Năm Nhuận là gì? Năm 2020 có phải là năm Nhuận

Published by TaiPhan on  

Năm Nhuận là năm có 13 tháng nếu tính theo Âm lịch hoặc có 366 ngày tính theo dương lịch cụ thể là có thêm ngày 29 tháng 2. Cứ cách nhau 4 năm sẽ có 1 năm Nhuận

năm nhuận là gì?Năm 2020 có phải năm nhuận

I. Năm nhuận là gì?


Năm Nhuận là năm có 13 tháng (bình thường là 12 tháng) nếu tính theo Âm lịch hoặc có 366 ngày (bình thường là có 365 ngày) có thêm 1 ngày  tính theo dương lịch, cụ thể là có thêm ngày 29 tháng 2.

Thông thường thì cách nhau khoảng 4 năm sẽ có 1 năm Nhuận.

II. Năm 2020 có phải năm Nhuận?


Năm 2020 là năm Canh Tý cũng là năm Nhuận. Nhuận vào tháng 4 có nghĩa là có 2 tháng Tư trong năm 2020 theo Âm lịch. Đối với Dương Lịch thì năm 2020 có ngày 29 tháng 2. 

III. Những năm Nhuận tiếp theo


Thông thường cách 4 năm sẽ có 1 năm Nhuận. Dưới đây là các năm Nhuận tiếp theo trong tương lai.

Năm2014201720202023202520282031
Tháng Nhuận9642653

Năm 2020: năm Canh Tý

Năm 2023 : năm Quý Mão

Năm 2025 : năm Ất Tỵ

Năm 2028 : năm Mậu Thân

Năm 2031 : năm Tân Hợi

IV. Tết năm 2021 Tân Sửu có ngày 30 Tết không

Tết 2021 Tân Sửu có ngày 30 Tết

Tết Năm 2021 Tân Sửu có ngày 30 Tết.

Chủ đề:Năm Nhuậnngày 29 tháng 2
Từ khóa: Năm Nhuận là gì? Năm 2020 có phải là năm Nhuận
Nguồn: