Income Tax là gì? Tại sao phải đóng Thuế thu nhập?

Published by TaiPhan on  

Income Tax là Thuế thu nhập. Là một khoản tiền mà cả doanh nghiệp và cá nhân phải đóng cho nhà nước được tính dựa trên thu nhập có được. Có 2 loại Thuế thu nhập là Thuế thu nhập cá nhân và Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Incom tax là gì

I. Income Tax là gì?

Income Tax là Thuế thu nhập. Là một khoản tiền mà cả doanh nghiệp và cá nhân phải đóng cho nhà nước được tính dựa trên thu nhập có được. Thuế thu nhập là 1 loại thuế được thu trực tiếp được tính dựa trên các khoản thu nhập của cá nhân và doanh nghiệp .

Thuế thu nhập có 2 loại:

- Thuế thu nhập cá nhân: là khoản tiền mà mỗi cá nhân có thu nhập phải đóng cho nhà nước, tiền thuế này sẽ được tính dựa trên tiền lương hàng tháng của từng người, sau khi đã tính các khoản được giảm trừ.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp: là khoản tiền doanh nghiệp phải đóng cho nhà nước, được tính dựa trên doanh thu của doanh nghiệp thông qua các hoạt động kinh doanh sản xuất. 

II. Cách tính thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân viết tắt: Thuế TNCN

Thuế TNCN cần nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất.

Thu nhập tính thuế = Thu nhập phải chịu thuế - Một số khoản giảm trừ.

Thu nhập phải chịu thuế = Tổng tiền lương nhận được - Các khoản được miễn thuế.

III. Tại sao phải đóng Thuế thu nhập ?

- Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, để thực hiện nhiều dự án cộng đồng và đảm bảo phúc lợi xã hội cho mọi người.

- Việc kê khai thu nhập để đóng thuế sẽ giúp đảm bảo tính minh bạch trong nguồn thu nhập tránh những nguồn thu bất hợp pháp.

- Giúp cán cân của nền kinh tế được cân đối giữa thu nhập, tiêu dùng và tiết kiệm.

- Tạo sự công bằng giữa các cá nhân và doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh. 

IV. Tiền  Thuế được dùng để làm gì?

Tiền thuế sẽ được dùng vào các lĩnh vực khác nhau nhằm phục nhu cầu cần thiết của người dân cũng như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giúp phát triển và bảo vệ đất nước. Dưới đây là các lĩnh vực mà nhà nước sẽ dùng tiền thuế để thực hiện như:

1. Sức khỏe

Tiền thuế sẽ được sử dụng để xây dựng các cơ sở hạ tầng như bệnh viện, máy móc y tế, cũng như các chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân. 

2. An sinh xã hội

Tiền thuế sẽ được sử dụng cho các chương trình an sinh xã hội như trả lương cho các cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động đã nghỉ hưu, người có công với cách mạng, các đối tượng theo chính sách nhà nước. … 

3. Quân sự

Tiền thuế sẽ được sử dụng cho các chương trình liên quan đến quốc phòng và an ninh. Các quỹ trong danh mục này hỗ trợ Bộ Quốc phòng và chi phí cho các chương trình quân sự của đất nước.

4. Giáo dục

Tiền thuế được sử dụng cho lĩnh vực giáo dục như xây dựng cơ sở hạ tầng trường học, khu nghiên cứu, thể dục thể thao dành cho học sinh, sinh viên. Xây dựng các chương trình giáo dục đào tạo giúp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cho đất nước. 

5. Cơ sở hạ tầng

Tiền thuế được sử dụng để xây dựng và nâng cấp các cơ sở hạ tầng công cộng như đường xá, công viên, điện, nước… để phục vụ nhu cầu cần thiết của người dân.

6. Kinh tế

Tiền thuế được đầu tư sản xuất, cơ sở hạ tầng để giúp đất nước phát triển kinh tế.

V. Các loại thuế phổ biến hiện nay

Các loại thuế phổ biến hiện nay tại Việt Nam

- Thuế thu nhập cá nhân

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

- Thuế giá trị gia tăng

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

- Thuế sử dụng đất

- Thuế xuất nhập khẩu

- Thuế tài nguyên

- Lệ phí môn bài

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:TaxIncomeThuế
Từ khóa: Income Tax là gì
Nguồn: