Cách xây dựng đội ngũ nhân viên có hiệu suất cao

Published by TaiPhan on  

7 yếu tố giúp xây dựng được đội ngũ nhân viên làm việc hiệu quả: Tuyển dụng nhân viên, Xác định mục tiêu, Đánh giá hiệu suất, Feedback, Khen thưởng, Đào tạo, Sa thải.Đội ngũ nhân viên có năng lực, hiệu suất làm việc vượt trội là một tập thể lao động mang lại hiệu suất và kết quả cao cho công ty. Bao gồm những nhân viên có năng lực chuyên môn, thông minh hơn, nhanh hơn, sáng tạo hơn, làm việc chăm chỉ hơn, sâu sắc, nhận thức được sự cạnh tranh và chủ động trong công việc. 

Họ là những người đóng góp công sức hàng ngày cho công ty với tinh thần đầy trách nhiệm, chính trực, nhiệt huyết với công việc.

Nếu mục tiêu của bạn là xây dựng lực lượng lao động vượt trội, hiệu suất cao, bạn cần phải có những chiến lược trong việc tuyển dụng và quản lý nhân viên.

Để đạt được điều này, có 7 yếu tố quan trọng bạn cần thực hiện. Giúp các nhân viên làm việc cùng nhau một cách ăn ý, hài hòa để tạo ra một lực lượng lao động vượt trội, hiệu suất cao.

I. Tuyển dụng nhân viên

Tạo một quy trình tuyển dụng có hệ thống và các nguyên tắc. Đảm bảo rằng công ty luôn tuyển dụng được các nhân tài, có năng lực phù hợp với môi trường làm việc hiện tại:

- Xác định kết quả bạn mong muốn ứng viên đạt được khi tuyển dụng.

- Xây dựng bản mô tả công việc (JD) nêu rõ các công việc phải làm và trách nhiệm khi đảm nhận vị trí.

- Tìm kiếm và sàng lọc những ứng viên đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu công việc đã đề ra, để gửi đề nghị phỏng vấn.

- Xây dựng một quy trình lựa chọn ứng viên cẩn thận bao gồm phù hợp văn hóa, các câu hỏi phỏng vấn hành vi, các câu hỏi phỏng vấn năng lực, kinh nghiệm.

- Thực hiện kiểm tra lý lịch bao gồm lịch sử làm việc, các vị trí đã làm qua, kinh nghiệm, năng lực, học vấn… 

II. Xác định mục tiêu

Đưa ra chỉ đạo và quản lý cần thiết để điều chỉnh lợi ích của lực lượng lao động, thúc đẩy nhân viên làm việc năng suất caovới các mục tiêu và kết quả mà công ty đã đề ra: 

- Lựa chọn nhân viên cấp quản lý như Leader các team có năng lực, có khả năng quản lý và giám sát hiệu quả, những người đưa ra định hướng và kỳ vọng rõ ràng, đưa ra các Feedback phản hồi thường xuyên và đốc thúc nhân viên làm việc.

- Các Phương hướng, mục tiêu, giá trị và tầm nhìn của công ty cần phải phổ biến đến toàn bộ nhân viên trong công ty thông qua các cuộc họp, các phương tiện giao tiếp như Group công ty…

- Xây dựng một môi trường làm việc năng động, minh bạch, đầy động lực giúp nhân viên luôn nhiệt huyết và muốn đến công ty làm việc mỗi ngày.

III. Đánh giá hiệu suất

Tổ chức các cuộc họp lập kế hoạch đánh giá hiệu suất hàng quý để thiết lập phương hướng, cách đo lường và mục tiêu phù hợp:

- Các mục tiêu và phép đo hiệu suất và năng suất hỗ trợ các mục tiêu của công ty cần được được phát triển và viết thành văn bản.

- Các mục tiêu phát triển cá nhân cần được thống nhất với từng nhân viên và được viết thành văn bản. 

- Quan trọng nhất, tiến trình về các mục tiêu phát triển nâng cao hiệu suất cần được theo dõi để hoàn thành. 

IV. Phản hồi (Feedback)

Đóng góp các ý kiến, phản hồi thường xuyên cho nhân viên để cho mọi hiểu được hiệu suất công việc của họ hiện tai:

- Giám sát và đưa ra các ý kiến đóng góp cho nhân viên, để giúp các nhân viên nhận thấy các sai sót, cũng như hiệu suất làm việc hiện tại. Điều này giúp cho mọi người hiểu rõ hơn về bản thân và có những biện pháp khắc phục để đạt được hiệu suất cao hơn trong thời gian tới.

- Phát triển một hệ thống kỷ luật, minh bạch và công bằng để giúp mọi người cải thiện những lĩnh vực mà họ đang làm việc không như mong đợi.

V. Xây dựng cơ chế khen thưởng

Cung cấp một cơ chế khen thưởng kịp thời, công nhận những đóng góp hiệu quả của nhân viên:

- Xây dựng cơ chế khen thưởng bằng tiền hoặc vật chất để ghi nhận những thành tích và đóng góp của nhân viên. Điều này sẽ khuyên khích nhân viên làm việc hăng say hơn. 

- Đưa ra các gói phúc lợi giúp nhân viên an tâm làm việc như đóng bảo hiểm sức khỏe, thực hiện các hoạt động event như Company Trip… giúp các nhân viên có cơ hội được tiếp xúc, xích lại gần nhau và hiểu nhau hơn.

VI. Đào tạo

Thực hiện các chương trình đào tạo cho nhân viên, để xây dựng lực lượng lao động có kỹ năng, có năng lực và làm việc hiệu quả:

- Việc duy trì và đào tạo nhân viên một cách định kỳ và có hệ thống, sẽ giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm cho nhân viên trong quá trình làm việc. 

- Thường xuyên thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển về kỹ thuật, phát triển, quản lý, an toàn trong công việc. Hình thức đào tạo phụ thuộc vào từng công việc. 

VII. Sa thải

Sa thải nếu nhân viên không làm việc hiệu quả dù đã được đào tạo, hướng dẫn, cũng như được cung cấp đầy đủ các phúc lợi từ công ty:

- Nếu công ty đã nỗ lực đào tạo, đưa ra các định hướng, kỳ vọng rõ ràng,  hỗ trợ kịp thời nhưng nhân viên không mang lại hiệu quả trong quá trình làm việc thì việc chấm dứt hợp đồng cần thực hiện nhanh chóng.

- Hãy xem mỗi lần chấm dứt hợp đồng là cơ hội để tổ chức của bạn phân tích các chính sách và thực tiễn tuyển dụng, đào tạo, tích hợp, hỗ trợ và huấn luyện. Để có thể tuyển dụng, đào tạo được các nhân viên làm việc hiệu quả.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:Nhân viênChính trựcLàm việc
Từ khóa: Cách xây dựng đội ngũ nhân viên có hiệu suất cao
Nguồn: