Năng Lực Cạnh Tranh Là Gì? Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh

Published by TaiPhan on  

Năng lực cạnh tranh là khả năng của một doanh nghiệp trong việc quản lý hoạt động, vận hành sản xuất nhằm tối ưu hóa chi phí nâng cao chất lượng, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp


I. Năng Lực Cạnh Tranh Là Gì?

Năng lực cạnh tranh là thực lực và khả năng của một doanh nghiệp trong việc quản lý hoạt động, vận hành sản xuất nhằm tận dụng tối đa nguồn tài nguyên và nhân sự một cách hiệu quả, tạo ra các sản phẩm chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, mở rộng thị phần, đạt được lợi nhuận cao, cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác.

Năng Lực Cạnh Tranh Là Gì? Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh

II. Cách để tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp rất quan trọng, nó giúp doanh nghiệp tồn tại, phát riển và tăng trưởng. Để có thể nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp cần phải :

- Nghiên cứu và nắm bắt xu hướng thị trường, quản lý và tận dụng tối đa nguồn tài nguyên đang có như nguồn nhân lực, công nghệ máy móc, các chính sách hỗ trợ của nhà nước để tạo nên các dịch vụ, sản phẩm chất lượng với giá cả cạnh tranh. 

- Luôn cập nhật, đổi mới tư duy kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ.

- Cải tiến và chuẩn hóa các quy trình kinh doanh, sản xuất để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đầu tư công nghệ máy móc giúp nâng cao sản lượng và chất lượng.

- Áp dụng các công nghệ phù hợp, vừa bảo đảm tạo ra các sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu của thị trường, vừa có chi phí sản xuất thấp.

- Nâng cao khả năng quản lý, tuyển dụng nhân sự, đào tạo con người để có thể vận hành các công nghệ mới, quy trình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. 

III. Các yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Một doanh nghiệp muốn nâng cao năng lực cạnh tranh cần phải tối ưu và nâng cao các yêu tố sau đây:

- Quản lý hoạt động : Quản lý các hoạt động kinh doanh sản xuất nhằm tạo ra mức hiệu quả cao nhất có thể trong doanh nghiệp. Nó liên quan đến việc chuyển đổi nguyên vật liệu và lao động thành hàng hóa và dịch vụ một cách hiệu quả nhất có thể để tối đa hóa lợi nhuận.

- Quản lý năng suất

- Quản lý chất lượng

- Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp.

- Quản lý và chăm sóc khách hàng

- Quản lý mối quan hệ với các tổ chức.

- Yêu cầu tài chính

- Yêu cầu kỹ năng

- Các yêu cầu về đổi mới và sở hữu trí tuệ.

Chủ đề:Năng Lực Cạnh TranhDoanh nghiệp
Từ khóa: Năng Lực Cạnh Tranh Là Gì
Nguồn: