Compliance là gì? Tại sao phải tuân thủ quy tắc?

Published by TaiPhan on  

Compliance là tuân thủ quy định. Có nghĩa là toàn thể nhân viên phải nghiêm chỉnh chấp hành, tuân theo một bộ quy tắc nào đó được đề ra có thể là chính sách, tiêu chuẩn của công ty hoặc nhà nước.

I. Compliance là gì?

Compliance là tuân thủ quy định. Có nghĩa là toàn thể nhân viên phải nghiêm chỉnh chấp hành, tuân theo một bộ quy tắc nào đó được đề ra có thể là chính sách, tiêu chuẩn của công ty hoặc nhà nước. 

Compliance là gì? Tại sao phải tuân thủ quy tắc?

II. Tuân thủ quy tắc là gì?

Tuân thủ quy trình là quá trình đảm bảo toàn thể nhân viên trong công ty phải thực hiện và tuân theo các tất cả các luật, quy định, tiêu chuẩn được đưa ra bởi công ty, cũng như những quy định trong ngành được nhà nước đưa ra.

Các doanh nghiệp cũng như toàn thể nhân viên khi làm việc phải tuân thủ theo các chính sách của nhà nước, hoặc của công ty đề ra, không được làm trái. 

Việc đảm bảo tuân thủ đúng các quy định sẽ giúp công ty ngăn ngừa và phát hiện các hành vi vi phạm các quy tắc, giúp bảo vệ tổ chức của bạn khỏi bị phạt và kiện cáo.

Quá trình đảm bảo tuân thủ phải được liên tục. Nhiều tổ chức thiết lập một chương trình để quản lý các việc tuân thủ các quy tắc của họ một cách nhất quán và chính xác theo thời gian.

III. Tuân thủ Quy trình là Điều quan trọng đối với tất cả các Doanh nghiệp

Bất kể ngành nào, chức năng tuân thủ có trách nhiệm đảm bảo rằng các chính sách và thủ tục của công ty được thiết kế để tuân thủ các chính sách nội bộ, luật và quy định hiện hành cũng như đảm bảo rằng các chính sách và thủ tục đó được tuân thủ. Tất nhiên, còn rất nhiều điều khác liên quan đến quản lý tuân thủ, nhưng đó là bản chất.

IV. Tại sao phải tuân thủ quy tắc

Tuân thủ các luật và quy tắc của công ty, cũng như của nhà nước phải là một phần thiết yếu trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp, bất kể ngành nghề nào.

Mục đích của việc phải tuân thủ các luật và quy tắc là để bảo vệ doanh nghiệp của bạn. Nó đơn giản như vậy. Tuân thủ các quy tắc giúp doanh nghiệp tránh lãng phí, gian lận, lạm dụng, phân biệt đối xử và các hành vi khác làm gián đoạn hoạt động và khiến công ty của bạn gặp rủi ro.

Chương trình quản lý việc tuân thủ trong công ty cần được áp dụng cho toàn doanh nghiệp, từ việc quản lý tuân theo các điều luật, quy định bên ngoài như của nhà nước và chính sách nội bộ đến đào tạo nhân viên toàn diện. Bằng cách đảm bảo rằng tất cả các bộ phận và nhân viên đang làm việc cùng nhau phải nắm bắt và hiểu rõ các quy định để duy trì các tiêu chuẩn, điều này có thể giảm thiểu rủi ro về các lỗi và vi phạm lớn.

V. Làm thế nào giúp nhân viên tuân thủ nghiêm các quy định

Chương trình của doanh nghiệp nên được lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận, với các chương trình đào tạo, hướng dẫn để đảm bảo nhân viên nắm rõ các quy định trong nội bộ công ty và các điều luật của nhà nước đề ra cho ngành đang làm việc.

Cần phải có một chương trình hiệu quả cải thiện giao tiếp giữa lãnh đạo và nhân viên. Cần phải tạo ra một quy trình để có thể cập nhật nhanh chóng các chính sách mới, thực hiện đào tạo hướng dẫn kịp thời để nhân viên nắm rõ các điều luật và chính sách mới. 

Khi nhân viên được đào tạo và phổ biến đúng về những yêu cầu cần phải tuân thủ, họ sẽ có khả năng nhận ra và báo cáo hoạt động bất hợp pháp hoặc phi đạo đức khi nó xảy ra.

Thực hiện, giám sát việc tuân thủ các quy tắc của nhân viên sẽ giúp họ làm tốt công việc của mình, đạt được các mục tiêu đề ra và làm hài lòng khách hàng. Và công ty của bạn có thể đạt được mục tiêu của mình và phát triển nhanh hơn.

Sự nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ các quy định của công ty là thúc đẩy một nền văn hóa công sở coi trọng tính chính trực và ứng xử có đạo đức.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:Compliancequy tắcchính sách
Từ khóa: Compliance là gì? Tại sao phải tuân thủ quy tắc?
Nguồn: