Client là gì? Client trong các lĩnh vực khác nhau

Published by TaiPhan on  

Client là khách hàng. Client là người mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp khác có đàm phán và ký kết hợp đồng

I. Client là gì?

Client là khách hàng. Client là người mua hàng hóa hoặc sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp khác có đàm phán và ký kết hợp đồng. Khác với Customer, Client thường chỉ những khách hàng có mối quan hệ sâu sắc hơn và có các thỏa thuận hợp đồng ký kết với người bán.

Ví dụ: 

Customer là khách hàng mua một tách cà phê ở cửa hàng bán cà phê. Client là người chủ cửa hàng bán cà phê có những hợp đồng mua sản phẩm của các nhà cùng cấp khác như nguyên liệu cà phê, máy móc trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của quán cà phê. 

II. Client trong lĩnh vực máy tính

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Client là máy khách. Đây là loại máy tính cá nhân thường được dùng để truy cập vào các dịch vụ của máy chủ. Máy chủ thường nằm trên hệ thống máy tính của công ty cung cấp dịch vụ. 

Các khách hàng sẽ sử dụng máy cá nhân (Client)để truy cập vào dịch vụ của máy chủ thông qua mạng. 

Máy chủ (Server) và máy khách (Client) có thể là phần mềm máy tính chạy trên cùng một máy và kết nối thông qua các kỹ thuật giao tiếp giữa các quá trình. Máy chủ đợi máy khách khởi tạo kết nối mà chúng có thể chấp nhận.

III. Client trong lĩnh vực Marketing
Chủ đề:ClientMarketing
Từ khóa: Client là gì? Client trong các lĩnh vực khác nhau
Nguồn: