7 lý do quan trọng tại sao bạn nên sử dụng Python

Published by TaiPhan on  

Python là ngôn ngữ lập trình cấp cao dùng để phát triển các ứng dụng GUI, trang web và ứng dụng web. Các quy tắc cú pháp đơn giản dễ đọc, sữa lỗi và bảo trì ứng dụng.


Theo các khảo sát cho thấy Python (Python là gì ?) là 1 trong 10 ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Bạn có thể sử dụng Python để phát triển các ứng dụng GUI, trang web và ứng dụng web trên máy tính để bàn. Ngoài ra, Python là ngôn ngữ lập trình cấp cao, cho phép bạn tập trung vào các chức năng cốt lõi của ứng dụng bằng cách thực hiện các tác vụ lập trình phổ biến.

Các quy tắc cú pháp đơn giản của Python giúp bạn dễ dàng đọc, sữa lỗi và bảo trì ứng dụng. Ngoài ra, dưới đây là 7 lý do bạn sẽ khiến bạn nên sử dụng Python

7 lý do quan trọng tại sao bạn nên sử dụng Python

1. Code dễ đọc và bảo trì

Khi xây dựng một ứng dụng phần mềm, bạn cần phải tập trung vào chất lượng mã nguồn của ứng dụng để dễ dàng sửa lỗi, bảo trì và mở rộng trong tương lai. Các quy tắc cú pháp của Python cho phép bạn làm điều đó một cách dễ dàng. Ngôn ngữ Python khác với các ngôn ngữ lập trình khác, chính là nhận mạnh vào khả năng đọc mã và cho phép bạn sử dụng các từ tiếng Anh thay vì dấu câu. Do đó, bạn có thể sử dụng Python để xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh mà không cần viết mã bổ sung. Cấu trúc mã dễ đọc và rõ ràng giúp bạn duy trì và cập nhật phần mềm mà không mất nhiều thời gian và công sức.

2. Nhiều mô hình lập trình

Giống như các ngôn ngữ lập trình hiện đại khác, Python cũng hỗ trợ một số mô hình lập trình. Nó hỗ trợ lập trình hướng đối tượng và cấu trúc đầy đủ. Ngoài ra, các tính năng ngôn ngữ của nó hỗ trợ các khái niệm khác nhau trong lập trình chức năng và định hướng theo khía cạnh. Đồng thời, Python cũng có hệ thống quản lý bộ nhớ tự động. Các mô hình lập trình và các tính năng ngôn ngữ giúp bạn sử dụng Python để phát triển các ứng dụng phần mềm lớn và phức tạp.

3. Tương thích với các nền tảng và hệ thống chính

Hiện tại, Python đang hỗ trợ nhiều hệ điều hành như Window, iOS, Linux. Bạn thậm chí có thể sử dụng trình thông dịch Python để chạy mã trên các nền tảng và công cụ cụ thể. Ngoài ra, Python là một ngôn ngữ lập trình được giải thích. Nó cho phép bạn chạy cùng một mã trên nhiều nền tảng mà không cần biên dịch lại. Do đó, bạn không cần phải biên dịch lại mã sau khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Bạn có thể chạy mã ứng dụng đã sửa đổi mà không cần biên dịch lại và kiểm tra tác động của các thay đổi được thực hiện đối với mã ngay lập tức. Tính năng này giúp bạn dễ dàng thực hiện thay đổi Code hơn mà không tốn thêm thời gian phát triển.

4. Thư viện tiêu chuẩn mạnh mẽ

Thư viện tiêu chuẩn lớn và mạnh mẽ của nó làm cho điểm Python vượt qua các ngôn ngữ lập trình khác. Thư viện tiêu chuẩn cho phép bạn chọn từ một loạt các mô-đun theo nhu cầu chính xác của bạn. Mỗi mô-đun tiếp tục cho phép bạn thêm chức năng vào ứng dụng Python mà không cần viết mã bổ sung. Chẳng hạn, trong khi viết một ứng dụng web bằng Python, bạn có thể sử dụng các mô-đun cụ thể để triển khai các dịch vụ web, thực hiện các hoạt động chuỗi, quản lý giao diện hệ điều hành hoặc làm việc với các giao thức internet. Bạn thậm chí có thể thu thập thông tin về các mô-đun khác nhau bằng cách duyệt qua tài liệu Thư viện chuẩn Python.

5. Nhiều Framework và công cụ mã nguồn mở

Là một ngôn ngữ lập trình nguồn mở, Python giúp bạn cắt giảm đáng kể chi phí phát triển phần mềm. Bạn thậm chí có thể sử dụng một số Framework, thư viện và công cụ phát triển Python mã nguồn mở để giảm thời gian phát triển mà không làm tăng chi phí phát triển. Bạn thậm chí có tùy chọn để chọn từ một loạt các công cụ phát triển và Framework Python nguồn mở theo nhu cầu chính xác của bạn. Chẳng hạn, bạn có thể đơn giản hóa và tăng tốc phát triển ứng dụng web bằng cách sử dụng các Framework web Python mạnh mẽ như Django, Flask, Pyramid, Bottle và Cherrypy. Tương tự, bạn có thể tăng tốc phát triển ứng dụng GUI trên máy tính bằng cách sử dụng các khung và bộ công cụ GUI của Python như PyQT, PyJs, PyGUI, Kivy, PyGTK và WxPython.

6. Đơn giản hóa phát triển phần mềm phức tạp

Python là ngôn ngữ lập trình có mục đích chung. Do đó, bạn có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình để phát triển cả ứng dụng máy tính để bàn và web. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng Python để phát triển các ứng dụng khoa học và số phức tạp. Python được thiết kế với các tính năng để hỗ trợ phân tích dữ liệu và trực quan hóa. Bạn có thể tận dụng các tính năng phân tích dữ liệu của Python để tạo các giải pháp dữ liệu lớn tùy chỉnh mà không mất thêm thời gian và công sức. Đồng thời, các thư viện và API trực quan hóa dữ liệu do Python cung cấp giúp bạn trực quan hóa và trình bày dữ liệu theo cách hấp dẫn và hiệu quả hơn. Nhiều nhà phát triển Python thậm chí sử dụng Python để thực hiện trí thông minh nhân tạo (AI) và các tác vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

7. Áp dụng phát triển dựa trên thử nghiệm

Bạn có thể sử dụng Python để tạo nguyên mẫu của ứng dụng phần mềm một cách nhanh chóng. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng ứng dụng phần mềm trực tiếp từ nguyên mẫu chỉ bằng cách cấu trúc lại mã Python. Python thậm chí còn giúp bạn dễ dàng thực hiện mã hóa và kiểm tra đồng thời bằng cách áp dụng phương pháp tiếp cận phát triển theo hướng kiểm tra (TDD). Bạn có thể dễ dàng viết các bài kiểm tra cần thiết trước khi viết mã và sử dụng các bài kiểm tra để đánh giá mã ứng dụng liên tục. Các thử nghiệm cũng có thể được sử dụng để kiểm tra xem ứng dụng có đáp ứng các yêu cầu được xác định trước dựa trên mã nguồn của nó hay không.

Tuy nhiên, Python, giống như các ngôn ngữ lập trình khác, có những thiếu sót riêng. Nó thiếu một số tính năng tích hợp được cung cấp bởi ngôn ngữ lập trình hiện đại khác. Do đó, bạn phải sử dụng các thư viện, mô-đun và Framework Python để tăng tốc phát triển phần mềm tùy chỉnh. Ngoài ra, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng Python chậm hơn một số ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi bao gồm Java và C ++. Bạn phải tăng tốc ứng dụng Python bằng cách thay đổi mã ứng dụng hoặc sử dụng thời gian chạy tùy chỉnh. Nhưng bạn luôn có thể sử dụng Python để tăng tốc độ phát triển phần mềm và đơn giản hóa việc bảo trì phần mềm.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:PythonWebsiteCodeLập trình
Từ khóa: 7 lý do quan trọng tại sao bạn nên sử dụng Python
Nguồn: