động của doanh nghiệp. Theo nghĩa đen, nợ ngắn hạn được sử dụng để duy trì hoạt động kinh doanh trong thời gian dòng tiền từ doanh thu tạm thời không đủ để đáp ứng nhu cầu hoạt động.

2. Giải quyết các vấn đề khẩn cấp

Không có cách nào mà chủ doanh nghiệp có thể lập kế hoạch cho mọi tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Mặc dù, các doanh nghiệp có thể duy trì một quỹ tiền mặt dự trữ để đối phó với một số vấn đề bất ngờ xảy ra, nhưng không phải lúc nào cũng có thể đủ. 

Do vậy, mà nợ ngắn hạn sẽ giúp công ty có được dòng tiền kịp thời để giải quyết các vấn đề khó khăn đang gặp phải.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:NợNợ ngắn hạnTài chính
Từ khóa: Nợ ngắn hạn là gì? 5 loại nợ ngắn hạn công ty thường gặp
Nguồn: