Cash Flows là gì? Sự khác nhau giữa dòng tiền Vào và Ra

Published by TaiPhan on  

Cash Flows là dòng tiền. Đây là lượng tiền mặt mà công ty nhận được từ nhiều nguồn khác nhau như đầu tư, từ các hoạt động kinh doanh hoặc xuất ra để chi trả cho các chi phí hoạt động, trả nợ…


Cash Flows là gì? Sự khác nhau giữa dòng tiền Vào và Ra

I. Cash Flows là gì?

Cash Flows là dòng tiền. Đây là lượng tiền mặt mà công ty nhận được từ nhiều nguồn khác nhau như đầu tư, từ các hoạt động kinh doanh hoặc xuất ra để chi trả cho các chi phí hoạt động, trả nợ…

Các nhà đầu tư và Giám đốc điều hành (CEO) thường rất quan tâm đến dòng tiền vì đó là mạch máu của một công ty, giúp duy trì các hoạt động sản xuất và kinh doanh.

II. Dòng tiền vào doanh nghiệp

Dòng tiền vào doanh nghiệp  có được từ các nguồn dưới đây:

1. Dòng tiền vào từ các hoạt động kinh doanh

Dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh là tiền mặt do khách hàng thanh toán cho các dịch vụ hoặc hàng hóa . Nó bao gồm từ các hoạt động tạo ra doanh thu như tiền mặt  thu được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, tiền bản quyền từ việc sử dụng tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của công ty, hoa hồng bán hàng và tiền mặt trả cho nhà cung cấp.

Phần lớn tất cả các dòng tiền có thể sẽ được báo cáo trong danh mục này. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cần phải dương trong dài hạn, nếu không, doanh nghiệp sẽ cần sử dụng các hình thức tài chính như vay ngắn hạn để đảm bảo rằng doanh nghiệp có đủ tiền mặt để duy trì hoạt động.

2. Dòng tiền vào từ hoạt động tài chính

Dòng tiền vào từ hoạt động tài chính đến từ các khoản nợ của đơn vị. Các khoản mục có thể được đưa vào hoạt động tài chính là bán cổ phiếu, phát hành nợ và các khoản đóng góp của nhà đầu tư. 

Doanh nghiệp có thể chấp nhận được việc tiếp nhận những khoản tài chính mới đáng kể, nếu doanh nghiệp đang sử dụng nguồn vốn nội bộ để mở rộng hoạt động hoặc mua lại các tổ chức khác.

3. Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư đến từ tiền lãi trên các quỹ đã đầu tư. Bao gồm bán tài sản cố định, bán các công cụ đầu tư, thu các khoản cho vay và tiền thu được từ các khoản thanh toán bảo hiểm.

Cash Flows là gì? Sự khác nhau giữa dòng tiền Vào và Ra

III. Dòng tiền ra

Dòng tiền ra sẽ từ các nguồn sau đây

1. Dòng tiền ra từ các hoạt động kinh doanh

Dòng tiền từ ra hoạt động kinh doanh bao gồm tất cả các khoản chi phí, chi tiêu trong quá trình hoạt động công ty. 

Ví dụ: Dòng tiền ra như tiền lương, tiền nhập nguyên vật liệu, hàng hóa, tiền thuê nhà và điện nước…

2. Dòng tiền ra từ hoạt động tài chính

Dòng tiền ra từ hoạt động tài chính được tạo ra bởi các khoản thanh toán lãi và gốc cho các khoản nợ ngắn hạn hoặc dài hạn của công ty, hoặc việc mua lại cổ phiếu của công ty, hoặc phát hành cổ tức. 

3. Dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư

Dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư bao gồm các khoản thanh toán cho khoản đầu tư, các khoản tiền vay từ ngân hàng hoặc mua tài sản cố định. 

IV. Lợi ích của việc hiểu dòng tiền

Một doanh nghiệp không thể hoạt động mà không có tiền mặt. Do đó, cần phải giám sát chặt chẽ các dòng tiền ra và vào công ty, để đảm bảo rằng số dư tiền mặt đủ để duy trì các hoạt động của công ty.

Ban Giám đốc cần theo dõi thời gian của các dòng tiền vào và ra, cũng như bất kỳ sự không chắc chắn nào liên quan đến các dòng tiền đó. Khi một doanh nghiệp chỉ bán cho những khách hàng có điều kiện tài chính tốt, thì các khoản thanh toán từ họ có nhiều khả năng đến đúng hạn hơn. 

Ngược lại, nếu một doanh nghiệp bán cho những khách hàng có điều kiện tài chính kém, thì khoản thanh toán của họ có thể bị trì hoãn trong thời gian dài hoặc họ có thể không thanh toán - điều này tác động tiêu cực đến khả năng dự đoán của dòng tiền.

Khi dòng tiền ổn định và ngày càng tăng về quy mô, doanh nghiệp sẽ dễ dàng đầu tư lượng tiền dư thừa vào các khoản đầu tư dài hạn mang lại lợi nhuận cao hơn. Ban giám đốc cũng có thể đầu tư tiền trở lại doanh nghiệp, miễn là lợi nhuận thu được lớn hơn chi phí vốn của công ty. Một lợi thế nữa của dòng tiền ổn định là có khả năng xây dựng một khoản dự trữ tiền mặt, vốn có thể sử dụng trong thời kỳ khó khăn tài chính.

Cash Flows là gì? Sự khác nhau giữa dòng tiền Vào và Ra

Khi dòng tiền không ổn định, một doanh nghiệp buộc phải có hạn mức tín dụng để có thể vay nợ khi số dư tiền mặt dự kiến bị âm. Điều này dẫn đến phát sinh chi phí lãi vay đối với doanh nghiệp và làm giảm lợi nhuận tổng thể của doanh nghiệp. Các khoản thanh toán lãi suất được thực hiện cũng làm giảm dự trữ tiền mặt, làm cho tổ chức có thể bị động hơn về mặt tài chính.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được sử dụng để đánh giá các dòng tiền của một doanh nghiệp. Đây là một trong ba báo cáo tài chính (hai báo cáo còn lại là báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán). 

V. Dòng tiền và Lợi nhuận

Rất dễ nhầm lẫn giữa các khái niệm dòng tiền và lợi nhuận. Chúng đề cập đến hai điều khác nhau, vì vậy bạn nên hiểu sự khác biệt khi đưa ra quyết định kinh doanh. 
Về bản chất, lợi nhuận thể hiện sự vượt trội của doanh thu so với chi phí, trong khi dòng tiền thể hiện sự chênh lệch giữa số tiền mặt thu được và tiền mặt phải trả cho các chi phí. 

Trong ngắn hạn, hãy luôn ưu tiên thông tin về dòng tiền, vì một doanh nghiệp có dòng tiền dương có thể tồn tại ngay cả khi doanh nghiệp đó đang báo lỗ. 

Về dài hạn, thông tin lợi nhuận quan trọng hơn, vì nó cho biết liệu mô hình kinh doanh đang được sử dụng có thể tạo ra lợi nhuận một cách đáng tin cậy hay không.

VI. Cách cải thiện dòng tiền

Có nhiều cách để một doanh nghiệp cải thiện dòng tiền của mình. Một lựa chọn là điều chỉnh tăng giá đối với hàng hóa có nhu cầu cao hoặc không có sản phẩm cạnh tranh, vì điều này làm tăng lợi nhuận và dòng tiền tạo ra từ mỗi lần bán hàng. 

Một lựa chọn khác là tập trung mua hàng với số lượng lớn, nếu làm như vậy công ty đủ điều kiện để được chiết khấu khi mua số lượng lớn. Ngoài ra, hãy xem xét thiết kế lại các sản phẩm để sử dụng các bộ phận chung, để công ty có thể giảm đầu tư vào các loại hàng tồn kho khác nhau.

Tuy nhiên, một khả năng khác là thuê ngoài sản xuất, để công ty không còn phải đầu tư vào nguyên liệu thô hoặc hàng tồn kho trong quá trình sản xuất. Hơn nữa, hãy yêu cầu nhà cung cấp cho các điều khoản về thời gian thanh toán dài ngày hơn. 

Cuối cùng, hãy xem xét thắt chặt chính sách tín dụng của công ty, để khách hàng phải thanh toán trong thời gian ngắn hơn và số lượng tín dụng được cấp bị hạn chế đối với những khách hàng có hoàn cảnh tài chính khó khăn hơn. Những hành động này sẽ có tác động tích cực đến các dòng tiền do một doanh nghiệp tạo ra.

VII. Tác động của dòng tiền âm

Một dòng tiền âm liên tục là nguyên nhân khiến chủ doanh nghiệp phải lo lắng nghiêm trọng, vì điều đó có nghĩa là doanh nghiệp sẽ phải rót thêm tiền để tránh phá sản. Các chủ sở hữu cũng sẽ cần phải kiểm tra xem có thể tăng giá hoặc giảm chi phí để bắt đầu tạo ra lợi nhuận hay không. Nếu không thể làm được như vậy thì doanh nghiệp nên bán bớt hoặc đóng cửa.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:Cash FlowsDòng tiềnTài chính
Từ khóa: Cash Flows là gì? Sự khác nhau giữa dòng tiền Vào và Ra
Nguồn: