Kế toán là gì? Tại sao kế toán lại quan trọng

Published by TaiPhan on  

Kế toán là công việc theo dõi và ghi chép lại các hoạt động tài chính của công ty như các khoản thu, các khoản chi, công nợ, tiền lương, tài sản… nhằm mục đích quản lý các hoạt động kinh doanh của công ty


Kế toán là gì? Tại sao kế toán lại quan trọng

I. Kế toán là gì?

Kế toán là công việc theo dõi  và ghi chép lại các hoạt động tài chính của công ty như các khoản thu, các khoản chi, công nợ, tiền lương, tài sản… nhằm mục đích quản lý tài chính của các hoạt động kinh doanh của công ty, đóng các khoản thuế theo quy định của nhà nước. 

Kế toán đóng một vai trò quan trọng trong việc điều hành một doanh nghiệp vì nó giúp bạn theo dõi thu nhập và chi tiêu, đảm bảo tuân thủ luật định và cung cấp cho các nhà đầu tư, hội đồng quản trị (Manager) và chính phủ thông tin tài chính. Các thông tin tài chính này có thể được sử dụng trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh.

II. Tại sao kế toán lại quan trọng

Kế toán là hoạt động xương sống của doanh nghiệp. Tính năng của nó là điều chỉnh phạm vi tỷ lệ của một tổ chức dưới nhiều hình thức, từ tín dụng, ghi nợ và lợi nhuận cho đến bảng lương và nộp thuế. Kế toán cung cấp cho bạn số liệu thống kê về các hoạt động kinh doanh nào đang hoạt động tốt. Có hai loại kế toán

- Kế toán tài chính

- Kế toán quản trị

1. Kế toán giúp đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh

Hồ sơ tài chính của bạn phản ánh kết quả hoạt động cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp. Nói cách khác, chúng giúp bạn hiểu những gì đang diễn ra với doanh nghiệp của bạn về mặt tài chính. 

Hồ sơ cập nhật và rõ ràng không chỉ giúp bạn theo dõi chi phí, tỷ suất lợi nhuận gộp và công nợ có thể có, mà còn giúp bạn so sánh dữ liệu hiện tại của mình với hồ sơ kế toán trước đó và phân bổ ngân sách một cách hợp lý.

2. Kế toán đảm bảo tuân thủ luật định

Kế toán sẽ đảm bảo rằng các khoản nợ phải trả như thuế bán hàng, thuế GTGT, thuế thu nhập và quỹ hưu trí, và một vài khoản khác, được giải quyết một cách thích hợp.

Kế toán là gì? Tại sao kế toán lại quan trọng

3. Nó giúp tạo ngân sách và các dự báo trong tương lai

Việc lập ngân sách và những dự báo trong tương lai có thể giúp phát triển hoặc hủy hoại một công việc kinh doanh, và việc dựa trên các dữ liệu tài chính từ hoạt động kế toán sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định ngân sách và định hướng hoạt động trong tương lai.

Các dự báo và xu hướng kinh doanh dựa trên dữ liệu tài chính để giúp cho hoạt động kinh doanh của công ty luôn có lãi. 

4. Kế toán giúp lập báo cáo tài chính

Các doanh nghiệp được yêu cầu nộp báo cáo tài chính họ cho Cơ quan nhà nước. Các thực thể niêm yết được yêu cầu phải nộp chúng cho các sở giao dịch chứng khoán, cũng như cho các mục đích khai thuế trực tiếp và gián tiếp. Không cần phải nói, kế toán đóng một vai trò quan trọng trong tất cả các tình huống này.

5. Kế toán giúp theo dõi các hoạt động tài chính kinh doanh

Nếu không có công tác kế toán, doanh nghiệp sẽ không biết được đã chi bao nhiêu tiền cho các hoạt động đầu tư kinh doanh và đạt được bao nhiêu doanh thu và lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh này. 

Việc theo dõi các hoạt động tài chính thu chi sẽ giúp doanh nghiệp nắm rõ tình hình tài chính hiện tại để có thể cân đối và có các định hướng đúng đắn giúp công ty  phát triển. 

6. Kế toán giúp dễ vay vốn

Để vay vốn ngân hàng, bạn cần phải có báo cáo tài chính. Vì vậy, để lập một báo cáo tài chính, bạn cần phải có một hệ thống kế toán phù hợp. 

Các sổ sách ghi chép lại chi tiết các khoản lợi nhuận, tài sản, chi phí và công nợ, thuế đã nộp . Sau đó ngân hàng sẽ dựa trên bản báo cáo tài chính để kiểm tra đánh giá xem doanh nghiệp có đủ điều kiện để được vay vốn hay không.

7. Kế toán giúp ngăn ngừa và phát hiện gian lận

Cần có kiểm soát các hoạt động tài chính trong nội bộ để ngăn ngừa và phát hiện gian lận trong doanh nghiệp. 

8. Kế toán giúp lập kế hoạch ngân sách dễ dàng

Ngân sách là một yếu tố rất quan trọng trong mỗi doanh nghiệp. Bằng cách lập ngân sách, bạn có thể phát triển các chiến lược, tiết kiệm tiền và quan sát bất kỳ khoản chi nào vượt quá số tiền đã lập. 

9. Kế toán giúp theo dõi lãi lỗ

Kế toán rất quan trọng vì nó chỉ ra lợi nhuận kinh doanh hiện tại của công ty. 

Các số liệu thống kê từ kế toán sẽ giúp phân tích hoạt động kinh doanh của bạn. Điều này giúp theo dõi hoạt động kinh doanh và phân tích hiệu suất.

Ngoài việc phân tích hoạt động kinh doanh, kế toán có thể giúp bạn theo dõi các dòng tiền ra và vào của công ty. 

Với sự trợ giúp của kế toán, sinh viên có thể dễ dàng quản lý các hoạt động tài chính của mình. Đối với doanh nghiệp, trong kinh doanh, nó giúp bạn theo dõi lợi nhuận của doanh nghiệp  và giúp bạn đưa ra các dự báo và hoạch định về chiến lược phù hợp cho tương lai.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:Kế toánKinh doanh
Từ khóa: Kế toán là gì? Tại sao kế toán lại quan trọng
Nguồn: