Cách tính diện tích hình tròn nhanh chóng

Published by TaiPhan on  

Diện tích hình tròn là độ lớn bề mặt hình tròn trong một phạm vi nhất định.

I. Diện tích hình tròn


1. Diện tích hình tròn là gì?

Cách tính diện tích hình tròn

Diện tích hình tròn là độ lớn bề mặt hình tròn trong một phạm vi nhất định.

2. Cách tính diện tích hình tròn

Cách 1: Dùng bán kính để tính diện tích theo công thức sau: Bình phương bán kính nhân Pi

Công thức tính diện tích hình tròn bằng bán kính

S: Diện tích

R: Bán kính

Pi: là hằng số tương đương 3.14

Cách 2: Dùng đường kính để tính diện tích 

B1: Tính bán kính khi đã có đường kính

Bán kính (R) = Đường kính/2

B2: áp dụng công thức tính bằng bán kính

S=R^{2} .\pi 

Cách 3: Tính diện tích bằng chu vi

Diện tích (S) = Chu vi bình phương (C)/4pi

II. Chu vi hình tròn


1. Chu vi hình tròn là gì?

cách tính chu vi hình tròn

Chu vi hình tròn là độ dài đường bao quanh hình tròn.

2. Cách tính chu vi hình tròn

C = Pi x Đường kính

Hoặc

C = Pi x 2r


Chủ đề:Diện tíchChu vi
Từ khóa: Cách tính diện tích, cách tính chu vi
Nguồn: